prof. dr hab. Paweł Dybel

filozof, literaturoznawca, autor książek

Profesor w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN (Warszawa) i na Uniwersytecie Pedagogicznym (Kraków). Autor wielu książek, w których teorie psychoanalityczne konfrontuje z głównymi nurtami filozofii współczesnej (fenomenologia, hermeneutyka, poststrukturalizm). Kierownik projektu NPRH na temat dziejów psychoanalizy w Polsce. Stypendysta Alexander von Humboldt Stiftung, DAAD, DFG, the Mellon Foundation, The British Academy, the Kosciuszko Foundation i innych. Członek międzynarodowej Rady Naukowej Sigmund Freud Institut we Frankfurcie nad Menem.

Autor książek (wybór): Granice rozumienia. O hermeneutyce H.G.Gadamera, Kraków 2004; Okruchy psychoanalizy, Kraków 2009; Psychoanalytische Brocken, Würzburg 2016; Mesjasz, który odszedł. Bruno Schulz I psychoanaliza, Kraków 2017; Psychoanalysis – the Promised Land? Berlin – New York – Oxford 2019; Ziemscy, słowni, cieleśni. O poezji współczesnej, Mikołów 2019; Nieświadome na scenie. Witkacy I psychoanaliza, Kraków 2020; Rozum i nieświadome. Filozoficzne eseje o psychoanalizie, Kraków 2020.