Tydzień Mózgu w Tychach

PATRONAT nad wydarzeniem objął Prezydent Miasta Tychy Pan Andrzej Dziuba


Szanowni Państwo,

Tydzień Mózgu organizowany jest od 1999 r. w Krakowie w ramach międzynarodowego Brain Awarness Week. Inicjatywa ta pierwszy raz miała miejsce w latach 1997 – 1998 w Warszawie i był to wówczas Dzień Mózgu, który organizowany był na świecie przez DANA. Z roku na rok do akcji włączały się kolejne miasta. W tamtym roku Tydzień Mózgu odbywał się w kilkunastu miastach, m.in. w Warszawie, Bydgoszczy, Krakowie, Katowicach, Wrocławiu, Trójmieście, Sosnowcu. Impreza ta ma na celu zwrócenie uwagi opinii publicznej na zagadnienia związane z prawidłowym i patologicznym funkcjonowaniem mózgu oraz podkreślenie konieczności badań w tej dziedzinie ze względu na duży wpływ zaburzeń w funkcjonowaniu mózgu na jakość życia. Wydarzenie ma także na celu popularyzację nauki i stwarza możliwość do dyskusji nad obecnym stanem wiedzy na temat mózgu.


Termin: 13 – 19.03.2017 r.
Wykłady: codziennie o godz. 17:00
Miejsce: sala konferencyjna – Architektonicznego Biura Projektów „AB-Projekt”
Wstęp: wolny

Do zobaczenia na wykładach,
Justyna Rutkowska
Kierownik Wydarzenia
Kontakt: 504 255 118

 

PATRONI WYDARZENIA


Magazyn psychologiczny CHARAKTERY


Miesięcznik CHARAKTERY, wydawany od 1997 roku, popularyzuje wiedzę psychologiczną w sposób zrozumiały dla przeciętnego człowieka. Redakcja mieści się w Kielcach.


Polskie Towarzystwo Badań Układu Nerwowego przy Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w Warszawie


Polskie Towarzystwo Badań Układu Nerwowego powstało w 1991 r. Celem jego pracy jest organizowanie i popieranie działań zmierzających do rozwoju badań i prac naukowych nad układem nerwowym, zrzeszanie osób pracujących w tej dziedzinie, upowszechnianie osiągnięć naukowych, reprezentowanie neurobiologii polskiej w kraju i za granicą. Prowadzi działalność popularyzacyjną, szkoleniową i wydawniczą. Towarzystwo ma swoją siedzibę w Warszawie.


Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika

Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika istnieje od 1875 roku i jest jednym z najstarszych towarzystw naukowych w Polsce. PTP im. Kopernika jest organizacją typu „non profit”, tzn. członkowie Towarzystwa pełnią swe funkcje honorowo a działalność nasza opiera się na dotacjach i darowiznach. Obecnie głównym celem Towarzystwa jest popularyzacja osiągnięć nauk przyrodniczych, między innymi poprzez organizowanie odczytów naukowych, konferencji i wydawanie czasopism. Towarzystwo ma swoją siedzibę w Krakowie.


 Komitet Neurobiologii Polskiej Akademii Nauk

 

 

 

Komitety PAN są krajową reprezentacją różnych środowisk i dyscyplin naukowych. Ich członkowie wybierani są przez środowiska naukowe z dziedziny: fizyków, biochemików, socjologów itd. W PAN zasiadają też naukowcy z instytutów badawczych, szkół wyższych, przedstawiciele instytucji gospodarczych i społecznych doradzają w dziedzinie technologii, inżynierii, biologii, medycyny, nauk o Ziemi, nauk społecznych, humanistycznych, rolniczych i ścisłych.


COGNI COALITION Fundacja na Rzecz Zdrowego Mózgu

Ideą Fundacji jest wieloaspektowe edukowanie społeczeństwa w zakresie dbania o kondycję mózgu, który wraz z upływem czasu podlega procesowi starzenia i potrzebuje szczególnego wsparcia. Celem działań Fundacji jest zwrócenie uwagi na ten problem i wskazanie rozwiązań, które każdemu z nas pozwolą zachować optymalne funkcjonowanie mózgu. Fundacja ma swoją siedzibę w Krakowie.


FUNDACJA EUKLIDESA


Fundacja EUKLIDESA jest organizacją, które celem działania jest popularyzacja nauki i promocja osiągnięć uzyskiwanych we wszystkich jej dziedzinach, w sposób szczególny skupiająca się na literaturze popularnonaukowej. Fundacja ma swoją siedzibę w Krakowie.

 

 


MĄDRE KSIĄŻKI


Mądre Książki to niekomercyjny serwis poświęcony literaturze popularnonaukowej, tworzony przez naukowców i pasjonatów popularyzacji nauki. Interesują nas wszelkie publikacje popularnonaukowe zarówno w klasycznej książkowej, papierowej formie, jak i w postaci e-booków, gier czy pomocy edukacyjnych.

