dr hab. med. i n. zdr., prof. UJK Marcin Jabłoński

lekarz, internista i specjalista psychiatra, psychoterapeuta, psychoonkolog, nauczyciel akademicki

Superwizor psychoonkologii Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego

Lekarz, internista i specjalista psychiatra, certyfikowany psychoterapeuta Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, certyfikowany psychoonkolog Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego oraz superwizor psychoonkologii. Nauczyciel akademicki i pracownik naukowy Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Współpracuje też z Uniwersytetem Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie, Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, oraz Uniwersytetem Medycznym w Łodzi w zakresie studiów podyplomowych z Psychosomatyki i Somatopsychologii, Psychoonkologii i Psychoterapii klinicznej. Jest członkiem Zarządu Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego, a uprzednio był wieloletnim członkiem Zarządu i Prezesem (w latach 2010-2013) Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Obecnie pełni funkcję Rzecznika Dyscyplinarnego KO PTP. W latach 2000-2013 kolejno pracował w Klinice Psychiatrii Dorosłych UJ CM, był ordynatorem Oddziału Psychiatrii i Psychosomatyki Szpitala Specjalistycznego im. L. Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o., oraz dyrektorem zarządzającym Centrum Medycznego Medycyna Rodzinna (grupa LUXMED) w Krakowie. W latach 2012-2015 został powołany do Małopolskiej Rady Zdrowia Psychicznego. Jest członkiem komitetów redakcyjnych i rad naukowych czasopism: Psychiatria, Oncology in Clinical Practice, Paliative Medicine in Practice. Jest współautorem, w części dotyczącej konsultacji psychoonkologicznej, rekomendacji dotyczących ujednolicenia procedur „Oncofertility” u pacjentów poddanych terapiom gonadotoksycznym Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej. Uczestniczył w pracach Zespołu ds opracowania standardów opieki psychoonkologicznej Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego. Jest autorem i współautorem artykułów i rozdziałów w podręcznikach z dziedziny psychiatrii, psychoterapii i psychoonkologii. Jego zainteresowania naukowe obejmują problematykę psychologiczną i społeczną osób z chorobami somatycznymi oraz społeczne, medyczne i biznesowe konteksty psychoterapii. 

  • Przyjmuje w Krakowie.