Tyskie Spotkania Psychoterapeutyczne

PROGRAM

 • 18.01.2020
  13:30 – 15:00 WYKŁAD: DYLEMATY I WYZWANIA W TERAPII PAR. DOŚWIADCZENIA WŁASNE

prof. dr hab. n. med. Bogdan de Barbaro – prof. zwycz. Uniwersytetu Jagiellońskiego, psychiatra, psychoterapeuta, terapeuta rodzin. Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie (1973 r.). W latach 1990 – 2016 kierownik Zakładu Terapii Rodzin w Katedrze Psychiatrii, w latach 2016 – 2019 kierownik Katedry Psychiatrii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum. Superwizor psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, członek korespondent American Psychiatric Association. Członek Editorial Advisory Board pisma Psychiatry. Interpersonal and Biological Processes.  Autor, współautor i redaktor publikacji z zakresu psychoterapii, terapii schizofrenii, terapii rodzin.

OPIS: Tematem wykładu będzie opis sytuacji, z którymi spotyka się terapeuta par w swojej praktyce.  Na konkretnych przykładach zasygnalizowane zostaną między innymi takie problemy jak: przemoc emocjonalna w parze, wpływ przemian społeczno-kulturowych na relacje w parze, zależność od rodziny pochodzenia jako przyczyna konfliktu, między terapią indywidualną a terapią pary. 

15:30 – 17:00 SUPERWIZJA: dwa dowolne materiały kliniczne przygotowane przez dowolnych uczestników grupy, w razie braku organizator jest przygotowany, materiał na superwizję można przesyłać na 7 dni przed spotkaniem

 • BRAK MIEJSC NA SUPERWIZJĘ
  Osoby zainteresowane proszone są o wysłanie e-mai. Uruchomimy listę rezerwową. Udział w superwizji będzie jednak możliwy tylko wtedy, gdy ktoś z zapisanych osób odwoła wcześniej swoje zgłoszenie.

Karta zgłoszenia TSP


 • 19.10.2019
  13:30 – 15:00 WYKŁAD: PACJENT – DUCHOWNY, ZAKONNICA W GABINECIE PSYCHOTERAPEUTYCZNYM

O. Tomasz Franc– psycholog, psychoterapeuta. Psychoterapeuta w Oddziale Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic Szpitala Klinicznego im. J. Babińskiego w Krakowie. Członek Zespołu Krakowskiej Szkoły Psychoterapii Psychoanalitycznej. Jest certyfikowaną psychoterapeutą Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.Pracuje z pacjentami dorosłymi w gabinecie prywatnym, jego szczególnym obszarem zainteresowań jest psychoterapia głębokich zaburzeń osobowości.

OPIS:W takcie wykładu poruszone będą kwestie specyfiki procesu psychoterapii pacjentów głęboko zaangażowanych religijnie. Omówione zostaną obszary potencjalnie trudne, będące często przyczyna oporu zarówno po stronie pacjenta z mocną identyfikacją religijną, jak i terapeuty, zobowiązanego do zachowania neutralności terapeutycznej. 

15:30 – 17:00 SUPERWIZJA: dwa dowolne materiały kliniczne przygotowane przez dowolnych uczestników grupy, w razie braku organizator jest przygotowany, materiał na superwizję można przesyłać na 7 dni przed spotkaniem

Karta zgłoszenia TSP


 • 21.09.2019
  13:30 – 15:00 WYKŁAD: PSYCHOTERAPIA OSÓB, KTÓRE DOŚWIADCZYŁY ODWRÓCENIA RÓL W RODZINIE

prof. dr hab. Katarzyna Schier – psycholożka, psychoterapeutka, autorka pierwszej w Polsce naukowej monografii o parentyfikacji „Dorosłe dzieci”, pracownik naukowy Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Członek Katedry Psychologii Klinicznej Dziecka i Rodziny. Zajmuje się zaburzeniami psychosomatycznymi, problematyką Ja cielesnego i obrazu własnego ciała.

