Szkolenie dla personelu medycznego i administracyjnego Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach
Kwiecień 19, 2016

Szkolenie dla personelu medycznego Szpitala Zakonu Bonifratrów św. Jana Grandego w Krakowie

Temat: Umiejętności komunikacji społecznej.
Termin: 15-17.10.2015 r.
Trener: Justyna Rutkowska – psycholog

Strona www: bonifratrzy.pl

FOTO: Marta Dąbrowska, dokumentacja VERSO