MISJA I WIZJA

VERSO Instytut Psychoterapii i Zdrowia w Tychach powstał w 2007 r.

Nasze działania ogniskują się wokół czterech kierunków:
– Pomoc psychologiczna 
– Psychoterapia
– Szkoła Kadry Medycznej – szkolenia dla pracowników ochrony zdrowia
– Projekt Rozwoju

W psychoterapii bliskie jest nam podejście psychodynamiczne i psychoanalityczne. Nasi specjaliści pracują profesjonalnie. Systematycznie uczestniczą w seminariach klinicznych oraz indywidualnej i grupowej superwizji. W relacji z pracownikami ochrony zdrowia podejmujemy tematy komunikacji klinicznej, higieny psychicznej, ergonomii pracy i analizy źródłowej zdarzeń niepożądanych. W codziennej praktyce inspirujemy myślenie naszych pacjentów i klientów stwarzając im dobrą do tego przestrzeń i okoliczności. Łączymy psychologię z neurobiologią, psychosomatyką i psychoimmunologią, aby lepiej rozumieć ludzkie zachowania, procesy poznawcze i emocjonalne, a dzięki temu lepiej i skuteczniej pomagać. 

W ramach projektów rozwojowych realizowaliśmy pionierski w Polsce projekt “Integracja życia – lepiej kochać, pracować i być”, którego celem było zdobywanie holistycznej wiedzy na swój temat, a tym samym dokonywanie kluczowych zmian w swoim życiu zarówno zawodowym, jak i prywatnym.

Dzięki współpracy z prof. Jerzym Vetulanim zainicjowaliśmy w Tychach “Tydzień Mózgu”, który jest międzynarodowym naukowym wydarzeniem popularyzującym wiedzę nt. funkcjonowania ludzkiego mózgu.

Współpracujemy z warszawskim Instytutem Psychoimmunologii realizując w Tychach autorski program Wojciecha Eichelbergera “8xO”.

Współpracujemy z profesjonalnym magazynem psychologicznym “Charaktery”.

Założycielem i dyrektorem jest Justyna Rutkowska – psychoterapeuta psychodynamiczny, psycholog, trener pracowników ochrony zdrowia, specjalista w zakresie zdarzeń niepożądanych, psychoonkolog, terapeuta Simontona.