Konsultant Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w zakresie psychologii klinicznej dziecka chorego somatycznie, przewodnicząca Polskiej Pediatrycznej Grupy Psychoonkologów Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej. Organizuje spotkania robocze dla psychologów zatrudnionych w ośrodkach onkologii i hematologii dziecięcej w Polsce, prowadzi szkolenia dla pielęgniarek, psychologów, lekarzy POZ z zakresu komunikacji z pacjentem, z zagadnień psychoonkologicznych, aktywnie uczestniczy w pracach Międzynarodowego Towarzystwa Onkologów Dziecięcych (SIOP i SIOP Europe) oraz Pediatrycznej Grupy w ramach Światowego Towarzystwa Psycho-Onkologicznego (IPOS). Aktualnie zaangażowana w przygotowanie opisu kwalifikacji psychoonkologicznej zgodnie z Zintegrowaną Ramą Kwalifikacji.

Główne zainteresowania naukowe: adaptacja dzieci i młodzieży do choroby przewlekłej, wspomaganie rozwoju dzieci przewlekle chorych, następstwa psychospołeczne chorób przebiegających z zagrożeniem życia. Współautorka książek „Dziecko z chorobą nowotworową”, „Przejść przez chorobę nowotworową dziecka” oraz monografii i artykułów naukowych z zakresu opieki psychologicznej nad dzieckiem leczonym z powodu choroby nowotworowej.