KSZTAŁCENIE UZUPEŁNIAJĄCE – jednostki hospicyjne i paliatywne

pod patronatem dr n. med. Jadwigi Pyszkowskiej
– Konsultant Wojewódzki w dziedzinie medycyny paliatywnej województwa opolskiego


CYKL WYKŁADÓW

ADRESAT
Zespoły opieki paliatywnej, ambulatoryjnej, domowej i jednostek hospicyjnych (lekarze, pielęgniarki, psycholodzy, fizjoterapeuci, opiekunowie niemedyczni), studenci

 • cena od osoby: 150 zł.
 • grupa otwarta: bez ograniczeń, minimum 10 osób

WYKŁADOWCY: dr n. med. Jadwiga Pyszkowska, mgr Justyna Rutkowska

OPIS

WYKŁAD:„Higiena psychiczna pracowników ochrony zdrowia”mgr Justyna Rutkowska

 • Czynniki zewnętrzne i wewnętrzne higieny psychicznej.
 • Funkcja, zastosowanie i skuteczność form superwizyjnych dla pracowników medycznych.
 • Wpływ jakości komunikacji interpersonalnej na higienę psychiczną.
 • Wartość wzajemnej asertywności w rozpoznawaniu, uszanowaniu i stawianiu granic.
 • Rola lidera w ochronie zdrowia a higiena apsychiczna pracowników.
 • Dezintegracja pozytywna w higienie psychicznej.
 • Kontrakt terapeutyczny z pacjentem ze strony lekarza, pielęgniarki, psychologa.
 • Dobre warunki higieny psychicznej w pracy zespołów medycznych.

WYKŁAD: „Wielowymiarowe aspekty bólu”dr n. med. Jadwiga Pyszkowska  

 • Istota bólu przewlekłego.
 • Narzędzia i znaczenie oceny bólu.
 • Rodzaj bólu a wybór leczenia.
 • Aspekt psychologiczny bólu przewlekłego.
 • Ingerencja bólu w podmiotowość chorego.
 • Najczęstsze błędy w terapii przeciwbólowej.
 • Skuteczność metod przeciwbólowych.
 • Aspekt bioetyczny i prawny w kontroli bólu.

SUPERWIZJA GRUPOWA.
Trudne sytuacje – interpretacja oraz omówienie.

ADRESAT
Zespoły opieki paliatywnej, ambulatoryjnej, domowej i jednostek hospicyjnych (lekarze, pielęgniarki, psycholodzy, fizjoterapeuci, opiekunowie niemedyczni).

 • cena od osoby: 150 zł.
 • grupa otwarta: 10 – 15 os.

SUPERWIZOR: mgr Jadwiga Koźmińska-Kiniorska

OPIS
Na rzecz zdrowia pacjenta pracuje wielu ludzi: lekarz, pielęgniarka, fizjoterapeuta, psycholog, ksiądz, opiekun niemedyczny, a także rodzina i najbliżsi. Wszyscy podejmują szereg różnych działań zarówno medycznych, jak i społecznych czy emocjonalnych. Czasem wygląda to jak walka na froncie, który wszyscy wzajemnie obserwują i jednocześnie go doświadczają. W tym samym czasie, odgrywa się jeszcze większa walka – toczy się ona w naszych umysłach i sercach. Zatem, nie tylko wykonujemy konkretne działania i zadania na rzecz chorego, ale uruchamiają się w nas silne emocje. Konfrontują nas one z własnymi lękami i bezradnością. Uruchamia się strach, obawa przed utratą życia osoby o którą tak wiele osób walczy. To wszystko wymaga naszej energii i zaangażowania. Zespoły medyczne przeżywają takie sytuacje podwójnie, jako ludzie mający swoje rodziny i swoje zmartwienia i jako profesjonaliści, którzy odpowiadają za dziesiątki ludzkich żyć na przestrzeni wielu lat. Superwizja pomaga zrozumieć co dzieje się z pacjentem, jego rodziną, a także co przeżywa lekarz, pielęgniarka, psycholog na poziomie emocjonalnym i często nieświadomym. Uczy, jak można czytać reakcje pacjentów, co pozwala lepiej ich rozumieć, a tym samym skuteczniej pomóc. Superwizja jest jednak, przede wszystkim ochroną siebie. Często w sytuacjach trudnych angażujemy się bardzo emocjonalnie, nierzadko biorąc na siebie przeżycia innych, wyrzucając sobie brak doskonałości, czasem nawet obwiniając się o różne zachowania. Dzięki superwizji nasza praca staje się bardziej profesjonalna i skuteczna. Rozumiemy procesy psychologiczne do których nie mamy na co dzień pełnego dostępu.


