PSYCHOTERAPIA

Psychoterapia psychodynamiczna opiera się na relacji i dialogu terapeutycznym pomiędzy pacjentem a terapeutą. Jej celem jest pomoc pacjentowi w tym, aby rozumiał swoje doświadczenia, emocje, sądy, przekonania i decyzje, jakie w związku z tym podejmuje. Dzięki interwencji psychoterapeuty, które polegają na udzielaniu interpretacji, zadawaniu pytań, milczeniu, aktywnym słuchaniu pacjent zyskuje możliwość nowego rozumienia siebie i swojego życia. Ten proces odbywa się w bezpiecznych warunkach, intymnej atmosferze, jaką stwarza przestrzeń gabinetu i postawa psychoterapeuty.

Psychoterapię rozpoczynają osoby, które dostrzegają, że mają problemy w codziennym funkcjonowaniu uniemożliwiające im optymalnie komfortowe życie psychiczne, emocjonalne i społeczne. Problemy mogą dotyczyć relacji w życiu, związków, pracy, rodziny, wychowania, samooceny, tożsamości, trudności typu choroba, wypadek, wszelkich ważnych zmian w życiu. Wspólnie z terapeutą starają się poznać, z jakiego rodzaju problemem mają do czynienia. Przyglądają się temu, czy jest to sytuacja kryzysowa, doświadczenie traumatyczne, zaburzenia psychosomatyczne, czy może zaburzenia osobowości? Warunkiem rozpoczęcia psychoterapii jest podstawowa motywacja pacjenta, która manifestuje się w tym, że pacjent zauważa i identyfikuje się z problemem.