NO20200424F04 — kopia

dr Ewa Woydyłło-Osiatyńska

psycholog, terapeuta uzależnień

Publicystka i autorka książek, m.in. Sekrety kobiet, Podnieś głowę, W zgodzie ze sobą, Buty szczęścia, Bo jesteś człowiekiem: żyć z depresją, ale nie w depresji. Od 30 lat w Fundacji Batorego kieruje szkoleniem specjalistów w dziedzinie uzależnień w Europie Wschodniej i Azji Centralnej. Aktywnie działa w Kongresie Kobiet. Spopularyzowała w Polsce leczenie oparte na modelu Minnesota, bazującego na filozofii Anonimowych Alkoholików.

Absolwentka historii sztuki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz podyplomowego studium dziennikarskiego na Uniwersytecie Warszawskim. Wykształcenie psychologiczne zdobyła w Antioch Iniversity w Los Angeles, a doktorat z psychologii uzyskała w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

Od 1987 r. związana jest z Ośrodkiem Terapii Uzależnień Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. W latach 1990 – 2002 prowadziła wykłady i zajęcia ze studentami na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, Uniwersytecie Łódzkim, Uniwersytecie Warszawskim, Akademii Pedagogicznej w Krakowie i Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Działa w Fundacji ABCXXI „Cała Polska Czyta Dzieciom”. Od 1965 związana ze Stowarzyszeniem Dziennikarzy Polskich a od 1987 r. z Polskim Towarzystwem Psychologicznym.