PRAKTYCZNY WARSZTAT DLA ZESPOŁÓW MEDYCZNYCH  

ADRESAT
Zespoły opieki paliatywnej, ambulatoryjnej, domowej i jednostek hospicyjnych (lekarze, pielęgniarki, psycholodzy, fizjoterapeuci, opiekunowie niemedyczni).

 • cena od osoby: 150 zł.
 • grupa otwarta: 10 – 15 os.

TRENER: mgr Justyna Rutkowska

 OPIS

 • NADUŻYCIA WOBEC SIEBIE I INNYCH

Higiena psychiczna – zasoby i ograniczenia. Jak dbać o siebie, nie nadużywając siebie i innych. Zobacz i zrozum tłumione emocje: odreagowanie, frustracja, napięcie, powstrzymywanie się.

 • TRÓJKĄT DRAMATYCZNY KARPMANA

Sprawdź czy jesteś w trójkącie dramatycznym – komunikacja pomiędzy prześladowcą, ofiarą a wybawicielem w sytuacji pomagania. Konsekwencje wchodzenia w różne role w opiece nad pacjentem i jego rodziną.

 • STANOWCZO, ŁAGODNIE, BEZ LĘKU – I. Ty wobec siebie i współpracowników

Odkryj wartość wzajemnej asertywności w rozpoznawaniu, uszanowaniu i stawianiu granic. Jak traktujesz siebie, tak traktujesz innych. Skuteczność komunikatu JA. Postawy współpracowników: pomawianie, nadmierne oczekiwania, ocena zamiast rozumienia, wykluczanie, dewaluowanie.

 • ZDROWA KOMUNIKACJA – I. Ty w relacji z sobą i współpracownikami.

Naucz się komunikować wprost z obustronnym zrozumieniem. Zasadność w stosowaniu Technik Aktywnego Słuchania. Wartość holdingu terapeutycznego.

 • STANOWCZO, ŁAGODNIE, BEZ LĘKU – II. Ty wobec pacjenta i rodziny

Odkryj wartość wzajemnej asertywności w rozpoznawaniu, uszanowaniu i stawianiu granic. Jak traktujesz siebie, tak traktujesz innych. Skuteczność komunikatu JA. Postawy pacjentów i rodzin: zdenerwowany, lękowy, agresywny, bierny, manipulujący, wszystkowiedzący, gadatliwy.

 • ZDROWA KOMUNIKACJA – II. Ty w relacji z pacjentem i rodziną

Naucz się komunikować wprost z obustronnym zrozumieniem. Zasadność w stosowaniu Technik Aktywnego Słuchania. Wartość holdingu terapeutycznego.

 • NIEPOMYŚLNE INFORMACJE

Poznaj sposoby przekazywania trudnych wiadomości w sposób bezpośredni, zrozumiały i bezpieczny. Komunikowanie pacjentowi i rodzinie bieżących faktów dotyczących stanu zdrowia pacjenta, informowanie w sytuacji progresu choroby – rozmowa z pacjentem, rodziną i dziećmi.

 • WSPÓŁPRACA Z PSYCHOLOGIEM

Zobacz, jak możesz odciążyć siebie w relacji z pacjentem i jego rodziną dzięki profesjonalnej współpracy z psychologiem. Praca psychologa – proces terapeutyczny, sytuacje interwencyjne, wewnętrzny świat pacjenta, rola relacji, wewnętrzny gabinet i kontrakt.


WARSZTAT DLA OPIEKUNÓW NIEMEDYCZNYCH (wolontariuszy)
– w formie grupy Balinta w oparciu o Genogram 
 

ADRESAT
Zespoły opieki paliatywnej, ambulatoryjnej, domowej i jednostek hospicyjnych (opiekunowie niemedyczni, wolontariusze).