 

 


Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Uniwersytet Humanistycznospołeczny, wydział zamiejscowy w Katowicach


Polskie Towarzystwo Psychologiczne Oddział w Katowicach

 

 

Celem Towarzystwa jest rozwijanie i popularyzacja psychologii jako nauki i zawodu oraz szczególna dbałość o to, by dyscyplina ta – w zgodzie z wartościami humanistycznymi – służyła ludziom pomocą w życiu i zachowaniu zdrowia.


PROGRAM

WYKŁAD 1 – poniedziałek (13.03.2017 r., godz. 17:00). Techniki neurobrazowania mózgu – gdzie mieszkają nasze emocje?
Wykładowca: Lek. med. Jolanta Pasek-Talik
Specjalista neurolog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, psychoterapeuta w trakcie szkolenia do certyfikatu Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, asystent psychodramy

 • MENS-SANA Ośrodek Pomocy Psychologicznej, Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Tychach
 • Praktyka prywatna

POBIERZ BILET


WYKŁAD 2 – wtorek (14.03.2017 r., godz. 17:00). Zdrowe ciało, zdrowy umysł – wpływ ćwiczeń QiGong i TaiChi na funkcjonowanie mózgu (EBM).
Wykładowca: Lek. med. Bartosz Chmielnicki
Lekarz, akupunkturzysta, twórca Akademii Akupunktury Compleo, prowadzi™ autorskie zajęcia z akupunktury w ramach studiów podyplomowych „Medycyna Bólu” dla lekarzy

 • Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego, Uniwersytet Jagielloński
 • Akademia Akupunktury Compleo, Uniwersytet Jagielloński
 • Poradnia Leczenia Bólu Przewlekłego w Tychach
 • Compleo Terapie Naturalne

POBIERZ BILET


WYKŁAD 3 – środa (15.03.2017 r., godz. 17:00). Granica pomiędzy normą a patologią – idee nadwartościowe w pomaganiu innym. Nadmierna wrażliwość, zbawianie, wypalenie.
Wykładowca: Dr n. med. Jakub Paliga
Psychiatra, certyfikowany psychoterapeuta Naukowej Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej

 • Oddział Leczenia Nerwic w Klinice Psychiatrii i Psychoterapii w Katowicach-Ochojcu
  – Górnośląskie Centrum Medyczne
 • Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
 • Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej
 • Praktyka prywatna

POBIERZ BILET


WYKŁAD 4 – czwartek (16.03.2017 r., godz. 17:00.) Wpływ diety na aktywność mózgu oraz reakcje emocjonalne.
Wykładowca: Dr n. med. Magdalena Golachowska
Biotechnolog, specjalista chorób metabolicznych, doradca żywieniowy

 • Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Uniwersytet Humanistycznospołeczny
  – Oddział w Katowicach, Oddział we Wrocławiu
 • Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła w Opolu
 • Instytut Psychodietetyki we Wrocławiu
 • Poradnia Dietetyczna „Nutrima”
 • Członek Towarzystwa Psychodietetyki
 • Członek Polskiego Towarzystwa Dietetyki
 • Członek Polskiego Stowarzyszenia Osób z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej

POBIERZ BILET


WYKŁAD 5 – piątek (17.03.2017 r., godz. 17:00). Neurobiologia altruizmu i współpracy.
Wykładowca: Prof. dr hab. n. przyr. Jerzy Vetulani
Psychofarmakolog, neurobiolog, biochemik

 • Zakład Biochemii Mózgu, Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie
 • Członek Polskiej Akademii Nauk
 • Członek Polskiej Akademii Umiejętności i Towarzystwa Naukowego Warszawskiego

Szanowni Państwo,

Przekazuję oficjalny komunikat, że wykład Prof. Jerzego Vetulaniego „Neurobiologia altruizmu i współpracy”, który miał odbyć się 17 marca br. o godz. 17:00 w sali konferencyjnej „AB Projektu” w ramach Tygodnia Mózgu w Tychach został odwołany. Franciszek Vetulani, sekretarz informuje: „Prof. Vetulani został potrącony przez samochód 2.03.br. w godzinach popołudniowych. Przeszedł operację, jest w dobrych rękach. Przebywa teraz w jednym z krakowskich szpitali, jego stan jest ciężki, ale stabilny. Opiekują się nim najlepsi specjaliści”.