OPIS: Wystąpienie dotyczy problematyki parentyfikacji czyli odwrócenia ról w rodzinie. Stanowi ona jedną z form ukrytej przemocy. Dziecko przejmuje opiekę instrumentalną i/lub emocjonalną nad rodzicem: może stać się jego powiernikiem, terapeutą, może być opiekunem chorego rodzica, rodzeństwa, utrzymywać swoich opiekunów, itp. Autorka przedstawi zjawisko parentyfikacji z perspektywy intrapsychicznej, interpersonalnej oraz kulturowej. Duża część wystąpienia będzie poświęcona diagnozie. Uważa, że tylko na tej podstawie można proponować adekwatne formy pomocy psychologicznej, w tym psychoterapii. Będzie odwoływać się do wyników badań empirycznych oraz do przykładów klinicznych.

15:30 – 17:00 SUPERWIZJA: dowolny materiał kliniczny przygotowany przez dowolnego uczestnika grupy, w razie braku organizator jest przygotowany, materiał na superwizję można przesyłać na 7 dni przed spotkaniem

 • BRAK MIEJSC NA SUPERWIZJĘ
  Osoby zainteresowane proszone są o wysłanie e-mai. Uruchomimy listę rezerwową. Udział w superwizji będzie jednak możliwy tylko wtedy, gdy ktoś z zapisanych osób odwoła wcześniej swoje zgłoszenie.

Karta zgłoszenia TSP


W sprawie materiału klinicznego na superwizję prosimy o kontakt: j.rutkowska@verso-rozwoj.pl, 504 255 118


ZAPISY

W karcie zgłoszenia znajdą Państwo komplet informacji
Karta zgłoszenia TSP
Kartę zgłoszenia należy pobrać i przesłać skanem na: kontakt@verso-rozwoj.pl


INFORMACJE

 • MIEJSCE: VERSO, ul. Budowlanych 5/2, 43-100 Tychy
 • CZAS TRWANIA: 13:30 – 17:00 
 • CENA WYKŁADU: 30 zł. – 40 zł. (informacje w karcie zgłoszenia)
 • CENA SUPERWIZJI: 150 zł.
 • CENA CAŁEGO SPOTKANIA: 160 zł.
 • KONTAKT: 504 255 118, kontakt@verso-rozwoj.pl
 • WPŁATA NA KONTO: mBank 20 1140 2004 0000 3302 6215 6712
 • TYTUŁ WPŁATY: TSP + imię i nazwisko/instytucja (w przypadku zgłoszeń firmowych)
  Zarejestrowanie następuje w momencie uregulowania odpłatności. W przypadku rezygnacji organizator nie zwraca wpłaconej kwoty. Ceny dotyczą pojedynczego zjazdu, tj. raz w miesiącu.
 • DANE FIRMY:
  VERSO Instytut Psychoterapii i Zdrowia, al. Piłsudskiego 30/223, 43-100 Tychy

  NIP: 646-240-91-98, REGON: 276866748
  Wystawiamy faktury.

INFORMACJE DODATKOWE
Spotkania mogą być fotografowane i filmowane. Uzyskany materiał będzie wykorzystywany na potrzeby promocji i edukacji firmy VERSO. Może zostać użyczony prelegentom na ich życzenie.


ARCHIWUM WYDARZEŃ

 

 • 4.05.2019
  13:30 – 15:00 WYKŁAD: ZAPOMNIANE CIAŁO. KOBIECE OPRACOWANIE TRAUMY

Edyta Biernacka – psychoanalityczka, członkini PTPa, superwizorka i terapeutka szkoleniowy ISPHS i PTPP. Psychoterapeutka i superwizorka na Oddziale Leczenia Zaburzeń Osobowości w Krakowie. Wraz z Władysławem Banasiem prowadzi Krakowską Szkołę Psychoterapii Psychoanalitycznej. Kieruje Radą Etyki w ISPHS. Pracuje z pacjentami dorosłymi w gabinecie prywatnym. Jej szczególnym obszarem zainteresowań jest psychoterapia głębokich zaburzeń osobowości.

