WŁAŚCICIEL

Justyna Rutkowska

psycholog, terapeuta, trener

Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
Członek Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego

portfolio Justyna Rutkowska.verso

Posiadam wieloletnie doświadczenie w pracy psychologa, terapeuty, psychoonkologa oraz trenera. Od kilkunastu lat prowadzę praktykę psychologiczno-terapeutyczną w indywidualnym kontakcie z pacjentem. Na drodze rozwoju zawodowego doświadczałam różnych nurtów teoretycznych. Zaczynałam od pracy w paradygmacie poznawczo-behawioralnym, z którego na tym etapie swojej praktyki korzystam interwencyjnie.

Aktualnie szkolę się i pracuję w nurcie psychodynamicznym. Swoje zainteresowania zawodowe przez kilkanaście lat rozwijałam w kierunku psychoonkologii, a w ostatnich latach w kierunku psychoterapii psychodynamicznej, psychoanalizy i psychopatologii. Myślę, że niezależnie od podejścia teoretycznego w jakim się pracuje, cenną wartością jest umiejętność analitycznego myślenia, którego prekursorem jest Zygmund Freud. W praktyce terapeutycznej integruję znane mi modalności teoretyczne. Swoją pracę regularnie poddaję superwizji indywidualnej i grupowej.

Interesuje mnie rozpatrywanie zależności psychosomatycznych oraz psychoneurobiologicznych. Od początku rozwoju zawodowego szczególną uwagę zwracam na związek psychiki z ciałem.

Kwalifikacje

Ukończyłam 5-letnie dzienne studia magisterskie na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego. Posiadam specjalność kliniczno-wychowawczą dzieci i młodzieży oraz kliniczno-sądową. Jestem w trakcie szkolenia uzyskania certyfikatu psychoterapeuty w Szkole Psychoterapii Psychodynamicznej oraz uczestniczę w dwuletnim fakultecie z terapii dzieci i młodzieży w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Ukończyłam roczny kurs  Podstawy Psychoterapii Psychodynamicznej zaliczając superwizję w formie Grupy Balinta. Ukończyłam podyplomowe kursy specjalizacyjne w zakresie podstaw psychiatrii – diagnozy oraz terapii zaburzeń psychicznych na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Górnośląskim Centrum Medycznym na Oddziale Psychiatrii i Psychoterapii, jak również podyplomowe kursy w zakresie opieki paliatywnej i propedeutyki medycyny paliatywnej w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym w Zakładzie Medycyny Paliatywnej oraz w Wojewódzkiej Przychodni Leczenia Bólu i Medycyny Paliatywnej w Katowicach. Jestem certyfikowanym terapeutą psychoonkologicznego Programu Simonton Cancer Center. Odbyłam I i II stop. kursów Racjonalnej Terapii Zachowania zorganizowanych przez UNICORN oraz Polskie Towarzystwo Psychologii Behawioralnej. Wzięłam udział w Grupie Otwarcia Laboratorium Psychoedukacji.  Uczestniczę w wykładach i konferencjach Instytutu Studiów Psychoanalitycznych im. H. Segal w Warszawie, Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego oraz Krakowskiej Szkoły Psychoterapii Psychoanalitycznej. Otrzymałam certyfikat trenera w Szkole Trenerów „Meritum”, a kompetencje trenerskie doskonaliłam w Grupie TROP w Warszawie.

Doświadczenie

Pierwszą moją aktywnością jest praca terapeutyczna w gabinecie prywatnym, drugą ścieżka trenerska. Obecnie prowadzę szkolenia, warsztaty i wykłady w zakresie Higieny psychicznej, komunikacji, zdarzeń niepożądanych oraz umiejętności i kompetencji społecznych dla lekarzy, pielęgniarek, psychologów, psychoonkologów, pracowników rejestracji oraz administracji, a także koordynatorów i ordynatorów w jednostkach ochrony zdrowia. Zainicjowałam i koordynuję rocznym projektem Kształcenia uzupełniającego dla Zespołów Opieki Paliatywnej i Jednostek Hospicyjnych pod patronatem dr n. med. Jadwigi Pyszkowskiej, Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie medycyny paliatywnej województwa śląskiego i opolskiego. Współpracuję z Instytutem Psychoimmunologii realizując na Śląsku program Wojciecha Eichelbergera „8xO”. Współpracuję także z magazynem psychologicznym „Charaktery”.

Doświadczenie trenerskie oraz wiedzę zawodową zdobywałam prowadząc wykłady, szkolenia i warsztaty m.in. dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego MEGREZ w Tychach, Górnośląskiego Centrum Medycznego w Katowicach (Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego), Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach, Szpitala Zakonu Bonifratrów im. J. Grandego w Krakowie, Szpitala Zakonu Bonifratrów im. Aniołów Stróżów w Katowicach, studentów Szkoły Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego, Politechniki Śląskiej, Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, oddz. Katowice, Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Kochanowskiego w Kielcach, jak również bardzo wielu publicznych i prywatnych placówek medycznych, w tym hospicyjno-paliatywnych oraz grup Amazonek.

Posiadam kilkanaście lat pracy w kontakcie z pacjentem hospicyjno-paliatywnym oraz onkologicznym, jego rodziną, jak również dziećmi i rodzinami w żałobie. Napisałam poradnik dla rodziców po stracie dziecka „Nadzieja jest rzeczą z piórami” na zlecenie Fundacji ISKIERKA. Prowadzę w tym zakresie  grupy wsparcia, warsztaty i psychoedukację. Przez wiele lat byłam koordynatorem i trenerem opiekunów niemedycznych w domowej opiece hospicyjnej.

Odbiorcami moich szkoleń byli również m.in. kadra zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich, pracownicy oświaty, biznesu, publicznych służb zatrudnienia, ośrodków pomocy społecznej, ośrodków interwencji kryzysowych oraz centrów pomocy rodzinie, jak również organizacje pozarządowe w całym kraju. Pracowałam także jako Inspektor Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miasta Tychy.

Od wielu lat moimi autorytetami są psychoterapeuci Jadwiga Koźmińska-Kiniorska oraz Wojciech Eichelberger. Zainteresowana psychologicznymi aspektami funkcjonowania mózgu często byłam słuchaczką wykładów neurobiologa prof. Jerzego Vetulaniego, z którym miałam przyjemność współpracować. W roku 2016 zainicjowałam projekt „Integracja Życia – lepiej kochać, pracować i być”, którego celem jest uwrażliwianie ludzi w kierunku rozumienia i dbania o swoje zdrowie emocjonalne, psychiczne oraz fizyczne. Do tej pory zostały zrealizowane w Tychach cztery ścieżki: psychoneurobiologiczna, psychosomatyczna, psychoimmunologiczna oraz psychoonkologiczna. Zainicjowałam także pierwszy w Tychach „Tydzień Mózgu” – wydarzenie o zasięgu międzynarodowym, popularyzujące wiedzę na temat mózgu. Inicjatywa ta ma na celu zwrócenie uwagi opinii publicznej na zagadnienia związane z prawidłowym i patologicznym funkcjonowaniem mózgu oraz podkreślenie konieczności badań w tej dziedzinie ze względu na duży wpływ zaburzeń w funkcjonowaniu mózgu na jakość życia.