mgr Basia Kutryba

Główny Specjalista w Centrum Monitorowania Jakości

Dyrektor Ośrodka Współpracy z WHO przy Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia
Członek European Accreditation Council JCI

 

 

Wiceprezydent Towarzystwa Promocji Jakości Opieki Zdrowotnej w Polsce (TPJ) – druga kadencja. Prezydent Grupy Eksperckiej Komisji Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Pacjenta i Jakości Opieki (2007-2017). Prezydent European Society for Quality in Healthcare (ESQH; 2007 – 2011), obecnie ESQH Fellow. Dyrektor Ośrodka Współpracy z WHO przy Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. Główny Specjalista w CMJ. Członek European Accreditation Council JCI. Partner i koordynator krajowy w projektach dotyczących bezpieczeństwa i jakości opieki: EU Joint Action on Patient Safety and Quality of Care (PaSQ); European Research Network on Quality Management in Healthcare (ENQuAL); Methods of Assessing Response to Quality Improvement Strategies (MARQuIS), Improving the Continuity of Patient Care Through Identification and Implementation of Novel Patient Handover Processes in Europe (HANDOVER); Deepening our Understanding of Quality Improvement in Europe (DUQuE). Konsultant WHO i Arab Medical League.