photok

prof. nadzw. dr hab. Alicja Gałązka

psycholog, psychoterapeuta, lingwista, licencjonowana coach

Wiceprezes Polskiego oddziału Coachingu ICC, międzynarodowy trener oraz pedagog
Wykładowca i pracownik naukowy w Uniwersytecie Śląskim oraz wielu innych uczelniach prywatnych

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego oraz School of Education in University of Exeter, UK. Autorka licznych programów studiów podyplomowych. Koordynatorka i uczestniczka wielu międzynarodowych projektów i sympozjów naukowych i badawczych. Odbyła kilkanaście staży i wizyt na uniwersytetach europejskich, głównie w UK oraz USA. Ukończyła Kurs Psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.

Wykładowca i międzynarodowy  trener z zakresu umiejętności komunikacyjnych, twórczego myślenia i rozwiązywania problemów, rozwoju inteligencji emocjonalnej i społecznej oraz pełnego, optymalnego wykorzystywania potencjalności każdej jednostki.

Ekspert z zakresu dramy – metody wykorzystywanej w edukacji, treningach interpersonalnych, zarządzaniu oraz terapii. Założyciel oraz dyrektor Centrum Edukacyjnego FUTURE, które od 20 lat kształci dzieci, młodzież i dorosłych, realizując liczne projekty naukowe, unijne oraz szkoleniowe. Autorka nowatorskiej metody nauczania języków obcych opartej o założenia psychologii poznawczej, psychoneurologii oraz dramy.

Prowadzi liczne szkolenia oraz coaching dla firm, korporacji, instytucji użyteczności publicznej, lekarzy, nauczycieli  oraz innych grup zawodowych. Od wielu lat prowadzi szkolenia z zakresu umiejętności społecznych dla lekarzy w ramach Naczelnej Izby Lekarskiej, Okręgowych Izb Lekarskich oraz w szpitalach.