Dni mózgu 2022

PATRONAT nad wydarzeniem objął Prezydent Miasta Tychy Pan Andrzej Dziuba


Szanowni Państwo,

Tydzień Mózgu organizowany jest od 1999 r. w Krakowie w ramach międzynarodowego Brain Awarness Week. Inicjatywa ta pierwszy raz miała miejsce w latach 1997 – 1998 w Warszawie i był to wówczas Dzień Mózgu, który organizowany był na świecie przez DANA. Z roku na rok do akcji włączały się kolejne miasta. W tamtym roku Tydzień Mózgu odbywał się w kilkunastu miastach, m.in. w Warszawie, Bydgoszczy, Krakowie, Katowicach, Wrocławiu, Trójmieście, Sosnowcu. Impreza ta ma na celu zwrócenie uwagi opinii publicznej na zagadnienia związane z prawidłowym i patologicznym funkcjonowaniem mózgu oraz podkreślenie konieczności badań w tej dziedzinie ze względu na duży wpływ zaburzeń w funkcjonowaniu mózgu na jakość życia. Wydarzenie ma także na celu popularyzację nauki i stwarza możliwość do dyskusji nad obecnym stanem wiedzy na temat mózgu.


Termin: 17 – 20.03.2022 r.
Wykłady: codziennie o godz. 17:00
Miejsce: Galeria StrefArt Tychy 
Wstęp: wolny
Do zobaczenia na wykładach

Julia Kistowska 794 639 399
Asystentka Wydarzenia


PROGRAM

Dni Mózgu 2020 – 2021 – 2022 im. prof. Jerzego Vetulaniego
IZOLACJA – GRANICA – INTEGRACJA 


WYKŁAD 1 – czwartek (17.03.2022 r., godz. 17:00)
DOJRZEWANIE MÓZGU A KREATYWNOŚĆ I TWÓRCZOŚĆ DZIECI
Wykładowca: dr n. biol. Joanna Foryś – dr nauk biologicznych

OPIS SPOTKANIA

Przez pierwsze lata życia człowieka układ nerwowy rozwija się niezwykle intensywnie. Na jego rozwój ogromny wpływ mają czynniki środowiskowe, jak i doświadczenia, nabywane w tym czasie. Obecnie, w sytuacji związanej z pandemią oraz wojną na Ukrainie, wśród dzieci nastąpiła zmiana zachowania – codziennych nawyków, relacji czy uzależnień, pojawiły się nowe problemy, wyzwania czy podejmowane tematy rozmów. I choć każdemu z nas potrzebne są dobre i zdrowe relacje, ważne aby być świadomym i zrozumieć różne, czasem dla nas dorosłych dość abstrakcyjne, potrzeby dzieci. Podczas wykładu zostaną zaprezentowane wyniki badań uczniów i nauczycieli – realiów, preferencji, możliwości i problemów wynikających z funkcjonowania w pandemii. Jak również przedstawione zostaną najnowsze doniesienia jak rozmawiać z dziećmi o trudnej sytuacji wojny na Ukrainie, o pokoju na świecie, oraz jak ambasadorowie pokoju chcą łączyć się by edukować dzieci. W tym całym zgiełku informacji, emocji i chaosu niezwykle ważne jest by zadbać o podstawowe potrzeby psychiczne i fizyczne dzieci, wspierając ich w rozwoju. Musi znaleźć się czas na docenianie ich naturalnych predyspozycji, umiejętności i możliwości, drobnych postępów, odkryć czy ciekawości światem. Wszystko to wzmacnia ich fundamenty – kim są, wpływa na stabilność emocjonalną, determinuje postawę, czyli to – kim się staną. Podczas wykładu zaprezentowanych zostanie także kilka inicjatyw i programów, które zostały stworzone dla podkreślenia wartości pomysłowości dzieci.

dr n. biol. Joanna Foryś

Doktor nauk biologicznych. Entuzjastka nowych technologii. Zwolenniczka i praktyk wspierania ekosystemu innowacji, chętnie uczestnicząca w działaniach na rzecz pozytywnej reformy systemu edukacji. Założycielka Unibota, jednostki edukacyjnej dla dzieci na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Propagatorka edukacji poprzez inspiracje. Pomysłodawca i koordynator corocznych wykładów dla uczniów i nauczycieli „Biorobotyka”, a także globalnej Inicjatywy „Dzieci mogą patentować”, zwracającej uwagę na wartość dziecięcej pomysłowości.

