I Śląska Konferencja Psychoanalityczna „Tkliwa relacja z ciałem”

I Śląska Konferencja Psychoanalityczna
TKLIWA RELACJA Z CIAŁEM

Tychy, 15-17.03.2024 r.

PATRONATY

 

.


Szanowni Państwo,

Zapraszamy Państwa do udziału w Konferencji Psychoanalitycznej „Tkliwa relacja z ciałem” dedykując ją zarazem naszym ciałom, które mówią do nas tak długo, tak często i na tak wiele różnych sposobów. Ciałom, które mają dużo lepszą pamięć, jak nasze umysły, i dzięki którym możemy mieć dostęp do naszych najdalszych, najgłębszych i najwcześniejszych doświadczeń życiowych. Wgląd w te doświadczenia, daje nam taką przestrzeń, dzięki której możemy bardziej rozumieć swoje emocje, fantazje, skojarzenia, sny, także postawy, decyzje, wybory, również obszar traum, urazów i doświadczeń, których nie pamiętamy. Od wielu lat, w ramach inicjatyw VERSO, łączymy psychologię ze sztuką. Uważam, że obcowanie ze sztuką, daje nam bezpieczne możliwości przeżywania wszystkich stanów emocjonalnych, zwłaszcza tych, do których na co dzień nie mamy dostępu, a które są obecne pod różnymi postaciami. Dzięki relacji z dźwiękiem, muzyką, obrazem, ruchem, słowem, myślą, ekspresją różnego rodzaju, możemy bezpiecznie kochać, czuć nienawiść, spokój i lęk, radość i smutek… Możemy podróżować między naszą świadomością a nieświadomością, snem a jawą, właśnie, pomiędzy ciałem a umysłem. Możemy poprzez to nawiązywać szczególnie intymną więź z sobą, przeglądać się w sobie dzięki innej historii życia, którą poprzez swoje dzieło, dzieli się z nami artysta, twórca. Wspólnie z Zespołem konferencyjnym zabierzemy Państwa w różne zakamarki naszych światów wewnętrznych, abyśmy z ciekawością, wspólnie spróbowali sięgnąć do samych siebie, poszukując dla siebie tkliwej relacji ze swoim ciałem. Uważam, że w zawodzie psychologa, psychoterapeuty, lekarza, higiena życia, zarówno tego psychicznego, jak i cielesnego, kontakt ze sztuką, świadoma relacja z ciałem, dbałość o siebie na wielu poziomach, rozumienie własnych konfliktów wewnętrznych rozgrywanych w ciele, zależności psychosomatycznych, jest czymś fundamentalnym, co może dawać nam bezpieczne i dobre warunki do pracy z pacjentami w naszych gabinetach. Chcemy podczas tych konferencyjnych dni, stworzyć taką przestrzeń, w której będziemy mogli wewnętrznie się dotknąć, z miłością, życzliwością i uznaniem dla mądrości naszych ciał. 

Chętnie się z Państwem spotkamy na konferencji,
Justyna Rutkowska z Zespołem


PROGRAM

15.03.2024 r. PIĄTEK


16.03.2024 r. SOBOTA 

 • 16:30 – 17:45 „PSYCHOREALIZM  malarstwo Krzysztofa i Michała Powałków” – warsztat
  – prowadzący:
  Dagmara Giej-Rusnak, Kierownik Tichauer ArtGallery, Justyna Rutkowska, Dyrektor VERSO
 • 18:00 – 19:00 „Powidoki tkliwości i cielesności  retrospektywa”.
  Wystawa fotograficzna VERSO.
  Spotkanie z fantazją, słowem i obrazem 
  – rozmawiają: Kinga Kocjan, Justyna Rutkowska, prof. dr. hab. Paweł Dybel
 • 19:30 – 20:30 Koncert gongów i mis tybetańskichLeszek Angulski
  Wydarzenia sobotnie otwarte są także dla gości pozakonferencyjnych.

  FOTORELACJA Z KONCERTU LESZKA (2019) DLA VERSO 


17.03.2024 r. NIEDZIELA 

09:00 – 09:10 Otwarcie Konferencji  Alina Bednarz, Wiceprzewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Sejmiku Województwa Śląskiego 
09:10 – 09:30 „Powidoki tkliwości”wprowadzenie, Justyna Rutkowska, psychoterapeutka
09:30 – 11:00 „Nieświadome fantazje”dr med. Gustaw Sikora, psychoanalityk, psychiatra
11:30  – 13:00  Superwizja (grupa max 15 osób) – dr med. Gustaw Sikora, psychoanalityk, psychiatra
13:00 – 14:00  Wegetariański obiad 
14:00 – 14:45 „Wyrazy płynące z ciała”Kinga Kocjan, psychoterapeutka psychoanalityczna
14:45 – 15:30 „Fenomen ciała kobiety/lalki w twórczości Hansa Bellmera. Próba psychoanalizy”prof. dr hab. Paweł Dybel, filozof
15:30 – 16:30  Dyskusja z udziałem gości 


