MISJA I WIZJA

VERSO Instytut Psychoterapii i Zdrowia w Tychach powstał w 2007 r.

Nasze działania ogniskują się wokół czterech kierunków:

  • Pomoc psychologiczna dla młodzieży i dorosłych
  • Psychoterapia dla młodzieży i dorosłych
  • Szkoła Kadry Medycznej – szkolenia dla pracowników ochrony zdrowia
  • Projekty Rozwoju


W psychoterapii bliskie jest nam podejście psychodynamiczne i psychoanalityczne.
Nasi specjaliści pracują profesjonalnie. Systematycznie uczestniczą w seminariach klinicznych oraz indywidualnej i grupowej superwizji. W relacji z pracownikami ochrony zdrowia podejmujemy tematy komunikacji klinicznej, higieny psychicznej, ergonomii pracy i analizy źródłowej zdarzeń niepożądanych. W codziennej praktyce inspirujemy myślenie naszych pacjentów i klientów stwarzając im dobrą do tego przestrzeń i okoliczności. Łączymy psychologię z neurobiologią, psychosomatyką i psychoimmunologią, aby lepiej rozumieć ludzkie zachowania, procesy poznawcze i emocjonalne, a dzięki temu lepiej i skuteczniej pomagać.

 


W ramach projektów rozwojowych w okresie od 20.06.2016 r. do 10.10.2018 r. realizowaliśmy pionierski w Polsce projekt “Integracja życia – lepiej kochać, pracować i być”, którego celem było zdobywanie holistycznej wiedzy na swój temat, a tym samym dokonywanie kluczowych zmian w swoim życiu zarówno zawodowym, jak i prywatnym.

Dzięki współpracy z prof. Jerzym Vetulanim w 2017 r. zainicjowaliśmy w Tychach “Tydzień Mózgu”.  Jest to międzynarodowe naukowe wydarzenie popularyzujące wiedzę nt. funkcjonowania ludzkiego mózgu.

Współpracujemy z warszawskim Instytutem Psychoimmunologii realizując w Tychach autorski program Wojciecha Eichelbergera “8xO”.

Współpracujemy z profesjonalnym magazynem psychologicznym “Charaktery”.


Założycielem i dyrektorem jest Justyna Rutkowska – psychoterapeuta, psycholog, trener pracowników ochrony zdrowia, specjalista w zakresie zdarzeń niepożądanych, terapeuta Simontona.