GRUPA OTWARTA DLA MŁODZIEŻY

ZAGADNIENIA

  • NAUKA KOMUNIKACJI
  • WARSZTAT PRAKTYCZNY PRACY Z CIAŁEM
  • ODREAGOWANIE NAPIĘĆ
  • ROZPOZNAWANIE SWOICH UCZUĆ I POTRZEB
  • WYRAŻANIE MYŚLI I EMOCJI

KORZYŚCI DLA TWOJEGO DZIECKA 

1. Zrozumienie swoich stanów psychicznych i emocjonalnych, swojej popędowości, jako właściwych okresowi dorastania.

Nastolatek będzie te stany rozumiał i potrafił szczerze o nich rozmawiać

2. Uważność na sygnały płynące z ciała

Nastolatek będzie umiał rozpoznać objawy w ciele, które nie wynikają z choroby lecz z napięcia

3. Świadomość swoich uczuć (lęk, strach, wstyd)

Nastolatek będzie radził sobie z ich okazywaniem, nie będzie się wstydził i bał swoich rodziców/opiekunów

4. Trening umiejętności nazwania i komunikowania swoich potrzeb, możliwości i ograniczeń

Nastolatek będzie świadomy tego, czego potrzebuje z jakiego powodu, będzie znał swoje
możliwości i ograniczenia i potrafił na ich podstawie budować swoje poczucie wartości

5. Zapobieganie destrukcyjnym myślom i zachowaniom lub ich zahamowanie (uzależnienia, przemoc, samookaleczenia, myśli samobójcze, stres, stany depresyjne)

Nastolatek będzie potrafił o tym powiedzieć osobie dorosłej, będzie potrafił poprosić
o pomoc i zasygnalizować problem


INFORMACJE

  • MIEJSCE: VERSO, ul. Budowlanych 5/2, 43-100 Tychy
  • CZAS TRWANIA: 17:00 – 20:00 (3 godz.)
  • CENA MODUŁU 3 SPOTKAŃ: 800 zł.
  • GRUPA: 14 osób
  • KONTAKT: 504 255 118, kontakt@verso-rozwoj.pl

TERMINY

GRUPA – wrzesień: 16, 23, 30  (poniedziałki)
ZAPISZ SWOJE DZIECKO


TRENERZY

mgr Jadwiga Koźmińska-Kiniorska
– psychoterapeuta, dyplomowany psycholog, dyplomowany pedagog
– specjalista ds. uzależnień dzieci i młodzieży
– trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego I i II stop. (nr 177)
– pracy z ciałem uczyła się przez wiele lat od Wojciecha Eichelbergera
– interesuje się relacją psychika – ciało, co wyraża w publikowanych artykułach magazynu „Charaktery”
– psychologię ukończyła w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie
– pedagogikę ukończyła w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Kielcach
– psychoterapii uczyła się w Laboratorium Psychoedukacji i Krakowskiej Szkole Psychoterapii Psychoanalitycznej
– kursy trenerskie odbyła w Polskim Towarzystwie Psychologicznym
– posiada certyfikat I stop. Racjonalnej Terapii Zachowania
– posiada doświadczenie terapii własnej i wieloletniej stałej pracy pod superwizją
– w zawodzie 38 lat

mgr Justyna Rutkowska
– psychoterapeuta, dyplomowany psycholog
– psycholog i psychoterapeuta kliniczno-wychowawczy dzieci i młodzieży
– trener umiejętności i kompetencji społecznych
– pracy z ciałem uczy się od wielu lat od Wojciecha Eichelbergera
– interesuje się psychoneurobiologią
– psychologię ukończyła na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach
– podyplomowe kursy specjalizacyjne w zakresie podstaw psychiatrii – diagnozy oraz terapii zaburzeń psychicznych ukończyła na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Górnośląskim Centrum Medycznym na Oddziale Psychiatrii i Psychoterapii
– psychoterapii uczy się w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym i Krakowskiej Szkole Psychoterapii Psychoanalitycznej
– kursy trenerskie odbyła w Grupie TROP w Warszawie oraz MERITUM w Katowicach
– posiada certyfikat I i II stop. Racjonalnej Terapii Zachowania
– posiada doświadczenie terapii własnej i wieloletniej stałej pracy pod superwizją
– w zawodzie 14 lat


 

Informacje praktyczne

Data: 16 września 2019 - 30 września 2019

Miejsce: VERSO Instytut Psychoterapii i Zdrowia

Wczytuję mapę...