Agnieszka Hottowy 12 2017

mgr Agnieszka Hottowy

psycholog, trener Racjonalnej Terapii Zachowania, terapeuta Terapii Simontonowskiej

Psycholog, od 2005 r. trener Racjonalnej Terapii Zachowania oraz terapeutka Terapii Simontonowskiej. W latach 2002 – 2007 pracownik dydaktyczny Zakładu Psychologii Zdrowia Instytutu Psychologii UJ; prowadziła zajęcia z zakresu psychologii zdrowia, psychologii rehabilitacyjnej i klinicznej. W tym samym czasie pracowała i odbyła staż na oddziale neurologicznym. Współautorka podręcznika „Psychologia zdrowia dzieci i młodzieży. Perspektywa kliniczna”; redaktor merytoryczny najnowszego wydania podręcznika Maxie C. Maultsby’ego „Racjonalna Terapia Zachowania. Podręcznik terapii poznawczo-behawioralnej”; aktualnie w trakcie redagowania nowego wydania podręcznika do samopomocy „ABC twoich emocji”. Prowadzi szkolenia i warsztaty oparte na Racjonalnej Terapii Zachowania, pracuje indywidualnie z dorosłymi i młodzieży.