GABINET POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ

Każdy z nas funkcjonuje według znanego sobie porządku, który determinuje nasze emocje, wpływa na relacje, jakie budujemy i decyzje, jakie podejmujemy. Wspólnie możemy zastanowić się, jak zadbać o siebie, aby lepiej rozumieć swoje życie.

Wartością w relacji terapeutycznej jest dla mnie czas i bezpieczne warunki do wspólnej pracy. Dzięki odczuwanemu bezpieczeństwu i zaufaniu pacjent łatwiej porusza ważne dla siebie sprawy. Z pomocą psychologa uczy się rozumieć swoje emocje oraz zachowania, decyzje zawodowe i rodzinne, a także sposób nawiązywania i podtrzymywania ważnych dla siebie relacji.

Rozpoczęcie terapii poprzedza kilka sesji konsultacyjnych. Zwykle są to dwa bądź trzy spotkania. Jeżeli konsultacje zaowocują decyzją o współpracy czyli podjęciu terapii, wówczas ustalamy kontrakt terapeutyczny, czyli wszelkie istotne dla obu stron sprawy organizacyjne. Podejmuję decyzję w jakim podejściu teoretycznym będę pracować i jakie zastosuję metody.

Pracuję z osobami, które:

  • zmagają się z chorobą onkologiczną
  • których objawy mają charakter psychosomatyczny
  • przeżywają w swoim życiu kryzys
  • odczuwają stany depresyjne

Pracuję także z dziećmi i rodzinami które:

  • czują obciążenie chorobą bliskich osób
  • przeżywają żałobę po starcie ważnych dla siebie osób (współmałżonka, rodzica, dziecka, przyjaciół)
  • mają trudności w codziennej komunikacji między sobą
  • potrzebują wsparcia wychowawczego

Każdy z nas jest inny, dlatego czas terapii za każdym razem określam indywidualnie do pacjenta i w porozumieniu z nim. Trwa ona tyle, ile potrzebuje pacjent, by rozwiązać swoje zgłaszane i odkrywane trudności.

W swojej pracy kieruję się zasadami Kodeksu Etyczno-Zawodowego zawodu psychologa.