gutek mlyn (2)

dr med. Gustaw Sikora

psychoanalityk, psychiatra

Psychoanalityk, psychiatra. Członek Brytyjskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego (BPAS) i Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego, który jest także członkiem Instytutu Psychoanalitycznego w Londynie gdzie był Sekretarzem Honorowym Komitetu Naukowego. Członek – założyciel Międzynarodowego Towarzystwa Neuro-Psychoanalizy oraz członek interdyscyplinarnych grup the London Philosophy and Psychoanalysis Group i New Imago forum. W przeszłości, w Polsce pracował w collegium Medicum UJ w Krakowie, gdzie organizował Pracownię Psychoanalizy – jednostkę, która wprowadziła psychoanalizę do kształcenia lekarzy. Był założycielem i pierwszym ordynatorem, działającego do dziś Oddziału Leczenia Osobowości w Klinicznym Szpitalu im. J. Babińskiego w Krakowie, który to oddział wprowadził kompleksowy model leczenia zaburzeń osobowości oparty o metodę psychoanalityczną. Publikował artykuły i rozdziały w książkach na temat psychoanalizy, psychoterapii oraz prace interdyscyplinarne z zakresu psychoanalizy i neurobiologii. Uczy psychoanalizy w kilku krajach. Od około roku ponownie w Polsce.