DYREKTOR VERSO

Justyna Rutkowska

psychoterapeuta, psycholog,
trener kadr medycznych,
dyrektor VERSO Instytut Psychoterapii i Zdrowia

Członek nadzwyczajny Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej
Członek nadzwyczajny Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej
Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Członek Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego
Członek Towarzystwa Promocji Jakości 

Gabinet psychoterapii

Prowadzę psychoterapię w nurcie psychoterapii psychoanalitycznej dla młodzieży i dorosłych w settingu dwóch lub trzech sesji w tygodniu. Posiadam 20 letnie doświadczenie w pracy psychologa, psychoterapeuty, psychoonkologa oraz trenera. Jestem w trakcie całościowego szkolenia w nurcie psychoterapii psychoanalitycznej w Studium Psychoterapii Analitycznej w Warszawie. Swoją pracę poddaję regularnej indywidualnej superwizji analitycznej z częstotliwością raz w tygodniu oraz grupowej raz w miesiącu. Jestem także w procesie własnej psychoterapii psychoanalitycznej z częstotliwością trzech sesji w tygodniu. Superwizję i terapię własną odbywam u certyfikowanych psychoanalityków zrzeszonych w Polskim Towarzystwie Psychoanalitycznym. Jestem członkiem Śląskiego Koła Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej oraz członkiem Zespołu Organizacji Wykładów Otwartych Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej. Pomocy w gabinecie prywatnym udzielam niezmiennie od 2007 roku.

Ponad 15 lat pracowałam w kontakcie z pacjentem onkologicznym, jego rodziną, jak również dziećmi i rodzinami w żałobie w Zespole Hospicyjnej Opieki Domowej oraz Poradni Medycyny Paliatywnej. W podobnym okresie pracowałam także z dziećmi, młodzieżą i rodzicami w świetlicach socjoterapeutycznych, ośrodkach pomocy społecznej, ośrodkach interwencji kryzysowej. Prowadziłam przez kilka lat gminne zespoły interwencyjne oraz szkoły dla rodziców. 

Kwalifikacje

Ukończyłam 5-letnie dzienne studia magisterskie w Instytucie Psychologii na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego. Posiadam specjalność kliniczno-wychowawczą dzieci i młodzieży oraz kliniczno-sądową. Ukończyłam 4-letnie szkolenie psychoterapeutyczne oraz 2-letni fakultet z terapii dzieci i młodzieży w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.
Ukończyłam roczny kurs Podstaw Psychoterapii Psychoanalitycznej oraz 2-letni kurs Psychoterapia psychoanalityczna w Głębokich Zaburzeniach Osobowości w Krakowskiej Szkole Psychoterapii Psychoanalitycznej. Ukończyłam podyplomowe kursy specjalizacyjne w zakresie podstaw psychiatrii – diagnozy oraz terapii zaburzeń psychicznych na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Górnośląskim Centrum Medycznym na Oddziale Psychiatrii i Psychoterapii, jak również podyplomowe kursy w zakresie opieki paliatywnej i propedeutyki medycyny paliatywnej w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym w Zakładzie Medycyny Paliatywnej u prof. Krystyny de Walden-Gałuszko oraz w Wojewódzkiej Przychodni Leczenia Bólu i Medycyny Paliatywnej w Katowicach u dr Jadwigi Pyszkowskiej. Jestem certyfikowanym terapeutą psychoonkologicznego Programu Simonton Cancer Center. Odbyłam I i II stop. Racjonalnej Terapii Zachowania zorganizowanych przez UNICORN oraz Polskie Towarzystwo Psychologii Behawioralnej. Wzięłam udział w Grupie Otwarcia Laboratorium Psychoedukacji.  Otrzymałam certyfikat trenera w Szkole Trenerów „Meritum”, a kompetencje trenerskie doskonaliłam w Grupie TROP w Warszawie. W obydwu szkołach trenerskich brałam udział w treningach interpersonalnych. Ukończyłam cały cykl programu „8xO” Wojtka Eichelbergera.

Od 2019 roku aktywnie rozwijam myśl psychoanalityczną w Tychach i na Śląsku, realizując otwarte spotkania i seminaria kliniczne. Jestem wykładowczynią na kierunku psychologia Uniwersytetu SWPS w Katowicach, gdzie prowadzę fakultet „Psychosomatyka w ujęciu psychoanalitycznym” jak również w ramach studiów „Systemowe zarządzanie jakością w ochronie zdrowia” w Krakowskiej Akademii im. A. F. Modrzewskiego. Współpracuję z Teatrem Łaźnia Nowa w Krakowie, Teatrem im. S. Żeromskiego w Kielcach, Teatrem Małym w Tychach, Muzeum Narodowym w Kielcach, Galerią StrefArt w Tychach, Galerią Obok w Tychach, Galerią sztuki Tichauer w Tychach, Teatrem Witkacego w Zakopanem uczestnicząc m.in. w cyklicznych warsztatach teatralnych. Współprowadziłam warsztaty psychologiczno-teatralne SZTUKATERIA – drama i dres z Joanną Kasperek, aktorką Teatru im. S. Żeromskiego w Kielcach. Współprowadzę także seminarium „Teatr a psychoanaliza. Nieświadome na scenie – Szlakami Witkacego” z prof. Pawłem Dyblem w Warszawie we współpracy z Instytutem Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk oraz Ośrodkiem Myśli Psychoanalitycznej.

