Wojtek Eichelberger METODA 8xO – Odżywianie, Opiekowanie się sobą

 

METODA 8 x O
Psychologiczne warsztaty antystresowe w Tychach
Autorska Metoda Wojtka Eichelbergera

SIÓDME O – ODŻYWIANIE

TERMIN: 01.03.2019 r.
TRENER: Wojciech Eichelberger
CZAS: 10:00 – 13:30
CENA: 400 zł. dla dotychczasowych uczestników, dla pierwszorazowych 475 zł.

ODŻYWIANIE
Jakość, rytm, sposób i okoliczności  spożywania posiłków są ważnym elementem strategii bilansowania energii i jej regeneracji.  Świadoma, indywidualnie dobrana dieta w ogromnej mierze wspomaga naszą zdolność do sprostania trudnym sytuacjom możliwie najmniejszym kosztem  w zdrowiu. W czasie warsztatu zajmiemy się podniesieniem świadomości wpływu odżywiania na procesy zachodzące w organizmie ludzkim. Porozmawiamy o zdrowym odżywianiu. Wspólnie ustalimy dietę sprzyjającą efektywności działania mózgu i wysokiemu poziomowi energii. Zajmiemy się wpływem diety na odporność organizmu.


ÓSME O – OPIEKOWANIE SIĘ SOBĄ

TERMIN: 01.03.2019 r.
TRENER: Wojciech Eichelberger
CZAS: 15:00 – 18:30
CENA: 400 zł. dla dotychczasowych uczestników, dla pierwszorazowych 475 zł. 

OPIEKOWANIE SIĘ SOBĄ
Intensywna, stresująca praca wymaga zachowania właściwego i zdyscyplinowanego stylu życia, zapewniającego utrzymanie wysokiego poziomu energii. Bierzemy przykład ze sportowców, którzy prócz intensywnego treningu, stosują wymagający, konsekwentny reżim dbania o swoją ogólną kondycję. Umiejętność stworzenia i praktykowania zdrowego – dostosowanego do naszych potrzeb i możliwości – stylu życia  to jedna z najważniejszych kompetencji życiowych dzięki której możemy długo żyć w dobrym zdrowiu i osiągać doskonałe rezultaty w pracy.


WPŁATY:
– tradycyjnym przelewem bankowym
Nr konta: 20 1140 2004 0000 3302 6215 6712

TYTUŁ WPŁATY: „8xO – Odżywianie” lub „8xO – Opiekowanie się sobą” + imię i nazwisko uczestnika. Zarejestrowanie na moduły seminaryjne następuje w momencie uregulowania odpłatności. Organizator wystawia Rachunki.

ZGŁOSZENIA:
– należy wysłać maila zgłaszającego na kontakt@verso-rozwoj.pl, w odpowiedzi na który otrzymuje się do wypełnienia kartę zgłoszenia i następuje wpisanie na listę.


ADRESACI SZKOLENIA:
Dla wszystkich chcących skutecznie radzić sobie ze stresem, poznać zasady profilaktyki, efektywnie radzić sobie w sytuacjach dużego obciążenia.

FORMA:
Warsztat akcentuje naukę przez bezpośrednie doświadczenie. Prezentowaną wiedzę teoretyczną przeplatają ćwiczenia, w trakcie których uczestnicy doświadczają wpływu stosowanych technik na stan ciała/umysłu. Warsztat prowadzony jest w lekkiej, przyjemnej, pobudzającej formie. Jego efektem jest poprawa samopoczucia i odczuwalne podniesienie poziomu energii wewnętrznej. Charakter ćwiczeń sprzyja odreagowaniu napięć, relaksowi i integracji grupy (uwaga: wskazane luźne, sportowe/wygodne stroje). Metoda: Program opracowany przez W. Eichelbergera bazujący na koncepcji integralnej.


INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE:

W przypadku rezygnacji do 7 dni przed wydarzeniem organizator pobiera 80% wpłaconej kwoty. Po tym czasie nie zwraca wpłaconej kwoty. W przypadku nieobecności na zajęciach organizator nie zwraca wpłaconych środków. Warsztaty mogą być fotografowane za zgodą uczestników. Uzyskany materiał będzie wykorzystywany na potrzeby promocji i edukacji firmy VERSO Centrum Pomocy Psychologicznej Terapii i Edukacji. Może zostać użyczony prelegentom na ich życzenie. Organizator wystawia Zaświadczenia udziału.

W CENIE:
– honorarium trenera,
– wynajem sali,
– przerwa kawowa,
– wegetariański obiad z kadrą (trener i organizator),
– zaświadczenia.

