Wartością w relacji psychoterapeutycznej jest dla nas czas i bezpieczne warunki do wspólnej pracy. Dzięki odczuwanemu bezpieczeństwu i zaufaniu pacjent/ka łatwiej porusza ważne dla siebie sprawy. Z pomocą  psychoterapeuty uczy się rozumieć swoje emocje oraz zachowania, decyzje zawodowe i rodzinne, a także sposób nawiązywania i podtrzymywania ważnych dla siebie relacji. Psychoterapia trwa kilka lat a sesje odbywają się najczęściej dwa razy w tygodniu. Są to optymalne warunki do rozwiązywania swoich trudności.

Rozpoczęcie procesu psychoterapii poprzedza kilka sesji konsultacyjnych. Zwykle są to dwa bądź trzy spotkania. Jeżeli konsultacje zaowocują decyzją o współpracy czyli podjęciu psychoterapii, wówczas ustalamy kontrakt terapeutyczny, czyli wszelkie istotne dla obu stron sprawy organizacyjne. Podejmujemy decyzje w jakim podejściu teoretycznym będziemy pracować i jakie zastosujemy metody.


PRACUJEMY Z OSOBAMI, KTÓRE:

 • których objawy mają charakter psychosomatyczny
 • mają zaburzenia osobowości
 • przeżywają w swoim życiu kryzys
 • rozpoczynają życie rodzinne i zawodowe w trudnym okolicznościach
 • przeżyły traumę
 • odczuwają stany depresyjne i lękowe
 • mają zaburzenia nerwicowe
 • zmagają się z chorobą onkologiczną

PRACUJEMY Z MŁODZIEŻĄ, KTÓRA:

 • w trudny sposób przeżywa okres dorastania
 • przejawia zachowania typu: samookaleczenie się, myśli i działania samobójcze, zaburzenia odżywiania
 • ma trudność w codziennej komunikacji między sobą
 • potrzebuje wsparcia i ukierunkowania
 • czuje obciążenie chorobą bliskich osób
 • przeżywa żałobę po starcie ważnych dla siebie osób

GABINET PSYCHOTERAPII

mgr Justyna Rutkowska

Tychy, ul. Budowlanych 5/2
Kraków, ul. Siedleckiego 11/2

UMÓW SIĘ NA KONSULTACJĘ
504 255 118


Każdy z nas jest inny, dlatego czas terapii za każdym razem określamy indywidualnie do pacjenta i w porozumieniu z nim. Trwa ona tyle, ile potrzebuje pacjent, by rozwiązać swoje zgłaszane i odkrywane trudności.

W swojej pracy kierujemy się zasadami Kodeksu Etyki Psychoterapeuty zawodu psychoterapeuty w nurcie psychoterapii psychodynamicznej.