ZAPISZ SIĘ


WYKŁAD 2 – piątek (18.03.2022 r., godz. 17:00)
STRES A NEUROGENEZA W MÓZGU DOJRZAŁYM – ROZWAŻANIA W CIENIU TRAUMY

Wykładowca: dr hab. n. med. Artur Pałasz – neurofarmakolog, biochemik mózgu, nauczyciel akademicki

OPIS SPOTKANIA

Mózg jako najwrażliwszy a przy tym najbardziej złożony narząd jest stale narażony na szerokie spektrum bodźców stresowych. W okresie pandemii ów wpływ jest długofalowy i szczególnie nasilony. Istotnym wydaje się być pytanie: Jakie zmiany strukturalne i czynnościowe mózgu może generować stres? W tym kontekście warto przyjrzeć się zjawisku neurogenezy, budzącym nieustannie wiele kontrowersji i nadziei, nie tylko w środowisku neurobiologów.

dr hab. n. med. Artur Pałasz

Od roku 2021 pełni funkcję kierownika Zakładu Histologii Katedry Histologii Embriologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Jest pomysłodawcą i organizatorem przedmiotu „Organizacja synaptyczna mózgu” realizowanego dla studentów kierunku neurobiologia na Wydziale Nauk Medycznych SUM w Katowicach oraz wieloletnim wykładowcą przedmiotów biostrukturalnych. W kręgu jego zainteresowań badawczych znajduje się neuropsychofarmakologia ze szczególnym uwzględnieniem działania nowych neuropeptydów regulatorowych na poziomie podwzgórza i układu limbicznego, proces neurogenezy w mózgu dojrzałym, synaptologia oraz neurochemia zaburzeń odżywiania. Autor ponad stu recenzowanych publikacji (łączny Impact Factor: 160.9, indeks Hirscha: 11). Promotor 9 zakończonych prac magisterskich  oraz 3 otwartych przewodów doktorskich w dziedzinie neurobiologii. Recenzent doktoratu zagranicznego (Uniwersytet w Alicante, Hiszpania) i ponad 100 artykułów w czasopismach neurobiologicznych i farmakologicznych. Współpracuje naukowo z ośrodkami badawczymi w Wielkiej Brytanii, Włoszech, Brazylii i Grecji. Odbył wizyty naukowe na Uniwersytetach m.in. w Oxfordzie, Bazylei, Oslo, Salzburgu, Wiedniu, Fryburgu Bryzgowijskim i Ulm. Miał zaszczyt być gościem Prof. Jerzego Vetulaniego w krakowskim Instytucie Farmakologii PAN, co zapoczątkowało szereg późniejszych, niezapomnianych spotkań z Profesorem w magicznych okolicznościach Krakowa. W sferze jego pozazawodowych fascynacji znajdują się: szeroko pojęta architektura, malarstwo (surrealizm, realizm magiczny i hiperrealizm, prace Edwarda Hoppera), literatura, historia oraz filozofia nauki.  W nielicznych wolnych chwilach podejmuje aktywność prozatorską, m.in. opowiadanie „Fiolet” (Czasopismo Literackie „Akant”).  W czasach studenckich był autorem tekstów gotyckiej grupy rockowej „Kazan”.

ZAPISZ SIĘ


WYKŁAD 3 – sobota (19.03.2022 r., godz. 17:00)
ZMĘCZENI KRYZYSEM: NEUROPSYCHOLOGICZNE ASPEKTY PRZEDŁUŻONEJ EKSPOZYCJI NA ZAGROŻENIE, NIEPEWNOŚĆ I BRAK KONTROLI
Wykładowca: dr Marcin Moroń – psycholog społeczny, adiunkt w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, zastępca dyrektora ds. naukowych w Uniwersyteckim Centrum Kreatywnego Obywatelstwa

OPIS SPOTKANIA

Pandemia COVID-19, wydarzenia wojny na Ukrainie i powodowany nimi kryzys humanitarny powodują w ostatnich latach stosunkowo trwałą ekspozycję na sytuacje zagrożenia. Choć ulega ono fluktuacjom i ma różne powody, może wywoływać konsekwencje związane z przewlekłym poczuciem przeciążenia, wśród których obecne są syndromy wypalenia i chronicznego zmęczenia. Wypalenie pandemiczne przejawia się objawami obniżonego nastroju, pogorszonym obrazem siebie i przyszłości oraz negatywnym obrazem relacji interpersonalnych. Chroniczne zmęczenie objawia się nadmierną męczliwością, niską odpornością psychiczną i pogorszonym nastrojem. Brak poczucia kontroli powoduje beznadziejność i poczucie braku sensu. W wystąpieniu zaprezentowane zostaną psychologiczne i neurologiczne aspekty kryzysów towarzyszących pandemii i wojnie, a także drogi radzenia sobie z nimi.

