GABINET POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ, PSYCHOONKOLOGICZNEJ I PSYCHOTERAPII

Każdy z nas funkcjonuje według znanego sobie porządku, który determinuje nasze emocje, wpływa na relacje, jakie budujemy i decyzje, jakie podejmujemy. Wspólnie możemy zastanowić się, jak zadbać o siebie, aby lepiej rozumieć swoje życie.

Wartością w relacji psychoterapeutycznej jest dla nas czas i bezpieczne warunki do wspólnej pracy. Dzięki odczuwanemu bezpieczeństwu i zaufaniu pacjent/ka łatwiej porusza ważne dla siebie sprawy. Z pomocą psychologa czy psychoterapeuty uczy się rozumieć swoje emocje oraz zachowania, decyzje zawodowe i rodzinne, a także sposób nawiązywania i podtrzymywania ważnych dla siebie relacji.

Rozpoczęcie procesu pomocy psychologicznej i psychoterapii poprzedza kilka sesji konsultacyjnych. Zwykle są to dwa bądź trzy spotkania. Jeżeli konsultacje zaowocują decyzją o współpracy czyli skorzystaniu z pomocy psychologicznej, podjęciu psychoterapii, wówczas ustalamy kontrakt terapeutyczny, czyli wszelkie istotne dla obu stron sprawy organizacyjne. Podejmujemy decyzje w jakim podejściu teoretycznym będziemy pracować i jakie zastosujemy metody.

Pracujemy z osobami, które:

 • których objawy mają charakter psychosomatyczny
 • przeżywają w swoim życiu kryzys
 • odczuwają stany depresyjne
 • mają zaburzenia nerwicowe
 • zmagają się z chorobą onkologiczną

Pracujemy także z dziećmi i rodzinami które:

 • mają trudności w codziennej komunikacji między sobą
 • potrzebują wsparcia wychowawczego
 • czują obciążenie chorobą bliskich osób
 • przeżywają żałobę po starcie ważnych dla siebie osób (współmałżonka, rodzica, dziecka, przyjaciół)

GABINET POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ, PSYCHOONKOLOGICZNEJ
I PSYCHOTERAPII

mgr Justyna Rutkowska

 • Tychy, ul. Budowalnych 5/2
 • Kraków, ul. Siedleckiego 11/2

Każdy z nas jest inny, dlatego czas terapii za każdym razem określamy indywidualnie do pacjenta i w porozumieniu z nim. Trwa ona tyle, ile potrzebuje pacjent, by rozwiązać swoje zgłaszane i odkrywane trudności.

W swojej pracy kierujemy się zasadami Kodeksu Etyczno-Zawodowego zawodu psychologa.