O MNIE

Justyna Rutkowska

psycholog, terapeuta, trener

Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
Członek Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego

portfolio Justyna Rutkowska

Posiadam wieloletnie doświadczenie w pracy psychologa, terapeuty oraz trenera. Prowadzę praktykę psychologiczno-terapeutyczną w indywidualnym kontakcie z pacjentem. Na drodze rozwoju zawodowego doświadczałam różnych nurtów teoretycznych. Zaczynałam od pracy w paradygmacie poznawczo-behawioralnym, z którego na tym etapie swojej praktyki korzystam interwencyjnie.

Aktualnie szkolę się i pracuję w nurcie psychodynamicznym. Swoje zainteresowania zawodowe przez kilkanaście lat rozwijałam w kierunku psychoonkologii, a w ostatnim czasie w kierunku psychoterapii, psychopatologii i psychoanalizy. Myślę, że niezależnie od podejścia teoretycznego w jakim się pracuje, cenną wartością jest umiejętność analitycznego myślenia, którego prekursorem jest Zygmund Freud.

Chcę podkreślić, że od początku mojego zawodowego rozwoju, szczególną uwagę zwracam na związek psychiki z ciałem. Interesuje mnie rozpatrywanie zależności psychosomatycznych. Obecnie w swojej praktyce integruję znane mi modalności teoretyczne. Swoją pracę regularnie poddaję superwizji.

Kwalifikacje

Ukończyłam Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego. Jestem certyfikowanym terapeutą psychoonkologicznego Programu Simonton Cancer Center. Odbyłam I i II stop. kursów Racjonalnej Terapii Zachowania zorganizowanych przez UNICORN oraz Polskie Towarzystwo Psychologii Behawioralnej. Ukończyłam kurs Podstawy Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym zaliczając superwizję w formie Grupy Balinta. Ukończyłam podyplomowe kursy specjalizacyjne w zakresie podstaw psychiatrii – diagnozy oraz terapii zaburzeń psychicznych na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Górnośląskim Centrum Medycznym na Oddziale Psychiatrii i Psychoterapii, jak również podyplomowe kursy w zakresie opieki paliatywnej i propedeutyki medycyny paliatywnej w Wojewódzkiej Przychodni Leczenia Bólu i Medycyny Paliatywnej w Katowicach oraz Gdańskim Uniwersytecie Medycznym w Zakładzie Medycyny Paliatywnej. Wzięłam udział w Grupie Otwarcia Laboratorium Psychoedukacji.  Uczestniczę w wykładach i konferencjach Instytutu Studiów Psychoanalitycznych im. H. Segal w Warszawie. Otrzymałam certyfikat trenera w Szkole Trenerów „Meritum”, a kompetencje trenerskie doskonaliłam w Grupie TROP w Warszawie.

Doświadczenie

Posiadam kilkanaście lat pracy w kontakcie z pacjentem paliatywnym oraz onkologicznym, jego rodziną, jak również dziećmi i rodzinami w żałobie. Napisałam poradnik dla rodziców po stracie dziecka „Nadzieja jest rzeczą z piórami” na zlecenie Fundacji ISKIERKA. Prowadzę w tym zakresie  grupy wsparcia, warsztaty i psychoedukację.

Doświadczenie trenerskie oraz wiedzę zawodową zdobywałam prowadząc wykłady, szkolenia i warsztaty m.in. dla studentów Szkoły Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego, Politechniki Śląskiej, Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, oddz. Katowice, Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Kochanowskiego w Kielcach.

Obecnie prowadzę szkolenia głównie dla pielęgniarek, lekarzy, pracowników rejestracji oraz administracji, a także koordynatorów i ordynatorów w jednostkach ochrony zdrowia. Przeprowadzam również  warsztaty dla nauczycieli i uczniów w zakresie radzenia sobie w sytuacji choroby i żałoby mających miejsce w społeczności szkolnej. Odbiorcami moich szkoleń są także m.in. kadra zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich, pracownicy oświaty, biznesu, publicznych służb zatrudnienia, ośrodków pomocy społecznej, ośrodków interwencji kryzysowych oraz centrów pomocy rodzinie, jak również organizacje pozarządowe i kluby Amazonek.

Od wielu lat moimi autorytetami są psychoterapeuci Jadwiga Koźmińska-Kiniorska oraz Wojciech Eichelberger. Zainteresowana psychologicznymi aspektami funkcjonowania mózgu często bywam słuchaczką wykładów neurobiologa prof. Jerzego Vetulaniego. W roku 2016 zainicjowałam projekt „Integracja Życia – lepiej kochać, pracować i być”, którego celem jest uwrażliwianie ludzi w kierunku rozumienia i dbania o swoje zdrowie emocjonalne, psychiczne oraz fizyczne. Do tej pory zostały zrealizowane w Tychach cztery ścieżki: psychoneurobiologiczna, psychosomatyczna, psychoimmunologiczna oraz psychoonkologiczna. Zainicjowałam także pierwszy w Tychach „Tydzień Mózgu” – wydarzenie o zasięgu międzynarodowym, popularyzujące wiedzę na temat mózgu. Inicjatywa ta ma na celu zwrócenie uwagi opinii publicznej na zagadnienia związane z prawidłowym i patologicznym funkcjonowaniem mózgu oraz podkreślenie konieczności badań w tej dziedzinie ze względu na duży wpływ zaburzeń w funkcjonowaniu mózgu na jakość życia.