Warsztaty medyczne ROZMAWIAJ

Szczegóły wydarzenia

WARSZTATY MEDYCZNE
ROZMAWIAJ

– kadra lekarska, pielęgniarska, rehabilitacyjna
– ratownicy medyczni, opiekunowie
– administracja i dyrekcja
– studenci kierunków medycznych i psychologicznych


TERMINY: 12-13.01, 23-24.02, 9-10.03, 6-7.04, 11-12.05,  8-9.06

CZAS: 12:00 – 15:00
MIEJSCE: VERSO, ul. Budowlanych 5/2, 43-100 Tychy
CENA: zjazd (2 dni) 300 zł.
GRUPA: 15 – 20 osób


W PROGRAMIE ZAGADNIENIA:

12-13.01.2019 r. – KOMUNIKACJA Z PACJENTEM I JEGO RODZINĄ W SYTUACJACH TRUDNYCH

Podczas warsztatu poznamy techniki aktywnego słuchania (parafraza, odzwierciedlanie, klaryfikacja, pytania i inne). Nauczymy się jak z nich korzystać w sytuacjach trudnych, takich jak presja czasu, arogancja, stres. Poznamy różne typy zachowań pacjentów w sytuacjach zagrożenia ich życia i zdrowia (agresja, roszczenia, bierność, gadatliwość i inne). Dowiemy się, jak sobie skutecznie radzić w taki sposób, aby zadbać o godność i szacunek pacjenta, rodziny i swój osobisty. Wspólnie wykonamy kilka ćwiczeń służących usprawnianiu technik porozumiewania się.
Metody: mini wykład, materiał filmowy, ćwiczenia, praca w grupach.

23-24.02.2019 r.PRZEKAZYWANIE NIEPOMYŚLNYCH INFORMACJI PACJENTOWI I JEGO RODZINIE

Podczas warsztatu poznamy metody i warunki, jakie powinny zaistnieć w okolicznościach, kiedy trzeba przekazać pacjentowi/rodzinie niepomyślną informację (śmierć, trwały uszczerbek na zdrowiu, niepomyślna diagnoza). Nauczymy się profesjonalnego zachowania w takich sytuacjach z uwzględnieniem osobistej higieny psychicznej. Poznamy różne sytuacje i dostosujemy do nich odpowiednie postawy. Dowiemy się co robić a czego nie robić w tak wyjątkowych okolicznościach. Wspólnie wykonamy kilka ćwiczeń pomocnych rozwijaniu kompetencji delikatnej i intymnej komunikacji.
Metody: mini wykład, materiał filmowy, ćwiczenia, praca w grupach.

9-10.03.2019 r. – ASERTYWNA KOMUNIKACJA Z PERSONELEM – PRZEŁOŻENI I WSPÓŁPRACOWNICY

Podczas warsztatu poznamy modele asertywnej komunikacji (stopniowanie granic, model pełnej ekspresji, Fuko i inne). Nauczymy się jak i w jakich sytuacjach korzystać z asertywności w relacji z przełożonymi i współpracownikami. 
Poznamy zachowania, które nie są asertywne (agresja, uległość, manipulacja) oraz wzorce reagowania na różne zachowania (odmowa, krytyka, pochwała i inne).  Dowiemy się na czym polega postawa asertywności, ochrona granic swoich oraz innych ludzi, czym jest monolog wewnętrzny i osobiste psychologiczne terytorium. Wspólnie wykonamy kilka ćwiczeń istotnych w utrwalaniu nawyków budowania asertywnych komunikatów.
Metody: mini wykład, materiał filmowy, ćwiczenia, praca w grupach.

6-7.04.2019 r.STRES, NAPIĘCIE, WYPALENIE ZAWODOWE – ASPEKTY PSYCHOSOMATYCZNE

Podczas warsztatu poznamy źródła stresu oraz czynniki jakie mu sprzyjają z podkreśleniem istoty pracy w ochronie zdrowia. Nauczymy się w jaki sposób możemy interpretować różne okoliczności, aby skutecznie radzić sobie w sytuacjach stresu. Poznamy możliwości jakie dają nam sytuacje w których odczuwamy napięcie, frustrację, strach, złość i presję czasu. Dowiemy się jak takie stany wpływają na nasze ciało i psychikę. Wspólnie wykonamy kilka ćwiczeń służących rozładowaniu napięcia i sprzyjających nawiązaniu dobrej relacji z sobą. 
Metody: 
mini wykład, materiał filmowy, ćwiczenia, praca w grupach.