Wychodząc na przeciw Państwa zainteresowaniu postacią i nauką Prof. Jerzego Vetulaniego proponujemy Panel:

 • Otwarcie wykładu
 • Krótki rys naukowy Prof. Jerzego Vetulaniego
 • Moduł I „Mózg, jako długowieczny organ” – film. Zagadnienia: czas, cykl życia, zagęszczenie populacji, inteligencja poznawcza, emocjonalna, plastyczność i długowieczność mózgu, mądrość zdrowego życia, wysiłek intelektualny, akceptacja siebie;
 • Moduł II „Tajemnica długiego życia” – film. Zagadnienia: wartość przyjaciół, rodziny, ocena społeczna, odnowienie neuronów, układ odpornościowy a kondycja psychiczna;
 • Moduł III „Inteligencja emocjonalna” – film. Zagadnienia: ekonomia walki ze stresem, poczucie wartości, ruch, seks, komunikacja intrapersonalna, interpersonalna, neurogeneza, telemery, psychoterapia.
 • Zamknięcie wykładu

Nagrania filmowe zawierają fragmenty wykładów Prof. Vetulaniego z Jego dwukrotnego pobytu w Tychach. Spotkanie poprowadzą: Justyna Rutkowska, Katarzyna Morawiec, Katarzyna Spyra, Dorota Zasowska, które bezpośrednio współpracowały z Profesorem w roku ubiegłym podczas tyskich wydarzeń. W trakcie wykładu obecny będzie neurolog lek. med. Jolanta Pasek, która będzie dla nas wszystkich oparciem merytorycznym w rozmowie. Dokładny program pozwolę sobie wysłać najpóźniej w poniedziałek. Na miejscu będzie można kupić po niższej cenie książki Prof. Jerzego Vetulaniego oraz – co ważne! – magazyn „Wszechświat” (wyd. Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika w Krakowie) z artykułem, który miał zostać wygłoszony „Neurobiologia altruizmu i współpracy”.

Trzymajcie kciuki za Profesora. Bądźmy dobrej myśli. Profesor zawsze cieszył się dobrą kondycją fizyczną i psychiczną, miejmy nadzieję, że te kompetencje będę Mu teraz sprzyjały. Bardzo proszę o przekazywanie tej informacji innym osobom, o których Państwo wiedzą, że wybierają się na wykład.
Justyna Rutkowska

POBIERZ BILET


WYKŁAD 6 – sobota (18.03.2017 r., godz. 17:00). Zniekształcenia poznawcze w kryzysie choroby onkologicznej. Złudzenia w codziennej narracji życia.
Wykładowca: Mgr Jadwiga Koźmińska-Kiniorska
Psycholog, psychoterapeuta, certyfikowany psychoonkolog i superwizor psychoonkologii, trener PTP

 • Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach
 • Członek Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego
 • Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
 • Praktyka prywatna

POBIERZ BILET


WARSZTAT – sobota (18.03.2017 r., godz. 10:00 – 12:00). Przypowieść o szarmanckim smoku, czyli techniki pamięciowe w praktyce.
Trener: Mgr Ewa Bensz-Smagała
Pedagog, trener, nauczyciel akademicki
MIEJSCE WARSZTATU: sala szkoleniowa MEGREZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny (Tychy, ul. Edukacji 102).

Nasz umysł nadal pozostaje zagadką oraz wielką inspiracją dla naukowców na całym świecie. Możliwości percepcyjne mózgu są ogromne – czasem brakuje nam jedynie instrukcji obsługi do tego skomplikowanego mechanizmu. Podczas warsztatu poznamy najważniejsze zastosowania technik pamięciowych – potrzebne w pracy, w życiu codziennym, jako inspiracja do własnych ćwiczeń i wskazówki w nauczaniu dzieci. Uczestnicy wezmą udział w ćwiczeniach, podczas których poznają kondycję swojej pamięci, sprawdzą skuteczność zapamiętywania za pomocą różnych zmysłów oraz dowiedzą się, w jaki sposób wykorzystać metody zapamiętywania w swoim życiu. Nieodłącznym elementem technik pamięciowych jest kreatywność – dlatego też oprócz samych sposobów zapamiętywania, poznamy różne metody rozwijania pomysłów. Mamy nadzieję, że w trakcie warsztatu pobudzimy do pracy każdy neuron. Do zobaczenia!

POBIERZ BILET


WYKŁAD 7 – niedziela (19.03.2017 r., godz. 17:00). Empatyczny mózg – czyli neurony lustrzane w praktyce.
Wykładowca: Prof. nadzw. dr hab. Alicja Gałązka
Psycholog, lingwista, licencjonowana coach, wiceprezes Polskiego oddziału Coachingu ICC, międzynarodowy trener oraz pedagog, wykładowca i pracownik naukowy prywatnych

 • Uniwersytet Śląski, Zakład Pedagogiki, Twórczości i Ekspresji Dziecka
 • Wyższa Szkoła Europejska im. Tischnera w Krakowie
 • Future Centrum Edukacyjne w Tarnowskich Górach

POBIERZ BILET


 

Informacje praktyczne

Data: 13 marca 2017 - 19 marca 2017

Miejsce: sala konferencyjna „AB-Projekt” Tychy

Wczytuję mapę...