Warsztaty medyczne ROZMAWIAJ

ADRESAT

 • kadra lekarska, pielęgniarska, rehabilitacyjna
 • ratownicy medyczni, opiekunowie
 • administracja i dyrekcja
 • studenci kierunków medycznych i psychologicznych

PROGRAM

KOMUNIKACJA Z PACJENTEM I JEGO RODZINĄ W SYTUACJACH TRUDNYCH

Podczas warsztatu poznamy techniki aktywnego słuchania (parafraza, odzwierciedlanie, klaryfikacja, pytania i inne). Nauczymy się jak z nich korzystać w sytuacjach trudnych, takich jak presja czasu, arogancja, stres. Poznamy różne typy zachowań pacjentów w sytuacjach zagrożenia ich życia i zdrowia (agresja, roszczenia, bierność, gadatliwość i inne). Dowiemy się, jak sobie skutecznie radzić w taki sposób, aby zadbać o godność i szacunek pacjenta, rodziny i swój osobisty. Wspólnie wykonamy kilka ćwiczeń służących usprawnianiu technik porozumiewania się.
Metody: mini wykład, materiał filmowy, ćwiczenia, praca w grupach.

PRZEKAZYWANIE NIEPOMYŚLNYCH INFORMACJI PACJENTOWI I JEGO RODZINIE

Podczas warsztatu poznamy metody i warunki, jakie powinny zaistnieć w okolicznościach, kiedy trzeba przekazać pacjentowi/rodzinie niepomyślną informację (śmierć, trwały uszczerbek na zdrowiu, niepomyślna diagnoza). Nauczymy się profesjonalnego zachowania w takich sytuacjach z uwzględnieniem osobistej higieny psychicznej. Poznamy różne sytuacje i dostosujemy do nich odpowiednie postawy. Dowiemy się co robić a czego nie robić w tak wyjątkowych okolicznościach. Wspólnie wykonamy kilka ćwiczeń pomocnych rozwijaniu kompetencji delikatnej i intymnej komunikacji.
Metody: mini wykład, materiał filmowy, ćwiczenia, praca w grupach.

ASERTYWNA KOMUNIKACJA Z PERSONELEM – PRZEŁOŻENI I WSPÓŁPRACOWNICY

Podczas warsztatu poznamy modele asertywnej komunikacji (stopniowanie granic, model pełnej ekspresji, Fuko i inne). Nauczymy się jak i w jakich sytuacjach korzystać z asertywności w relacji z przełożonymi i współpracownikami. 
Poznamy zachowania, które nie są asertywne (agresja, uległość, manipulacja) oraz wzorce reagowania na różne zachowania (odmowa, krytyka, pochwała i inne).  Dowiemy się na czym polega postawa asertywności, ochrona granic swoich oraz innych ludzi, czym jest monolog wewnętrzny i osobiste psychologiczne terytorium. Wspólnie wykonamy kilka ćwiczeń istotnych w utrwalaniu nawyków budowania asertywnych komunikatów.
Metody: mini wykład, materiał filmowy, ćwiczenia, praca w grupach.

STRES, NAPIĘCIE, WYPALENIE ZAWODOWE – ASPEKTY PSYCHOSOMATYCZNE

Podczas warsztatu poznamy źródła stresu oraz czynniki jakie mu sprzyjają z podkreśleniem istoty pracy w ochronie zdrowia. Nauczymy się w jaki sposób możemy interpretować różne okoliczności, aby skutecznie radzić sobie w sytuacjach stresu. Poznamy możliwości jakie dają nam sytuacje w których odczuwamy napięcie, frustrację, strach, złość i presję czasu. Dowiemy się jak takie stany wpływają na nasze ciało i psychikę. Wspólnie wykonamy kilka ćwiczeń służących rozładowaniu napięcia i sprzyjających nawiązaniu dobrej relacji z sobą. 
Metody: 
mini wykład, materiał filmowy, ćwiczenia, praca w grupach.

ERGONOMIA PRACY I HIGIENA PSYCHICZNA

Podczas warsztatu poznamy podstawowe elementy higieny psychicznej na poziomie psychicznym, emocjonalnym, społecznym, duchowym. Nauczymy się w jaki sposób możemy lepiej i skuteczniej dbać o jakość swojego życia – czasu, relacji, odżywiania… Poznamy korzyści psychofizyczne oraz społeczne wynikające z dbałości o własną higienę psychiczną. Dowiemy się jak bezpiecznie i komfortowo zadbać o umysł, miejsce, czas, zadania w swojej pracy. Wspólnie wykonamy kilka ćwiczeń służących budowaniu swojej higieny psychicznej. 
Metody: 
mini wykład, materiał filmowy, ćwiczenia, praca w grupach.