11-12.05.2019 r. ERGONOMIA PRACY I HIGIENA PSYCHICZNA

Podczas warsztatu poznamy podstawowe elementy higieny psychicznej na poziomie psychicznym, emocjonalnym, społecznym, duchowym. Nauczymy się w jaki sposób możemy lepiej i skuteczniej dbać o jakość swojego życia – czasu, relacji, odżywiania… Poznamy korzyści psychofizyczne oraz społeczne wynikające z dbałości o własną higienę psychiczną. Dowiemy się jak bezpiecznie i komfortowo zadbać o umysł, miejsce, czas, zadania w swojej pracy. Wspólnie wykonamy kilka ćwiczeń służących budowaniu swojej higieny psychicznej. 
Metody: 
mini wykład, materiał filmowy, ćwiczenia, praca w grupach.

8-9.06.2019 r. ZDARZENIA NIEPOŻĄDANE – MYŚLI, PRZEKONANIA, EMOCJE, DZIAŁANIE

Podczas warsztatu poznamy sytuacje i okoliczności medyczne w których najczęściej dochodzi do zdarzeń niepożądanych (zakażenia szpitalne, reoperacje, krwotoki, upadki, pomyłki i inne). Nauczymy się w jaki sposób możemy analizować te zdarzenia i zapobiegać im poprzez zmianę przekonań na swój temat. Poznamy korzyści osobiste, relacyjne oraz instytucjonalne wynikające z otwartego dialogu i kultury braku oskarżeń. Dowiemy się jak pracuje zespół ds. analizy zdarzeń i w jaki sposób może wzajemnie się komunikować aby osiągać zamierzone rezultaty. Wspólnie wykonamy kilka ćwiczeń służących komunikacji w sytuacjach zdarzeń niepożądanych.
Metody: 
mini wykład, materiał filmowy, ćwiczenia, praca w grupach.

Tematy będą realizowane w oparciu o przykłady z praktyki medycznej z wykorzystaniem różnorodnych form dydaktycznych.


TRENERZY:

mgr Jadwiga Koźmińska-Kiniorska
– psychoterapeuta, dyplomowany psycholog, psychoonkolog
– trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego I i II stop. (nr 177)
– wieloletni pracownik szpitala
– członek kadry zespołu szkoleniowego projektu „Zarządzanie bezpieczeństwem opieki – monitorowanie zdarzeń niepożądanych. Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki” realizowanego przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia 2016 – 2019
– współpracuje z Towarzystwem Promocji Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie
– przeszkoliła kilkadziesiąt jednostek medycznych w całym kraju (szpitale, NZOZ-y, hospicja etc.)
– interesuje się relacją psychika – ciało, co wyraża w publikowanych artykułach magazynu „Charaktery”
– psychologię ukończyła w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie
– psychoterapii uczyła się w Laboratorium Psychoedukacji i Krakowskiej Szkole Psychoterapii Psychoanalitycznej
– kursy trenerskie odbyła w Polskim Towarzystwie Psychologicznym
– posiada certyfikat I stop. Racjonalnej Terapii Zachowania

mgr Justyna Rutkowska
– psychoterapeuta, dyplomowany psycholog
– trener umiejętności i kompetencji społecznych
– wieloletni pracownik hospicjum i poradni medycyny paliatywnej
– członek kadry zespołu szkoleniowego projektu „Zarządzanie bezpieczeństwem opieki – monitorowanie zdarzeń niepożądanych. Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki” realizowanego przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia 2016 – 2019
– współpracuje z Towarzystwem Promocji Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie
– przeszkoliła kilkadziesiąt jednostek medycznych w całym kraju (szpitale, NZOZ-y, hospicja etc.)
– interesuje się psychoneurobiologią
– psychologię ukończyła na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach
– podyplomowe kursy specjalizacyjne w zakresie podstaw psychiatrii – diagnozy oraz terapii zaburzeń psychicznych ukończyła na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Górnośląskim Centrum Medycznym na Oddziale Psychiatrii i Psychoterapii
– psychoterapii uczy się w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym i Krakowskiej Szkole Psychoterapii Psychoanalitycznej
– kursy trenerskie odbyła w Grupie TROP w Warszawie oraz MERITUM w Katowicach
– posiada certyfikat I i II stop. Racjonalnej Terapii Zachowania


ZGŁOSZENIA:

e-mail: kontakt@verso-rozwoj.pl
tel.: 504 255 118
– po zgłoszeniu e-mail przesyłamy kartę zgłoszenia

Informacje praktyczne

Data: 9 marca 2019 - 30 czerwca 2019

Miejsce: VERSO Instytut Psychoterapii i Zdrowia

Mapa niedostępna