dr Marcin Moroń

Psycholog społeczny, adiunkt w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, zastępca dyrektora ds. naukowych w Uniwersyteckim Centrum Kreatywnego Obywatelstwa. Ukończył podyplomowe studia rodziny, diagnostyki psychotechnicznej, treningu umiejętności interpersonalnych. Kontynuuje kształcenie podyplomowe w dziedzinie seksuologii klinicznej oraz psychoterapii. Pracuje w poradnictwie psychologicznym z osobami indywidualnymi i parami oraz w opiniodawstwie psychologicznym. Jego naukowymi zainteresowaniami są zdolności emocjonalne i uważność emocjonalna, agresywność i prospołeczność oraz relacje w związkach romantycznych. Prowadzi zajęcia, szkolenia i warsztaty z zakresu zdolności komunikacyjnych, analizy transakcyjnej i psychologii bliskich relacji.

ZAPISZ SIĘ


WYKŁAD 4 – niedziela (20.03.2022 r., godz. 17:00)
JOGA, DŹWIĘK MIS TYBETAŃSKICH I GONGÓW ORAZ ICH WPŁYW NA MÓZG. WSPARCIE DLA ŚWIATA
Wykładowca: Anna Nowobilska – nauczycielka jogi 

OPIS SPOTKANIA

Zapraszamy na godzinną praktykę jogi, a po niej na kąpiel w dźwiękach Mis Tybetańskich i Gongów. Przed praktyką, krótka prelekcja o tym jak joga i dźwięki poprzez wprowadzanie w stan głębokiego relaksu oddziałują na nasz mózg. Dźwięk rozbudza Naszą wyobraźnię i budzi wspomnienia. Wywołuje emocje i doznania słuchowe, a bywa, że i wizualne. Podczas koncertu możesz usłyszeć jak zmienia się pora roku, jak pada deszcz czy szumi morze. Sesja ma na celu wprowadzenie Cię do głębokiego relaksu, który działa kojąco na umysł i ciało. Już od tysiącleci stosowano dźwięk jako jedną z metod uzdrawiania. Wedle filozofii ludzi wschodu człowiek powstał z dźwięku więc sam jest dźwiękiem. Według Światowej Federacji muzykoterapii praca z muzyką jako formą terapii wpływa na lepszą komunikację zarówno werbalną jak i nie werbalną, wspomaga procesy uczenia się, wspomaga integrację intra i interpersonalną, działa głęboko odprężająco wprowadzając ciało i umysł do relaksu.

Anna Nowobilska

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego ze specjalizacją Geologia, magister ochrony środowiska. Ukończyła studia podyplomowe Akademia Praktyków JogiGórnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej z uprawnieniami instruktorskimi Hatha Joga, a także 3-letni Kurs Nauczycielski Jogi i Medytacji u Macieja i Agnieszki Wielobób. Od kilku lat prowadzi własną szkolę jogi w Tychach. Mówi, że Jej przygoda z jogą rozpoczęła się kilka lat temu i zupełnie nie spodziewała się, że poczuje potrzebę dzielenia się nią z innymi. Praktyka jogi to nie tylko asany (pozycje), to także oddech, medytacja, umiejętność wyciszania się i wchodzenie w stan relaksu. To bycie tu i teraz, w sobie, ale także umiejętne obserwowanie tego co wewnątrz i na zewnątrz. Doświadczenie czerpie z różnych źródeł (Vinyasa Krama, Ashtanga Vinyasa, Yin Yoga, Vinyasa). Uczy się głównie w nurcie Viniasa Krama, co oznacza stawianie mądrych kroków na ścieżce jogi. Prowadzi wyjazdy, warsztaty tematyczne oraz organizuje sesje muzykoterapeutyczne. Interesuje Ją holistyczne podejście do życia i ciała. Stara się aby Jej nauczanie było różnorodne, poparte wiedzą oraz doświadczeniem. Zwraca uwagę na aspekty terapeutyczne jogi.

ZAPISZ SIĘ