Jerzy Jarosz_OK1

dr n. med. Jerzy Jarosz

lekarz, specjalista anestezjolog, specjalista medycyny paliatywnej

Dyrektor Centrum Naukowo-Dydaktycznego, współzałożyciel i lekarz Fundacji Hospicjum Onkologicznego im. św. Krzysztofa w Warszawie. W lipcu 2015 roku otworzył pierwszy w Polsce Punkt informacyjny na temat leczniczego działania marihuany. Udziela w nim nieodpłatnie informacji dotyczących terapii za pomocą marihuany, skupiając się głównie na objawach bólowych towarzyszących chorobom nowotworowym. Jest specjalistą w zakresie leczenia bólu, w tym towarzyszącego chorobie onkologicznej. Jest też byłym Konsultantem Wojewódzkim ds. medycyny paliatywnej województwa mazowieckiego. Od ponad 40 lat pracuje jako lekarz,  początkowo jako anestezjolog. Uzyskał również, jako jeden z pierwszych lekarzy w Polsce, tytuł specjalisty w zakresie medycyny paliatywnej. Odbył staże naukowe w Wielkiej Brytanii, Japonii, Korei Płn, Chinach i Niemczech. Pracował na stanowisku kierownika Zakładu Medycyny Paliatywnej Centrum Onkologii – Instytutu im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie. W latach 1986-2004 kierował zespołem anestezjologów i Zakładem Anestezjologii Centrum Onkologii w Warszawie. W 1986 zorganizował Poradnię Przeciwbólową a następnie Oddział Badania Bólu. W 2004 wszedł do nowo utworzonego Zakładu Medycyny Paliatywnej, którego był pierwszym kierownikiem. Od 1984 roku jako wolontariusz zajmował się opieką domową nad chorymi z zaawansowaną chorobą nowotworową. Były członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej, oraz komitetów redakcyjnych trzech czasopism onkologicznych. Autor opracowań naukowych z zakresu leczenia bólu oraz rozprawy doktorskiej o ambulatoryjnym leczeniu bólów nowotworowych. Rozdziały jego autorstwa na temat leczenia przeciwbólowego, opieki paliatywnej, dostępów naczyniowych w chemioterapii znajdują się w podręcznikach onkologii klinicznej, chirurgii onkologicznej, ginekologii onkologicznej i medycyny rodzinnej. Współautor podręcznika Leczenie Bólów Nowotworowych.