 • cena od osoby: 150 zł.
 • grupa otwarta: 10 – 15 os.

TRENER: mgr Justyna Rutkowska

 OPIS

WARSZTAT KOMUNIKACJI Z PACJENTEM I RODZINĄ

Spotkania będą odbywać się raz w miesiącu i będą miły formę grupy Balinta o charakterze konsultacji superwizyjnych czyli wsparcia psychologicznego. Na każdym spotkaniu będą analizowane dwie sytuacje trudne związane z pacjentem i jego rodziną. Aby lepiej rozumieć sytuację pomagania, budowania i podtrzymywania relacji, nieporozumień, swoich emocji, a także emocji pacjenta i rodziny będziemy pracować z wykorzystaniem Genogramu. Warsztaty pozwolą nauczyć się kompetencji miękkich w budowaniu i podtrzymywaniu profesjonalnych relacji z pacjentem i jego rodziną. Nauczymy się m.in. technik aktywnego słuchania, asertywnej komunikacji, radzenia sobie ze stresem, zarządzania swoim czasem i emocjami, rozumieniem systemu rodzinnego na głębszym poziomie. Dzięki warsztatom nauczymy się także lepiej rozumieć siebie, mieć większą uwagę na swoje potrzeby, emocje i ograniczenia. Wszystko po to, aby profesjonalnie pomagać nie obciążając siebie i nie przekraczać granic rodziny i pacjenta.


SZYJEMY SZKOLENIA NA MIARĘ

ODBIORCA
Zespoły opieki paliatywnej, ambulatoryjnej, domowej i jednostek hospicyjnych (lekarze, pielęgniarki, psycholodzy, fizjoterapeuci, psycholodzy, opiekunowie niemedyczni, wolontariusze).

PROPONOWANE KIERUNKI SZKOLENIA

 • Wewnętrzne kursy psychologiczne dla kandydatów na opiekunów niemedycznych dla danej placówki.
 • Praca z rodziną w żałobie.
 • Praca z osieroconym dzieckiem.
 • Praca z rodzicami po stracie dziecka.
 • Umiejętności i kompetencje społeczne w codziennej pracy: komunikacja, asertywność, stres, higiena psychiczna, motywacja, współpraca w zespole, sytuacje trudne.
 • Podstawowe, wybrane elementy Terapii Simontona.
 • Praca z przekonaniami pacjenta i rodziny – ujęcie poznawczo-behawioralne.
 • Superwizje indywidualne przy większej ilości osób.

            * Istnieje możliwość zorganizowania warsztatów, szkoleń, wykładów dla zorganizowanej grupy. Wówczas indywidualne ustala się terminy, zakres merytoryczny i warunki finansowe.

 


KADRA

WYKŁADOWCA

dr n. med. Jadwiga Pyszkowska specjalista anestezjolog, specjalista medycyny paliatywnej, Konsultant Wojewódzki w dziedzinie medycyny paliatywnej województwa śląskiego i opolskiego. Od wielu lat organizuje i prowadzi szeroką edukację podyplomową przez Ośrodek Konsultacji i Kształcenia „OPALMED” z Akademią Medycyny Paliatywnej w Katowicach w zakresie opieki paliatywnej i propedeutyki medycyny paliatywnej dla lekarzy, pielęgniarek oraz innych pracowników jednostek opieki paliatywnej i hospicyjnej. Kierownik Poradni Leczenia Bólu (r. zał. 1977) i Poradni Medycyny Paliatywnej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im prof. Kornela Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, gdzie systematycznie również prowadzi praktykę lekarską. Prezes dwóch kadencji Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej. Emerytowany kierownik Zakładu Medycyny i Opieki Paliatywnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Wieloletni wykładowca z przedmiotu opieka i medycyna paliatywna. Wyróżniona członkostwem Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej, Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej i Polskiego Towarzystwa Dysfunkcji Narządu Żucia.

