mgr Jadwiga Koźmińska-Kiniorska

psychoterapeuta, psycholog, psychoonkolog, superwizor, trener

Trener I i II stop. Polskiego Towarzystwa Psychologicznego Nr 177
Psychoonkolog Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego Nr 42
Superwizor psychoonkologii Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego Nr 39

Posiada wieloletnie różnorodne doświadczenie w pracy psychoterapeuty i trenera. Szkoliła się w różnych podejściach teoretycznych, które integruje w swojej terapeutycznej pracy, jak i pracy warsztatowo-szkoleniowej. Indywidualnie pracuje głównie w nurcie psychoterapii psychoanalitycznej. Swoją pracę poddaje superwizji, uczestniczy w seminariach kliniczno-teoretycznych.

Doświadczenie oraz wiedzę zawodową zdobywała w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie, Laboratorium Psychoedukacji, Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie oraz w Krakowskiej Szkole Psychoterapii Psychoanalitycznej. Zainteresowana jest relacją psychika-ciało, co wyraża w publikowanych artykułach magazynu psychologicznego „Charaktery” oraz autorskich wystąpieniach na ogólnopolskich psychologicznych i psychoonkologicznych konferencjach. Jest członkiem Zespołu dydaktycznego Krakowskiej Szkoły Psychoterapii Psychoanalitycznej.

  • Przyjmuje w Kielcach.

Kontakt:
Jadwiga Koźmińska-Kiniorska
Tel.: 606 623 149
E-mail: igakiniorska@gmail.com