j_rutkowska_OK

mgr Justyna Rutkowska

psychoterapeuta, psycholog, psychoonkolog, trener

Dyplomowany psycholog i psychoterapeuta pracujący w nurcie psychodynamicznym. Prowadzi psychoterapię indywidualną młodzieży i dorosłych. Ukończyła psychologię na Wydziale Psychologii i Pedagogiki Uniwersytetu Śląskiego. Posiada specjalność kliniczno-wychowawczą dzieci i młodzieży oraz kliniczno-sądową. Jest w trakcie uzyskania certyfikatu psychoterapeuty w Szkole Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Ukończyła 4-letnie szkolenie w zakresie psychoterapii oraz 2-letni fakultet terapii dzieci i młodzieży również w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.
Ukończyła także roczny kurs Podstaw Psychoterapii Psychoanalitycznej w Krakowskiej Szkole Psychoterapii Psychoanalitycznej, jak również podyplomowe kursy specjalizacyjne w zakresie podstaw psychiatrii – diagnozy oraz terapii zaburzeń psychicznych na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Górnośląskim Centrum Medycznym na Oddziale Psychiatrii i Psychoterapii oraz podyplomowe kursy w zakresie opieki paliatywnej i propedeutyki medycyny paliatywnej w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym w Zakładzie Medycyny Paliatywnej i Wojewódzkiej Przychodni Leczenia Bólu i Medycyny Paliatywnej w Katowicach.

Jest certyfikowanym terapeutą psychoonkologicznego Programu Simonton Cancer Center. Odbyła I i II stop. kursów Racjonalnej Terapii Zachowania zorganizowanych przez UNICORN oraz Polskie Towarzystwo Psychologii Behawioralnej. Wzięła udział w Grupie Otwarcia Laboratorium Psychoedukacji. Uczestniczy w wykładach i konferencjach Instytutu Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal w Warszawie, Polskiego Towarzystwa Psychodynamicznego, Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego, Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego oraz Krakowskiej Szkoły Psychoterapii Psychoanalitycznej. Ukończyła cały cykl programu „8xO” Wojtka Eichelbergera.

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy psychologa, terapeuty, psychoonkologa. Wiele lat pracowała w kontakcie z pacjentem hospicyjno-paliatywnym oraz onkologicznym, jego rodziną, jak również dziećmi i rodzinami w żałobie.

W pracy zawodowej kieruje się Kodeksem Etycznym Zawodu Psychologa i Zawodu Psychoterapeuty. Swoją pracę regularnie poddaje superwizji. Doskonali swoje kompetencje systematycznie biorąc udział w wykładach i seminariach w paradygmacie psychodynamicznym i psychoanalitycznym. Ukończyła ponad 4 letnią psychoterapię indywidualną w nurcie psychodynamicznym (Laboratorium Psychoedukacji) oraz dwuletnią Grupę Self Experience (Krakowskie Centrum Psychodynamiczne).

  • Przyjmuje w Tychach i Krakowie.

Kontakt:
Justyna Rutkowska
Tel.: 504 255 118
E-mail: j.rutkowska@verso-rozwoj.pl