K.Schier1

prof. dr hab. Katarzyna Schier

psycholog, psychoterapeuta

Autorka pierwszej w Polsce naukowej monografii o parentyfikacji „Dorosłe dzieci”, pracownik naukowy Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Członek Katedry Psychologii Klinicznej Dziecka i Rodziny. Zajmuje się zaburzeniami psychosomatycznymi, problematyką Ja cielesnego i obrazu własnego ciała.