TRENER

mgr Justyna Rutkowska – psycholog, specjalista w psychoonkologii, psychoterapeuta psychodynamiczny w trakcie szkolenia, członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Towarzystwa Psychoonkologicznego. Posiada Certyfikat Simonton Cancer Center oraz Racjonalnej Terapii Zachowania I i II stop. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy psychologa i trenera. Na drodze rozwoju zawodowego doświadczała różnych nurtów teoretycznych. Przez 15 lat pracowała w Hospicjum domowym oraz Poradni Medycyny Paliatywnej w Tychach. Doświadczenie oraz wiedzę zawodową zdobywała m.in. na Uniwersytecie Śląskim, Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, Śląskim Uniwersytecie Medycznym, Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, Laboratorium Psychoedukacji – Instytut Treningu i Psychoterapii w Warszawie, Grupie TROP w Warszawie. Zainteresowana jest higieną psychiczną pracowników ochrony zdrowia co wyraża w publikowanych artykułach, wywiadach, autorskich szkoleniach i wykładach. Interesuje się także psychoneurobiologią, psychosomatyką i psychoanalizą. Na zlecenie fundacji ISKIRKA napisała Poradnik dla rodziców po stracie dziecka. Prowadzi prywatną praktykę psychoterapeutyczną w nurcie psychoterapii psychodynamicznej. Swoją pracę poddaje superwizji, uczestniczy w seminariach. Od 2007 r. prowadzi VERSO Instytut Psychoterapii i Zdrowia. Jest wieloletnim doświadczonym i przeszkolonym specjalistą w obszarze działalności III sektora.

SUPERWIZOR

mgr Jadwiga Koźmińska-Kiniorska – psycholog, psychoterapeuta, trener treningu i warsztatu I i II stop. Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (cert. nr 177), psychoonkolog Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego (cert nr 42), certyfikat trenera szkoleń w zakresie psychoonkologii PTPO, superwizor psychoonkologii PTPO (cert nr 39), członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Towarzystwa Psychoonkologicznego. Posiada Certyfikat Simonton Cancer Center oraz Racjonalnej Terapii Zachowania. Posiada wieloletnie bogate doświadczenie w pracy trenera i psychoterapeuty. Szkoliła się w różnych podejściach teoretycznych, które integruje w swojej terapeutycznej pracy, jak i pracy warsztatowo-szkoleniowej. Od ponad 20 lat pracuje w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach. Doświadczenie oraz wiedzę zawodową zdobywała m.in. w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie, Laboratorium Psychoedukacji, Treningu i Psychoterapii w Warszawie oraz w Krakowskiej Szkole Psychoterapii Psychoanalitycznej. Zainteresowana jest relacją psychika-ciało, co wyraża w publikowanych artykułach magazynu „Charaktery” oraz autorskich wystąpieniach na ogólnopolskich psychologicznych i psychoonkologicznych konferencjach. Od 2012 roku współpracuje z VERSO Instytut Psychoterapii i Zdrowia. Prowadzi prywatną praktykę psychoterapeutyczną w nurcie psychoterapii psychoanalitycznej. Swoją pracę poddaje superwizji, uczestniczy w seminariach kliniczno-teoretycznych.


INFORMACJE 

 • MIEJSCE: VERSO, ul. Budowlanych 5/2, 43-100 Tychy / wskazane przez Zamawiającego
 • CZAS TRWANIA: wg ustaleń
 • KONTAKT: 504 255 118, kontakt@verso-rozwoj.pl
 • Po zgłoszeniu telefonicznym lub e-mail przesyłamy kartę zgłoszenia.
 • WPŁATA NA KONTO: mBank 20 1140 2004 0000 3302 6215 6712
 • TYTUŁ WPŁATY: KU + imię i nazwisko/instytucja, data szkolenia (w przypadku zgłoszeń firmowych)
 • DANE FIRMY:
  VERSO Instytut Psychoterapii i Zdrowia, al. Piłsudskiego 30/223, 43-100 Tychy

  NIP: 646-240-91-98, REGON: 276866748
  Wystawiamy faktury.

INFORMACJE DODATKOWE
Spotkania mogą być fotografowane i filmowane. Uzyskany materiał będzie wykorzystywany na potrzeby promocji i edukacji firmy VERSO. Może zostać użyczony prelegentom na ich życzenie.


Do zobaczenia na szkoleniach


Informacje praktyczne

Data: 2 stycznia 2019 - 30 grudnia 2019

Miejsce: Biurowiec

Wczytuję mapę...