Szkolenie dla personelu medycznego Szpitala Zakonu Bonifratrów św. Jana Grandego w Krakowie
Kwiecień 19, 2016
Warsztaty dla nauczycieli i pedagogów w ramach programu „Tumbo pomaga” dla Hospicjum w Tychach
Kwiecień 19, 2016

Szkolenie dla personelu medycznego i administracyjnego Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach

Temat: Kompetencje społeczne w pracy zawodowej – profesjonalna obsługa pacjenta.
Termin: styczeń – grudzień 2015 r.

Tematy:
1) Pielęgniarki i oddziałowe:
Budowanie wewnętrznej siły oraz komunikacja zapobiegająca wypaleniu zawodowemu.
2) Lekarze:
Przekazywanie niepomyślnych informacji pacjentowi oraz rodzinie. Istota przekonań pacjenta w procesie leczenia – warsztat w oparciu o metodę Simontona z wykorzystaniem Okna Shulza von Thuna.
3) Pielęgniarki przełożone, koordynatorzy, pracownicy ochrony:
Zarządzanie zespołem. Zarządzanie personelem, budowanie zdrowych relacji z uwzględnieniem kompetencji osobistych i społecznych.
4) Pracownicy medyczni (pielęgniarki, laborantki, stanowiska techniczne, specjalistyczne):
Reagowanie na krytykę, agresję i postawę roszczeniową. Sytuacje trudne w komunikacji zarówno z pacjentem, jak i personelem. Poznanie  i stosowanie zaplecza asertywności.
5) Pracownicy rejestracji i administracji:
Profesjonalna obsługa pacjenta i komunikacja z personelem w placówce medycznej.

Trener:
Justyna Rutkowska – psycholog
Superwizor:
Jadwiga Koźmińska-Kiniorska – psycholog, psychoterapeuta, psychoonkolog

Szkolenie współfinansowane w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

FOTO: Dokumentacja VERSO