„Integracja życia – lepiej kochać, pracować i być”

SEMINARIA EDUKACYJNO-ROZWOJOWE

I Seminarium psychoneurobiologiczne
prof. Jerzy Vetulani
Tychy, 20.06.2016 r.

II Seminarium psychosomatyczny
dr Agata Norek
Tychy, 16.09.2016 r.

III Seminarium psychoimmunologiczne
Wojciech Eichelberger
Tychy, 2.10.2016 r.

IV Seminarium psychoonkologiczne
Justyna Pronobis-Szczylik i prof. Cezary Szczylik
Tychy, 2.11.2016 r.

V Seminarium psychoonkologiczne
dr Mariusz Wirga
Tychy, 22-24.02.2018 r.

VI Seminarium psychologii zdrowia w biznesie
Jacek Walkiewicz
Tychy, 20.09.2018 r.

VII Seminarium zdarzeń niepożądanych w ochronie zdrowia
prof. Jacek Santorski
Tychy, 10.10.2018 r.