OPIS WYKŁADÓW 

NIEŚWIADOME FANTAZJE

Koncept Nieświadomych Fantazji, sformułowany przez Zygmunta Freuda, od początku wzbudzał kontrowersje. Różne szkoły psychoanalityczne w różny sposób odnoszą się do tej idei. Dla Klein i szkoły post-Kleinowskiej, Nieświadome Fantazje są centralną częścią metapsychologii i mają ogromne znaczenie dla pracy klinicznej. W swoim seminarium przedstawię różne podejścia do tego konceptu, ale skupię się na post-kleinowskiej myśli; rozważając w tym ujęciu ich osobniczy rozwój, szczególnie w pierwszych okresach życia. Będę chciał pokazać ich znaczenie zarówno dla rozwoju relacji z obiektem jak i relacji z własnym ciałem. Będę dyskutował o różnicach tego podejścia do psychosomatyki i innych podejść do kwestii ciała i relacji umysł-soma. Będzie to dotyczyło również różnych koncepcji popędów i ciała jako sceny dla rozgrywania się konfliktu psychicznego. Spróbuję przedstawić znaczenie poruszanych spraw dla różnic w technice psychoanalitycznej. – GUSTAW SIKORA 

WYRAZY PŁYNĄCE Z CIAŁA

Historie bywają różne tak jak słowa, które je tworzą i opisują. Zdarzają się takie, które mogą być opowiedziane i wypowiedziane słowami. Chciałabym przyjrzeć się tym które szukając wyrazu ujawniają się poprzez to co dzieje się z ciałem i w jego wnętrzu. Są to różne obrazy-wyrazy od obrazów klinicznych chorób po wyrazy malujące się na skórze w postaci tatuaży i blizn.  Jest to całkiem inny, osobliwy język, który uważam, że zawiera się w przestrzeni o twórczym potencjale. Możliwość słuchania tego co mówią te wyrazy płynące z ciała i nadawania im znaczeń symbolicznych, otwiera drogę do przekształceń i tworzenia reprezentacji umysłowych. Przytoczę kilka krótkich fragmentów z pracy z pacjentami z którymi próbowaliśmy słuchając historii wyrażających się ich ciałem, skórą i modyfikacjami w obrębie ciała, uchwycić to co bez drugiego obejmującego i pomieszczającego umysłu było nie do pomyślenia i nie do połączenia. Obejrzymy zatem wspólnie obrazy, które pacjenci przynieśli namalowane na własnej skórze, wyśnili, te które zapisały się w postaci w-raków spoczywających na dnie ich ciała, a także te które komunikowane przez identyfikację projekcyjną mogłam odczuć na własnej skórze i w moim ciele. Opowiem o tym jak zaproszenie do wspólnego śnienia o tych wyrazach, bawienia się znaczeniami, odkrywania tego co ze sobą niosą i tworzenia nowego języka do opisania doświadczeń stało się możliwością nawiązania i odbudowania utraconego połączenia ciało-umysł i umysłu zdolnego do za-myślenia. Zaczynem, a zarazem tłem do snucia myśli i rozważań będą wyrazy wewnętrznych przeżyć, które echem odbijają się i zarysowują w autoportretach Fridy Kahlo.  Obrazy nie mają ust, ale wiele mogą nam o-powiedzieć. – KINGA KOCJAN 

FENOMEN CIAŁA KOBIETY/LALKI W TWÓRCZOŚCI HANSA BELLMERA.
PRÓBA PSYCHOANALIZY.

Hans Bellmer był niemieckim artystą urodzonym w 1902 r. w Katowicach, który w latach trzydziestych związał się z francuskimi surrealistami. U podstaw jego twórczości tkwi koncepcja „fizycznego nieświadomego”, w której podejmuje on polemikę z rozumieniem tego pojęcia przez Freuda. Według Bellmera nieświadome nie tylko daje o sobie znać na poziomie ludzkiej psychiki w postaci nietypowych powiązań między wyobrażeniami i słowami. Istnieją bowiem również nieświadome doświadczenia ciała, w których relacje miedzy jego członkami układają się inaczej niż w rzeczywistości, przypisywane są im nietypowe własności jak np. widzenie palcami. Te pominięte przez Freuda, sytuujące się na poziomie nieświadomego i traktowane powszechnie jako patologiczne doświadczenia ciała są dla Bellmera punktem wyjścia w kreowaniu lalkowych instalacji. Kobiece ciała lalek są w nich na różne sposoby deformowane, ich członki ulegają zwielokrotnieniu lub amputacji, łączy się je z metalowymi protezami itd. W odmienny sposób kobiece/lalkowate ciało jest eksponowane artystycznie w jego rysunkach, grafikach i gwaszach o czym współdecyduje inna postać tworzywa.

