Od-Reaguj Dorastanie. Grupa terapeutyczno-rozwojowa dla młodzieży

Szczegóły wydarzenia

OD-REAGUJ DORASTANIE
GRUPA TERAPEUTYCZNO-ROZWOJOWA  DLA MŁODZIEŻY


TERMINY: marzec – maj (zostaną ustalone po zebraniu się grupy)

CZAS: 10:00 – 13:00
MIEJSCE: VERSO, ul. Budowlanych 5/2, 43-100 Tychy
CENA (3 miesiące III – V): 1 700 zł.
RATA I –  marzec: 1 000 zł.
RATA II – kwiecień: 700 zł.
GRUPA mx: 15 osób (grupa zamknięta)


CELE

 • Jak sobie radzić ze stresem w domu i szkole?
 • Jak pomóc sobie, aby odczuwać i rozumieć siebie?
 • Jak zapobiegać zachowaniom autodestrukcyjnym?
 • Jak rozwijać oparcie i zaufanie w sobie?


KORZYŚCI DLA DZIECKA

 1. Zrozumienie swoich stanów, swojej popędowości, rozeznanie stanów psychicznych i emocjonalnych jako właściwych okresowi dorastania

Nastolatek będzie te stany rozumiał i szczerze o nich rozmawiał

 1. Uważność na sygnały płynące z ciała

Nastolatek będzie umiał rozpoznać napięcia w ciele wynikające z emocji

 1. Świadomość swoich uczuć (lęk, strach, wstyd)

Nastolatek będzie radził sobie z ich okazywaniem, nie będzie się wstydził i bał swoich rodziców/opiekunów

 1. Trening umiejętności nazwania i komunikowania swoich potrzeb, możliwości i ograniczeń

Nastolatek będzie świadomy tego, czego potrzebuje z jakiego powodu, będzie znał swoje możliwości i ograniczenia i potrafił na ich podstawie budować poczucie wartości

 1. Zapobieganie destrukcyjnym myślom i zachowaniom lub ich zahamowanie (uzależnienia, przemoc, samookaleczenia, myśli samobójcze, stres, stany depresyjne)

Nastolatek będzie potrafił o tym powiedzieć osobie dorosłej, będzie potrafił poprosić o pomoc i zasygnalizować problem

 KORZYŚCI DLA RODZICA:

 1. Budowa zdrowej relacji rodzic – dziecko

Rodzic pomoże dziecku zamienić reakcje agresywne (trzaskanie drzwiami, awantury, kłamstwa etc.) na konstruktywne, pomoże w sposób zdrowy rozładować napięcie i stres

 1. Zrozumienie nastolatka

Rodzic usłyszy od dziecka o jego potrzebach, aktywności, powodzeniach i problemach, emocjach (wstyd, lęk, strach, obawa, nadzieja, przyjaźń, zakochanie)

 1. Poznanie nastolatka

Rodzic usłyszy od dziecka jakie ma pasje, relacje z innymi, z kim się przyjaźni, kogo się obawia, kto jest dla niego autorytetem

 1. Przyjęcie i akceptowanie bez oceniania i hamowania uczuć swojego dziecka

Rodzic nie będzie oceniany przez dziecko, będzie szanowany i lubiany

 1. Budowa wzajemnego zaufania rodzic – dziecko (zamiast poszukiwań w nałogach, subkulturach, forach internetowych, zamkniętych grupach, ekstremalnie sektach)

Rodzic usłyszy od dziecka o sytuacjach niebezpiecznych w jakich się znalazł


Celem warsztatu jest wyposażenie nastolatka w poczucie możliwości bezpiecznego oparcia się na sobie i swoim rodzicu, dorosłej osobie w sensie emocjonalnym i psychicznym. Warsztat pokaże dziecku, że wszystko, co wokół niego może być ciężkie i trudne, ale łatwiejsze do poradzenia sobie w relacji z osobą dorosłą, z rodzicem u którego może znaleźć zrozumienie. Komunikacja i nazywanie swojego samopoczucia wbrew pozorom nie jest naturalne i ta, jak wszystko wymaga treningu takich umiejętności ze strony dziecka jak a przede wszystkim ze strony dorosłego, rodzica. Półroczny trening pozwoli nastolatkom nabyć te umiejętności i wprowadzać je w codzienne życie.


ZAGADNIENIA:

Młodzi ludzie mają głos żeby:

– wyrażać swoje potrzeby
– dobrze czuć się z samym sobą i w grupie
– mieć przyjemność w poznawaniu samych siebie i innych
– wyrażać swoje potrzeby i wiedzieć jak to robić
– rozumieć po co im złość
– radzić sobie z ocenami innych – jak się im nie dać
– być nastolatkiem i umieć się dogadać z dorosłym


W PROGRAMIE:

– warsztat praktyczny pracy z ciałem i głosem
– odreagowanie napięć
– rozpoznawanie swoich uczuć
– wyrażanie myśli i emocji
– nauka komunikacji


PROWADZĄCA:

mgr Jadwiga Koźmińska-Kiniorska
– psychoterapeuta, dyplomowany psycholog, dyplomowany pedagog
– specjalista ds. uzależnień dzieci i młodzieży
– trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego I i II stop. (nr 177)
– pracy z ciałem uczyła się przez wiele lat od Wojciecha Eichelbergera
– interesuje się relacją psychika – ciało, co wyraża w publikowanych artykułach magazynu „Charaktery”
– psychologię ukończyła w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie
– pedagogikę ukończyła w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Kielcach
– psychoterapii uczyła się w Laboratorium Psychoedukacji i Krakowskiej Szkole Psychoterapii Psychoanalitycznej
– kursy trenerskie odbyła w Polskim Towarzystwie Psychologicznym
– posiada certyfikat I stop. Racjonalnej Terapii Zachowania
– posiada doświadczenie terapii własnej i wieloletniej stałej pracy pod superwizją
– w zawodzie 38 lat


KONSULTACJE:

mgr Justyna Rutkowska
– psychoterapeuta, dyplomowany psycholog
– psycholog i psychoterapeuta kliniczno-wychowawczy dzieci i młodzieży
– trener umiejętności i kompetencji społecznych
– pracy z ciałem uczy się od wielu lat od Wojciecha Eichelbergera
– interesuje się psychoneurobiologią
– psychologię ukończyła na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach
– podyplomowe kursy specjalizacyjne w zakresie podstaw psychiatrii – diagnozy oraz terapii zaburzeń psychicznych ukończyła na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Górnośląskim Centrum Medycznym na Oddziale Psychiatrii i Psychoterapii
– psychoterapii uczy się w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym i Krakowskiej Szkole Psychoterapii Psychoanalitycznej
– kursy trenerskie odbyła w Grupie TROP w Warszawie oraz MERITUM w Katowicach
– posiada certyfikat I i II stop. Racjonalnej Terapii Zachowania
– posiada doświadczenie terapii własnej i wieloletniej stałej pracy pod superwizją
– w zawodzie 13 lat


ZGŁOSZENIA:

e-mail: kontakt@verso-rozwoj.pl
tel.: 504 255 118
– po zgłoszeniu odbywamy nieodpłatną konsultację z rodzicem i dzieckiem
– przesyłamy kartę zgłoszenia
– dopełniamy formalności

Informacje praktyczne

Data: 26 stycznia 2019

Miejsce: VERSO Centrum Pomocy Psychologicznej, Terapii i Edukacji

Mapa niedostępna