„Integracja życia – lepiej kochać, pracować i być”

SEMINARIA EDUKACYJNO-ROZWOJOWE

Czerwiec – ścieżka psychoneurobiologiczna
Jak usprawnić swój mózg, aby żyć zdrowo i zachować jak najdłużej sprawność umysłową?

Prof. dr hab. n. przyrodniczych Jerzy Vetulani
psychofarmakolog, neurobiolog i biochemik

Data: 20.06.2016 r. Godz. wykładu: 16:00 – 18:00
Miejsce wykładu: Sala Gold Hotel Arena Tychy (ul. de Gaulle’a 8)
Godz. warsztatów: 09:00 – 11:00, 12:00 – 15:00, 18:30 – 19:30
Miejsce warsztatów: Hotel Arena Tychy (ul. de Gaulle’a 8)

Szczegóły wydarzenia

Wrzesień – ścieżka psychosomatyczna
Tarcze obronne a mechanizmy obronne w przemocy psychicznej

dr sztuk plastycznych Agata Norek
artystka, designer, przewodnicząca Shields Against Violence SAV e.V.

Data: 16.09.2016 r. Godz. wykładu: 16:30 – 18:30
Miejsce wykładu:
Galeria StrefArt przy KSSE Podstrefa Tychy (ul. Fabryczna 2)
Godz. warsztatów: 07:30 – 08:30, 09:00 – 12:00, 12:30 – 15:30
Miejsce warsztatów: Galeria StrefArt przy KSSE Podstrefa Tychy (ul. Fabryczna 2)

Szczegóły wydarzenia

Październik – ścieżka psychoimmunologiczna
Jak móc dłużej, więcej, lepiej i mniejszym kosztem?

Wojciech Eichelberger
psycholog, psychoterapeuta, coach, trener

Data: 3.10.2016 r. Godz. wykładu: 16:00 – 18:00
Miejsce wykładu: Teatr Mały w Tychach (ul. Hlonda 1)
Godz. warsztatów: 09:00 – 11:00, 12:00 – 15:00, 18:30 – 19:30
Miejsce warsztatów: Pasaż Kultury Andromeda w Tychach (Plac Baczyńskiego 2)

Szczegóły wydarzenia

Listopad –  Ścieżka psychoonkologiczna
Rak po polsku – rozmowy wokół książki i życia…

Justyna Pronobis-Szczylik
psycholog kliniczny, psychoterapeuta, psychoonkolog
i superwizor psychoonkologii

Prof. dr hab. n. med. Cezary Szczylik
onkolog

Data: 12.11.2016 r. Godz. wykładu: 16:00 – 18:00
Miejsce wykładu: Hotel Tychy (ul. Jana Pawła II 10)
Godz. warsztatów: 09:00 – 11:00, 11:30 – 14:30
Miejsce warsztatów: Hotel Tychy (ul. Jana Pawła II 10)

Szczegóły wydarzenia