Swoją twórczość Bellmer pojmował jako penetrowanie przestrzeni kobiecego ciała na wzór poetyckiej sztuki anagramu, w której zapisywane w odwróconej kolejności liter słowa wyjawiają całkiem nowe sensy. Tak samo jak poeta zgłębia w ten sposób możliwości mowy, on sam zgłębia „możliwości” kobiecego ciała odwracając porządek powiązań między jego członami, zwielokrotniając je, kalecząc, deformując na różne sposoby.

Sposób w jaki Bellmer ukazuje w swoich pracach fenomen kobiecego ciała eksponując artystycznie jego falliczną potworność, udręczenie i kalectwo każe nam stawiać pytania wykraczające poza horyzont jego twórczości. To pytania o to, czym stało się kobiece – a w zasadzie „ogólnoludzkie” – ciało w kulturze współczesnej? Na ile stając się obiektem kultu, kosmetycznej dbałości, różnego typu ingerencji (operacje plastyczne, tatuaże, chipy itd.) uległo daleko posuniętej instrumentalizacji? Czy w istocie nie dokonała się tu jego daleko idąca degradacja? Czy nie stało się niemożliwym do poskromienia odrażającym potworem, który zaczyna nami rządzić a nie my nim? Sztuka Bellmera po dziś dzień wielu szokuje i rodzi u krytyków sztuki wiele kontrowersji. Ale czy nie jest tak właśnie dlatego, że każe nam stawiać podobnie „trudne” pytania? – PAWEŁ DYBEL


.
WYDARZENIU TOWARZYSZYĆ BĘDĄ WYSTAWY

 • PROF. JACEK RYKAŁA
  „Bo nie czym innym jest piękno jak przerażenia początkiem”
  oraz
 • PETER GRIC

Dla uczestników konferencji wejście na wszystkie trwające podczas konferencji wystawy w Galerii Tichauer sa nieodpłatne.
.


MIEJSCE

Sala konferencyjna
Galeria Tichauer
Browarowa 21
41-100 Tychy


INFORMACJE

ZAPISZ SIĘ

 • UDZIAŁ W WARSZTATACH TEATRALNO-PSYCHOLOGICZNYCH
  „SZTUKATERIA – DRAMA I DRESS” (15.03.2024 r.):
  180,00 zł. 
 • UDZIAŁ W KONCERCIE GONGÓW I MIS TYBETAŃSKICH (16.03.2024 r.): 30,00 zł.
 • UDZIAŁ W KONFERENCJI z obiadem (17.03.2024 r.): 360,00 zł.
 • UDZIAŁ W SUPERWIZJI z dr med. Gustawem Sikorą (17.03.2024 r.): 200,00 zł.
 • POZOSTAŁE WYDARZENIA: wstęp wolny

W CENĘ NIE SĄ WLICZONE NOCLEGI. WYKAZ MIEJSC NOCLEGOWYCH DLA OSÓB ZAINTERESOWANYCH ZOSTANIE PRZESŁANY PO ZGŁOSZENIU SIĘ NA KONFERENCJĘ.

 • STUDENCI KORZYSTAJĄ z 50 proc. zniżki.
 • AKTUALNE CENY OBOWIĄZUJĄ DO 21.02.2024 r.

 • .WPŁATA NA KONTO: mBank 20 1140 2004 0000 3302 6215 6712
  (tytuł: imię i nazwisko uczestnika – I Śląska Konferencja Psychoanalityczna)
 • Organizator wystawia Zaświadczenia udziału i faktury.
 • ADRESACI: psycholodzy, psychoterapeuci, terapeuci pracujący z ciałem, lekarze psychiatrzy, osoby zainteresowane tematyką ciała, sztuką. 

.
ORGANIZATOR:
VERSO Instytut Psychoterapii i Zdrowia

Piłsudskiego 30/223
43-100 Tychy

NIP: 646 240 91 98
REGON: 276866748
TELEFON: 504 255 118

www.verso-rozwoj.pl
j.rutkowska@verso-rozwoj.pl
kontakt@verso-rozwoj.pl

 • INFORMACJE DODATKOWE: Wydarzenie jest fotografowane może być filmowane. 

 

Informacje praktyczne

Data: 15 marca 2024 - 17 marca 2024

Miejsce: TICHAUER TYCHY

Wczytuję mapę...