lek. med. Bartosz Chmielnicki

lekarz medycyny, akupunkturzysta

Na co dzień zajmuje się klasyczną medycyną chińską biorąc jednocześnie udział w najnowszych badaniach klinicznych. Daje mu to możliwość spojrzenia na medycynę z różnych punktów widzenia i pozwala zobaczyć pełniejszy obraz. Ukończył Śląską Akademię Medyczną. Pracował jako młodszy asystent w Klinice Chorób Wewnętrznych oraz w Klinice Psychiatrii i Psychoterapii Śląskiej Akademii Medycznej. Już w trakcie studiów interesował się akupunkturą i w 2004 r. ukończył kurs akupunktury w nieistniejącym już Centrum Akupunktury i Leczenia Bólu im. prof. Garnuszewskiego w Warszawie. Niedługo potem zaczął pracę jako akupunkturzysta w Poradni Leczenia Bólu Przewlekłego w Tychach. Od 2005 r. studiuje i praktykuje tradycyjną medycynę chińską, specjalizując się w leczeniu akupunkturą. Od 2013 r. jest zapraszany jest jako wykładowca na międzynarodowe kongresy TMC, gdzie prezentuje prace z zakresu klasycznej akupunktury na licznych konferencjach. Opracował również i wdrożył autorski program szkolenia o akupunkturze dla studentów Podyplomowych Studiów „Medycyna Bólu” realizowanych przez Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W latach 2007 – 2009 był członkiem zarządu głównego Polskiego Towarzystwa Akupunktury oraz Prezesem Oddziału Śląskiego PTA. W 2008 r. razem z lek. med. Michałem Richterem, utworzył Compleo – Terapie Nauralne SC w Katowicach.

Jest autorem książki „Jakości Pulsu” (wyd. w języku polskim, angielskim i niemieckim) oraz autorskiego plakatu dotyczącego jakości pulsu. Od kilku lat zaangażowany jest w projekt przedstawienia meridianów i punktów akupunkturowych w formie symbolicznych krajobrazów – rozpoczął cykl wykładów „Prosto w Punkt” omawiających tą tematyką. Jest też cenionym wykładowcą akupunktury, prowadząc szkolenia w Polsce, Czechach i Niemczech. Jest też zapraszany jako wykładowca na międzynarodowe kongresy w Niemczech (TCM Kongres Rothenburg), Izraelu (ICCM) i Wielkiej Brytanii. Od 2008 r. jest wykładowcą w Instytucie Medycyny Chińskiej i Profilaktyki Zdrowia w Krakowie prowadząc m.in. seminaria: Wprowadzenie do anatomii i fizjologii, Diagnoza z wywiadu, Diagnoza z pulsu.