K.Schier1

prof. dr hab. Katarzyna Schier

psycholog, psychoterapeuta

Psychoterapeuta psychoanalityczny, psychoanalityk. Autorka pierwszej w Polsce naukowej monografii o parentyfikacji „Dorosłe dzieci”, pracownik naukowy Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Członek Katedry Psychologii Klinicznej Dziecka i Rodziny. Zajmuje się zaburzeniami psychosomatycznymi, problematyką Ja cielesnego i obrazu własnego ciała. Ukończyła podyplomowe studia z psychoterapii dzieci w Heidelbergu, w Niemczech. Łączy pracę kliniczną z pracą w Katedrze Psychologii Klinicznej dziecka i rodziny na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Jest autorką wielu publikacji naukowych, w tym ostatnio wydanej książki pod Jej redakcją pt. Samotne ciało. Doświadczanie cielesności przez dzieci i ich rodziców.