Jadwiga Koźmińska-Kiniorska

psychoterapeuta, psycholog, psychoonkolog, superwizor, trener

Posiada wieloletnie różnorodne doświadczenie w pracy psychoterapeuty i trenera. Szkoliła się w różnych podejściach teoretycznych, które integruje w swojej terapeutycznej pracy, jak i pracy warsztatowo-szkoleniowej. Pracuje w Kielcach w nurcie psychoterapii psychoanalitycznej. Swoją pracę poddaje superwizji, uczestniczy w seminariach kliniczno-teoretycznych. Doświadczenie oraz wiedzę zawodową zdobywała w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie, Laboratorium Psychoedukacji, Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie oraz Krakowskiej Szkole Psychoterapii Psychoanalitycznej. Zainteresowana jest relacją psychika-ciało, co wyraża w publikowanych artykułach psychologicznego magazynu „Charaktery” oraz autorskich wystąpieniach na ogólnopolskich psychologicznych i psychoonkologicznych konferencjach. Wykładowca studiów podyplomowych z psychoonkologii KUL. W składzie zespołu dydaktycznego kursu podstaw psychoterapii psychoanalitycznej Krakowskiej Szkoły Psychoterapii Psychoanalitycznej.