Standardy Bezpiecznej Hospitalizacji – edycja 2

PROGRAM
 STANDARDY BEZPIECZNEJ HOSPITALIZACJI
 praktyczny kurs kliniczny – vol 2
prowadzone przez specjalistów najwyższej półki
2023/2024

OPIEKA MERYTORYCZNA:
.


Jesteśmy psychologiczno-superwizyjno-medycznym Zespołem szkoleniowym pracowników ochrony zdrowia. Reprezentujemy VERSO Instytut Psychoterapii i Zdrowia oraz Towarzystwo Promocji Jakości Opieki Zdrowotnej w Polsce. W minionych latach część z nas była trenerami realizującymi projekt „Zarządzanie bezpieczeństwem opieki – monitorowanie zdarzeń niepożądanych. Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki” realizowanego na zlecenie Centrum Monitorowania Jakości. Prowadzimy praktyczne warsztaty medyczne i psychologiczne dla zespołów kadr medycznych szpitali, klinik, poradni, placówek nieszpitalnych, ambulatoryjnych.

Przedstawiamy wspólną ofertę szkoleniową zawierającą aktualne i kluczowe zagadnienia
istotne w kształceniu kadry medycznej polskiej ochrony zdrowia.


PROGRAM

 • Bezpieczeństwo pacjenta i personelu – wprowadzenie. 
  Basia Kutryba – Wiceprezydent Towarzystwa Promocji Jakości Opieki Zdrowotnej w Polsce
 • Standardy bezpieczeństwa pacjenta.
  Basia Kutryba – Wiceprezydent Towarzystwa Promocji Jakości Opieki Zdrowotnej w Polsce
 • Bezpieczne monitorowanie zdarzeń niepożądanych.
  Dorota Zasowska – specjalista ds. Jakości w Ochronie Zdrowia, dyplomowana pielęgniarka, trener
 • Projekty poprawy jakości – rejestrowane zdarzenia niepożądane 
  Dorota Zasowska – specjalista ds. Jakości w Ochronie Zdrowia, dyplomowana pielęgniarka, trener
 • Komunikacja kliniczna z elementami asertywności.
  –  Justyna Rutkowska – psychoterapeuta, psycholog, trener kadr medycznych 
 • Higiena psychiczna i kultura braku oskarżeń
  –  Justyna Rutkowska – psychoterapeuta, psycholog, trener kadr medycznych 
 • Bezpieczna i skuteczna farmakoterapia szpitalna
  – dr n.farm. Piotr Kaczmarczyk – farmaceuta szpitalny, trener kadr medycznych
 • Leczenie żywieniowe i prehabilitacja
  – dr n.farm. Piotr Kaczmarczyk – farmaceuta szpitalny, trener kadr medycznych
 • Zakażenia w szpitalu zdarzenie niepożądane czyli nieuniknione ryzyko hospitalizacji.
  dr n. med. Paweł Grzesiowski  specjalista pediatra
 • Zdarzenia niepożądane związane z farmakoterapią w szpitalu
  dr n. med. Paweł Grzesiowski  specjalista pediatra

MODEL SPOTKANIA

12:00 – 14:00 Seminarium teoretyczne 
14:00 – 14:30 Przerwa
14:30 – 15:30 Warsztaty praktyczne
15:30 – 16:30 Warsztaty praktyczne
*godziny mogą ulec zmianie w zależności od połączeń/dojazdów wykładowców


INFORMACJE

BUDŻET ROCZNEGO KURSU „Standardy Bezpiecznej Hospitalizacji”

– cena za osobę: 530 zł. / 1 zjazd (5 godz.).
– cena za 10 osobową grupę: 4 000,00 zł. /1 zjazd (5 godz.)
.

 • WPŁATA NA KONTO: mBank 20 1140 2004 0000 3302 6215 6712 (tytuł: bezpieczna hospitalizacja)
 • Rezerwacja miejsca: wpłata zaliczki wg ustaleń
 • Organizator wystawia Zaświadczenia udziału i faktury.
 • MIEJSCE: ustalone z organizatorem

ADRESACI: kadra zarządzająca w jednostkach ochrony zdrowia, pełnomocnicy ds. jakości, dyrektorzy medyczny, kierownicy, prezesi, rzecznicy, ordynatorzy, lekarze, pielęgniarki

ORGANIZATOR:
VERSO Instytut Psychoterapii i Zdrowia
Piłsudskiego 30/223
43-100 Tychy

NIP: 646 240 91 98
REGON: 276866748
TELEFON: 504 255 118

www.verso-rozwoj.pl
j.rutkowska@verso-rozwoj.pl
kontakt@verso-rozwoj.pl

 • INFORMACJE DODATKOWE: Spotkania mogą być fotografowane. W przerwie seminaryjnej organizator zapewnia poczęstunek.

 

Informacje praktyczne

Data: 2 stycznia 2024 - 20 grudnia 2024

Mapa niedostępna