DANE ORGANIZATORA:
VERSO instytut Psychoterapii i Zdrowia
al. Piłsudskiego 30/223, 43-100 Tychy
NIP: 646-240-91-98, REGON: 276866748

Ewentualne pytania należy kierować do:
Justyna Rutkowska
tel.:
504 255 118
e-mail:
kontakt@verso-rozwoj.pl


Wojciech Eichelberger – psychoterapeuta, psycholog, trener. Twórca idei i programu Instytutu Psychoimmunologii, gdzie pełni funkcję dyrektora programowego. Od lat odgrywa kluczową rolę w polskiej psychologii, m.in.: współtworzył Oddział Terapii i Rozwoju Osobowości – OTIRO oraz Laboratorium Psychoedukacji. Jest autorem wielu bestselerowych książek z pogranicza psychologii, antropologii i duchowości. Od wielu lat obecny w mediach: w radiu, telewizji prasie. Odwołuje się do terapii integralnej, która oprócz psychiki bierze pod uwagę ciało, energię i duchowość. Za działalność konspiracyjną w latach stanu wojennego odznaczony Krzyżem Oficerskim Polonia Restituta.

Źródło: IPSI http://ipsi.pl/zespol/

Posłuchaj Wojtka Eichelbergera, który wprowadza nas do Metody 8xO


CAŁY CYKL

KORZYŚCI DLA OSÓB BIORĄCYCH UDZIAŁ W SZKOLENIU:
1. Uczestnicy zdobywają teoretyczną i praktyczną wiedzę na temat mechanizmów reakcji stresowej, poznają strategie służące redukcji poziomu stresu w zespole, nauczą się kontrolowania emocji w stresie, opanują techniki przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu;
2. Uczestnicy poznają narzędzia umożliwiające im wykorzystanie zdobytej wiedzy podczas pracy z zespołem. Nauka teorii oraz zdobycie praktycznych doświadczeń zachęcających do dbałości o zdrowie psychofizyczne.

GŁÓWNE CELE SZKOLENIA:
1. Nauka technik pozwalających podejmowanie wyzwań i efektywnego działania w sytuacjach trudnych.
2. Zdobycie umiejętności rozpoznawania symptomów przeciążenia stresem.
3. Poznanie technik redukcji poziom stresu. Nauka budowania odporności na przeciążenia
i likwidowanie objawów.
4. Nauka odreagowania napięcia i szybkiej regeneracji sił.
5. Poznanie kompetencji pozwalających przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu:
• Nauka mądrej troski o siebie, o swój bilans energetyczny.
• Nauka zapobiegania chorobom związanym z przeciążeniem stresem.

ZAWARTOŚĆ SZKOLENIA:
W trakcie warsztatu realizowane są elementy programu nabywania ośmiu kompetencji w zarządzaniu własną energią życiową, według stworzonego i rozwijanego w Instytucie Psychoimmunologii systemu „8xO”. Podczas szkolenia realizowany jest program: O naturze stresu.

Wprowadzenie do programu 8xO

1. ODDECH, czyli nabycie umiejętności oddychania przeponowego pod obciążeniem i w stresie warunkująca, sprostanie zwiększonemu zapotrzebowaniu na energię, powstrzymywanie przedwczesnej reakcji stresowej typu „walka – ucieczka” i generowanie optymalnej mobilizacji, kontrolę nadmiernych emocji, zdolność do twórczego i konstruktywnego zachowania w sytuacji przeciążenia i stresu.
2. OBECNOŚĆ, czyli umiejętność urealniania się, optymalnej koncentracji na zadaniu, kontrolowania negatywnych myśli i fantazji, efektywne oszczędzanie energii.
3. OPARCIE W SOBIE, czyli umiejętność rozpoznawania sygnałów przeciążenia, bieżące monitorowanie poziomu energii życiowej, uświadamianie oddechu, budowanie poczucia ugruntowania i równowagi psycho-fizycznej.
4. ODREAGOWANIE, czyli umiejętność odróżniania stanu emocjonalnej implozji od rzeczywistego zmęczenia oraz skutecznego i nie obciążającego innych odreagowywania stresu przed wejściem w fazę regeneracji.
5. ODPOCZYWANIE, czyli umiejętność szybkiego przełączania organizmu na tryb „regeneracja- asymilacja”, szybkiej i skutecznej regeneracji w warunkach obciążenia i stresu oraz zasypiania.
6. ODMAWIANIE I ODPUSZCZANIE, czyli umiejętność nie dopuszczania do sytuacji przeciążenia zadaniami delegowanymi przez innych, nie brania na siebie zbyt wielkich obciążeń i odpuszczania zadań dodatkowych, nie związanych z priorytetami.
7. ODŻYWIANIE, czyli umiejętność optymalnego wykorzystywania generatora pokarmowego oraz energii pokarmowej w celu poprawienia ogólnego bilansu energii życiowej.
8. OPIEKOWANIE SIĘ SOBĄ, czyli umiejętność rozróżniania tego co nam służy od tego co nam szkodzi, rozpoznawania i unikania sytuacji nawykowego nadużywania się a także nawykowej bezradności i nadmiernego asekurowania się, stosowanie zasady równowagi pomiędzy troską o własną energię i odporność i wymaganiami jakie sobie stawiamy. Zainstalowanie wewnętrznego trenera.

Informacje praktyczne

Data: 1 marca 2019

Miejsce: Hotel Stara Poczta Tychy

Wczytuję mapę...