Doświadczenie szkoleniowe

Pierwszą moją aktywnością zawodową jest praca psychoterapeutyczna w gabinecie prywatnym, drugą ścieżka trenerska. Prowadzę szkolenia, warsztaty i wykłady w zakresie higieny psychicznej, analizy źródłowej zdarzeń niepożądanych oraz ergonomii bezpieczeństwa w ochronie zdrowia. Wspieram rozwój kompetencji zdrowej komunikacji, asertywności i radzenia sobie ze stresem wśród lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych, opiekunów, psychologów, psychoonkologów, pracowników rejestracji oraz administracji, a także koordynatorów i ordynatorów w jednostkach ochrony zdrowia. Od wielu lat prowadzę szkolenia w polskich szpitalach i placówkach NZOZ-ów. Współpracuję z Fundacją Instytut Profilaktyki Zakażeń w Warszawie oraz wieloma jednostkami ochrony zdrowia w Polsce. W okresie: grudzień 2017 r. – maj 2018 r. byłam trenerem psychologiczno-medycznego zespołu szkoleniowego projektu „Zarządzanie bezpieczeństwem opieki – monitorowanie zdarzeń niepożądanych. Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki” realizowanego przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia 2016 – 2019„. Projekt realizowany był na zlecenie Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. Współpracowałam wiele lat z Instytutem Psychoimmunologii realizując na Śląsku program Wojciecha Eichelbergera „8xO”.

Napisałam poradnik dla rodziców po stracie dziecka „Nadzieja jest rzeczą z piórami” na zlecenie Fundacji ISKIERKA. Prowadziłam w tym zakresie  grupy wsparcia, warsztaty i psychoedukację. Przez wiele lat byłam koordynatorem i trenerem opiekunów niemedycznych w domowej opiece hospicyjnej.

Odbiorcami moich szkoleń w okresie minionych 25 lat byli: pracownicy ochrony zdrowia, kadra zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich, pracownicy oświaty, biznesu, publicznych służb zatrudnienia, ośrodków pomocy społecznej, ośrodków interwencji kryzysowych oraz centrów pomocy rodzinie, jak również organizacje pozarządowe w całym kraju. Pracowałam także jako Inspektor Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miasta Tychy oraz w referacie osób bezrobotnych Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach. Ponad 15 lat pracowałam w strukturach organizacji pozarządowej, tj. Społecznego Stowarzyszenia Hospicjum w Tychach, jako sekretarz Zarządu i rzecznik prasowy.

Na moim trenerskim koncie zgromadziłam ok. 20 tys. godzin spędzonych na salach szkoleniowych. Przeszłam zróżnicowaną drogę trenerską, współpracowałam z wieloma instytucjami, poznałam ciekawych siebie i życia ludzi, aby stać się dzisiaj specjalistą w zakresie szkoleń w obszarze dla mnie najważniejszym, czyli ochrony zdrowia.

W latach 2016 – 2018 realizowałam autorski projekt „Integracja Życia – lepiej kochać, pracować i być”, którego celem było uwrażliwianie w kierunku rozumienia i dbania o swoje zdrowie emocjonalne, psychiczne oraz fizyczne. Zrealizowaliśmy w Tychach siedem ścieżek: psychoneurobiologiczna, psychosomatyczna, psychoimmunologiczna, dwie psychoonkologiczne a także psychologii zdrowia i biznesu w zakresie zdarzeń niepożądanych. W roku 2017, również w Tychach, zainicjowałam pierwszy  „Tydzień Mózgu” , który od tego czasu odbywa się już co roku. Jest to wydarzenie o zasięgu międzynarodowym, popularyzujące wiedzę na temat mózgu. Inicjatywa ta ma na celu zwrócenie uwagi opinii publicznej na zagadnienia związane z prawidłowym i patologicznym funkcjonowaniem mózgu oraz podkreślenie konieczności badań w tej dziedzinie ze względu na duży wpływ zaburzeń w funkcjonowaniu mózgu na jakość życia. Firma VERSO kontynuuje w Tychach inicjatywę Tygodnia Mózgu, który jest ideą fundacji Brain Awareness Week.

Moją zawodową misją jest promowanie zdrowego życia. Jestem wegetarianką, buddystką, nie mam nałogów, dbam o zdrową dietę, naturalne kosmetyki i aktywność fizyczną. Cenię sobie swoją relację z przyrodą i trwałe związki w życiu oparte na prawdzie i zaufaniu. Interesuję się psychosomatyką, higieną psychiczną, kulturą komunikacji, fotografią, podróżami, trekkingiem górskim, wspinaczką, ornitologią, sztuką. Integruję ludzi pomagając im dokonywać zmian w życiu. Wartością jaka wspiera mnie na co dzień jest poczucie humoru.