PSYCHOTERAPIA

Wartością w relacji psychoterapeutycznej jest dla nas czas i bezpieczne warunki do wspólnej pracy. Dzięki odczuwanemu bezpieczeństwu i zaufaniu pacjent/ka łatwiej porusza ważne dla siebie sprawy. Z pomocą psychologa czy psychoterapeuty uczy się rozumieć swoje emocje oraz zachowania, decyzje zawodowe i rodzinne, a także sposób nawiązywania i podtrzymywania ważnych dla siebie relacji.

Rozpoczęcie procesu pomocy psychologicznej i psychoterapii poprzedza kilka sesji konsultacyjnych. Zwykle są to dwa bądź trzy spotkania. Jeżeli konsultacje zaowocują decyzją o współpracy czyli skorzystaniu z pomocy psychologicznej, podjęciu psychoterapii, wówczas ustalamy kontrakt terapeutyczny, czyli wszelkie istotne dla obu stron sprawy organizacyjne. Podejmujemy decyzje w jakim podejściu teoretycznym będziemy pracować i jakie zastosujemy metody.