dr n. farm. Piotr Kaczmarczyk

farmaceuta szpitalny, trener kadr medycznych

Czynny zawodowo farmaceuta szpitalny, wykładowca, publicysta („Panacea”, „Focus”, „Polityka”, „Żyjmy dłużej” i wiele innych), autor ponad 200 publikacji popularyzatorskich i naukowych, a także licznych wykładów i doniesień konferencyjnych. Członek Naczelnej Rady Aptekarskiej, Wiceprezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej, przewodniczący Komisji Aptek Szpitalnej ŚIA. Obecnie w funkcji koordynatora d.s. jakości gospodarki lekowej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie. Twórca i właściciel firmy szkoleniowo-badawczej INTERMEN Piotr Kaczmarczyk. Autor książki o niedożywieniu szpitalnym BIAŁY GŁÓD.

Zainteresowania zawodowe autora obejmują głównie zagadnienia związane z jakością i bezpieczeństwem farmakoterapii, niedożywieniem klinicznym oraz opieką farmaceutyczną i komunikacją w  ochronie zdrowia. Równolegle autor realizuje projekty naukowo-szkoleniowe i publicystyczne w obszarze leku naturalnego.