mgr Justyna Pronobis-Szczylik

psycholog kliniczny, psychoterapeuta, psychoonkolog, trener

Superwizor psychoonkologii Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego

Współtworzyła Krajową Szkołę Psychoonkologii. Prowadzi długo- i krótkoterminową psychoterapię w nurcie psychodynamicznym ISTDP, skutecznym w terapii stanów lękowych, depresyjnych, zaburzeń psychosomatycznych, a także reakcji na kryzys oraz traumę związaną z utratą i niedokończoną żałobą. Pracuje również w języku angielskim. Jest certyfikowanym psychoterapeutą intensywnej, krótkoterminowej psychoterapii psychodynamicznej ISTDP (Intensive Short Term Dynamic Psychoterapy) przez IEDTA (International Experiential Dynamic Therapy Association).

Posiada certyfikat psychoterapeuty Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii z rekomendacji Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz European Training Standards Comitee. Prowadzi wykłady, superwizje i seminaria z psychoonkologii dla studentów studiów podyplomowych SWPS (podejścia terapeutyczne w psychoonkologii) oraz słuchaczy Studium Psychoterapii w Laboratorium Psychoedukacji. Współtworzy Warszawski Ośrodek Psychoterapii i Psychiatrii. Aktywnie uczestniczy w działalności Federacji Międzynarodowych Towarzystw Psychoonkologicznych (IPOS Federation) oraz International Psycho-Oncology Society (IPOS).