ZDARZENIA NIEPOŻĄDANE – MYŚLI, PRZEKONANIA, EMOCJE, DZIAŁANIE

Podczas warsztatu poznamy sytuacje i okoliczności medyczne w których najczęściej dochodzi do zdarzeń niepożądanych (zakażenia szpitalne, reoperacje, krwotoki, upadki, pomyłki i inne). Nauczymy się w jaki sposób możemy analizować te zdarzenia i zapobiegać im poprzez zmianę przekonań na swój temat. Poznamy korzyści osobiste, relacyjne oraz instytucjonalne wynikające z otwartego dialogu i kultury braku oskarżeń. Dowiemy się jak pracuje zespół ds. analizy zdarzeń i w jaki sposób może wzajemnie się komunikować aby osiągać zamierzone rezultaty. Wspólnie wykonamy kilka ćwiczeń służących komunikacji w sytuacjach zdarzeń niepożądanych.
Metody: 
mini wykład, materiał filmowy, ćwiczenia, praca w grupach.

Tematy będą realizowane w oparciu o przykłady z praktyki medycznej z wykorzystaniem różnorodnych form dydaktycznych.


INFORMACJE 

 • MIEJSCE: VERSO, ul. Budowlanych 5/2, 43-100 Tychy
 • CZAS TRWANIA: wg ustaleń
 • CENA ZJAZDU STACJONARNEGO (2 dni): wg ustaleń
 • CENA SZKOLENIA W MIEJSCU KLIENTA: zależna od ilości dni szkoleniowych, liczby grupy oraz liczby trenerów
 • GRUPA WARSZTATOWA (z jednym trenerem): 15 – 20 osób
 • GRUPA WARSZTATOWA (z dwoma trenerami): 20 – 35 osób
 • GRUPA WYKŁADOWA: bez ograniczeń
 • KONTAKT: 504 255 118, kontakt@verso-rozwoj.pl
 • WPŁATA NA KONTO: mBank 20 1140 2004 0000 3302 6215 6712
 • TYTUŁ WPŁATY: SKM + imię i nazwisko/instytucja (w przypadku zgłoszeń firmowych)
  Zarejestrowanie następuje w momencie uregulowania odpłatności. W przypadku rezygnacji organizator nie zwraca wpłaconej kwoty.
 • DANE FIRMY:
  VERSO Instytut Psychoterapii i Zdrowia, al. Piłsudskiego 30/223, 43-100 Tychy

  NIP: 646-240-91-98, REGON: 276866748
  Wystawiamy faktury.

ZGŁOSZENIA

 • E-MAIL: kontakt@verso-rozwoj.pl
 • TELEFON: 504 255 118
 • Po zgłoszeniu e-mail przesyłamy kartę zgłoszenia.

INFORMACJE DODATKOWE
Spotkania mogą być fotografowane i filmowane. Uzyskany materiał będzie wykorzystywany na potrzeby promocji i edukacji firmy VERSO. Może zostać użyczony prelegentom na ich życzenie.


TRENERZY

mgr Jadwiga Koźmińska-Kiniorska
– psychoterapeuta, dyplomowany psycholog, psychoonkolog
– trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego I i II stop. (nr 177)
– wieloletni pracownik szpitala
– członek kadry zespołu szkoleniowego projektu „Zarządzanie bezpieczeństwem opieki – monitorowanie zdarzeń niepożądanych. Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki” realizowanego przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia 2016 – 2019
– współpracuje z Towarzystwem Promocji Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie
– przeszkoliła kilkadziesiąt jednostek medycznych w całym kraju (szpitale, NZOZ-y, hospicja etc.)
– interesuje się relacją psychika – ciało, co wyraża w publikowanych artykułach magazynu „Charaktery”
– psychologię ukończyła w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie
– psychoterapii uczyła się w Laboratorium Psychoedukacji i Krakowskiej Szkole Psychoterapii Psychoanalitycznej
– kursy trenerskie odbyła w Polskim Towarzystwie Psychologicznym
– posiada certyfikat I stop. Racjonalnej Terapii Zachowania

mgr Justyna Rutkowska
– psychoterapeuta, dyplomowany psycholog
– trener umiejętności i kompetencji społecznych
– wieloletni pracownik hospicjum i poradni medycyny paliatywnej
– członek kadry zespołu szkoleniowego projektu „Zarządzanie bezpieczeństwem opieki – monitorowanie zdarzeń niepożądanych. Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki” realizowanego przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia 2016 – 2019
– współpracuje z Towarzystwem Promocji Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie
– przeszkoliła kilkadziesiąt jednostek medycznych w całym kraju (szpitale, NZOZ-y, hospicja etc.)
– interesuje się psychoneurobiologią
– psychologię ukończyła na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach
– podyplomowe kursy specjalizacyjne w zakresie podstaw psychiatrii – diagnozy oraz terapii zaburzeń psychicznych ukończyła na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Górnośląskim Centrum Medycznym na Oddziale Psychiatrii i Psychoterapii
– psychoterapii uczy się w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym i Krakowskiej Szkole Psychoterapii Psychoanalitycznej
– kursy trenerskie odbyła w Grupie TROP w Warszawie oraz MERITUM w Katowicach
– posiada certyfikat I i II stop. Racjonalnej Terapii Zachowania


Informacje praktyczne

Data: 9 marca 2019 - 30 czerwca 2019

Miejsce: VERSO Instytut Psychoterapii i Zdrowia

Wczytuję mapę...