Aleksandra Suchowiejko

trener biznesu, coach, psycholog społeczny

Na rynku szkoleniowym od roku 2002, od 2008 jako freelancer. Przeszkoliła ponad 500 firm, realizując ponad 3000 godz. szkoleniowych. Prowadzi warsztaty psychologiczne, szkolenia menedżerskie oraz coaching menedżerski. Ukończyła Psychologię w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, Absolwentka Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, specjalność „Zarządzanie przedsiębiorstwem”, Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie, specjalność „Psychologia w biznesie i handlu” oraz Szkoły Trenerów Biznesu Moderator we Wrocławiu. Uczestnik programu Szkoła Sprzedaży wg metodologii Sandler Training. Członek Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu. Zajmuje się rozwojem firm, doradztwem, wdraża skuteczne nawyki w organizacji wspomagając jej rozwój i osiąganie celów. Szkoliła menedżerów i pomagała w nabyciu kompetencji z zakresu zarządzania ludźmi. Brała udział w licznych projektach dofinansowanych przez UE, prowadząc warsztaty z zakresu rozwoju osobistego i efektywności, komunikacji, asertywności, autoprezentacji i radzenia sobie ze stresem. Przeprowadziła szereg szkoleń dla branży medycznej, wdrażała standardy obsługi i pomagała w rozwoju placówek.