POMOC PSYCHOLOGICZNA

Kiedy stajemy w obliczu trudnej sytuacji, gdzie jedynie emocje są źródłem informacji, nie wiemy co zrobić i jak się zachować. Często towarzyszy temu presja czasu. Intuicja podpowiada, że trzeba reagować, działać, ale nie mamy pomysłu, w którą stronę wiedzie słuszna droga.

Wspólnie możemy zastanowić się, jak zadbać o siebie, aby lepiej rozumieć swoje życie. Skorzystanie z pomocy psychologicznej daje możliwość rozpoznania swoich trudności, porozmawiania o ich źródłach, sposobach radzenia sobie, podjęcia decyzji o wyborze odpowiedniej formy dalszej pomocy. Można skorzystać z kilku konsultacji, poradnictwa czy psychoedukacji zarówno w formie indywidualnej, jak i grupowej.