mgr Justyna Pronobis-Szczylik

psycholog kliniczny, psychoterapeuta, psychoonkolog, superwizor psychoonkologii

Superwizor psychoonkologii Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego

Certyfikowany psychoterapeuta i nauczyciel ISTDP (Intensywnej Krótkoterminowej Psychoterapii Dynamicznej). Absolwentka 5-letniego całościowego szkolenia z zakresu ISTDP oraz 3-letniego kursu nauczycielskiego, prowadzonych przez International Experiental Dynamic Therapy Association (IEDTA), stowarzyszenie rekomendowane przez Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne. Pracuje pod stałą superwizją psychoterapeutów tego nurtu, tj. Jona Fredericksona (Waszyngton) i Allana Abbasa (Halifax). Ukończyła Podyplomowe Studium Psychoterapii, w integracyjnym podejściu pychodynamicznym przy Laboratorium Psychoedukacji (rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, kwalifikujące do uprawiania zawodu psychoterapeuty). Posiada certyfikat psychoterapeuty Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii (ECP – European Certificate of Psychotherapy). Jest członkiem Sekcji ISTDP przy Polskim Stowarzyszeniu Integracji Psychoterapii. Prowadzi długo- i krótkoterminową psychoterapię w nurcie psychodynamicznym ISTDP (Intensive Short Term Dynamic Psychoterapy), skutecznym w terapii stanów lękowych, depresyjnych, zaburzeń psychosomatycznych, a także reakcji na kryzys oraz traumę związaną z utratą i niedokończoną żałobą.

  • Przyjmuje w Warszawie.

Kontakt:
Justyna Pronobis-Szczylik
Tel.: 601 231 111
E-mail: kontakt@verso-rozwoj.pl
justyna.pronobis.szczylik@gmail.com
Gabinet: Warszawa Powiśle, ul. Topiel / Zajęcza