mgr Ewa Bensz-Smagała

pedagog, trener, nauczyciel akademicki

Od 10 lat związana z edukacją, prowadzi treningi kreatywności, warsztaty oraz kursy technik pamięciowych i szybkiego czytania. Jest trenerem rad pedagogicznych w obszarze neurodydaktyki, mnemotechnik i metodyki nauczania, oraz superwizorem placówek edukacyjnych z zakresu kreatywności i metod aktywizujących. W jej szkoleniach biorą udział zarówno osoby dorosłe jak i dzieci, w formie zajęć indywidualnych i firmowych.

Jednak jej największą pasją jest nauczanie najmłodszych – pracuje z dziećmi, które mają problemy z nauką, są zagrożone dysleksją, problemy z koncentracją. Regularnie publikuje artykuły z zakresu doradztwa zawodowego, przedsiębiorczości i efektywnego uczenia się w mediach tradycyjnych i internetowych, m.in.: Dziennik Zachodni, Gazeta Wyborcza, natemat.pl.  Interesuje się tematyką neurodydaktyki, prowadzi badania naukowe związane z efektywnością pamięci i percepcją.