OPIS: W swoim artykule zajmuję się specyficznie kobiecymi trudnościami w zintegrowaniu obrazu siebie jako istoty seksualnej. Przyglądam się skutkom przeżycia traumy i sposobowi, w jaki może naznaczać ona doświadczenie swojego ciała. Korzystając z prac – przede wszystkim – Doris Bernstein, przedstawiam współczesne analityczne ujęcie doświadczeń dziewczynki związanych z przeżywaniem i rozpoznawaniem siebie jako istoty seksualnej. Wskazuję, jak istotne dla naszego rozwoju są dwa podstawowe doświadczenia siebie – jako istoty aktywnej i jako istoty upragnionej przez obiekt. Uważam, że doświadczenie traumy sprawia, że stajemy się ich pozbawieni. Przeprowadzam rozróżnienie pomiędzy sado-masochitycznym opracowaniem traumy, a jej opracowaniem psychotycznym, którego istotą jest odbieranie znaczenia własnej cielesności, a co za ty idzie – także seksualności. Za cechy tego psychotycznego rozwiązania uważam idealizację pasywności i unieważnienie obiektu. Zagadnienia te ilustruję za pomocą materiału klinicznego pochodzącego z pracy z pacjentką Oddziału Leczenia Zaburzeń Osobowości Szpitala im. Babińskiego w Krakowie.

15:30 – 17:00 SUPERWIZJA: dowolny materiał kliniczny przygotowany przez dowolnego uczestnika grupy, w razie braku organizator jest przygotowany, materiał na superwizję można przesyłać na 7 dni przed spotkaniem


 • 27.04.2019
  13:30 – 15:00 WYKŁAD: ŻYWA LALKA: MIĘDZY DETERMINIZMEM A NADZIEJĄ. STUDIUM PRZYPADKU PERWERSJI

Katarzyna Lenda-Woźniak – psycholożka, psychoterapeutka, Posiada certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Terapeutka szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej. Psychoterapeutka w Oddziale Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic Szpitala Klinicznego im. J. Babińskiego w Krakowie.

OPIS:W swoim wystąpieniu autorka przedstawia fragment procesu terapii z pacjentką o perwersyjnych cechach osobowości. Perwersja nie jest rozumiana jako wąskie pojęcie w odniesieniu do zaburzeń seksualnych ale w szerszym znaczeniu zaprzeczenia rzeczywistości, procesów postrzegania i myślenia odwracania się od tego co budzi dyskomfort. Referat ukazuje proces przeniesieniowo – przeciwprzeniesieniowy w pracy z pacjentką, jego dynamikę, zagrożenia i zachodzące zmiany.

15:30 – 17:00 SUPERWIZJA: dowolny materiał kliniczny przygotowany przez dowolnego uczestnika grupy, w razie braku organizator jest przygotowany, materiał na superwizję można przesyłać na 7 dni przed spotkaniem


 • 23.03.2019
  13:30 – 15:00 WYKŁAD: OBLĘŻONY UMYSŁ – PRACA Z PACJENTEM NASTOLETNIM

Anna Grzelka – psychoterapeuta, Członkini Nadzwyczajna Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej. Członkini zespołu dydaktycznego kursu podstawowego Krakowskiej Szkoły Psychoterapii Psychoanalitycznej. Prowadzi indywidualną praktykę terapeutyczną. Specjalizuje się w prowadzeniu terapii pacjentów z zaburzeniami osobowości, lękowymi, z depresją. Pracuje z dorosłymi, dziećmi i młodzieżą.

OPIS: Wykład o pracy z pacjentem nastoletnim, którego werbalne możliwości komunikowania swoich trudności były znacząco zablokowane. Rozważania dotyczą budowania bazowej zdolności do myślenia o własnych doświadczeniach emocjonalnych, która to zdolność niezbędna jest do prowadzenia terapii jako takiej.

15:30 – 17:00 SUPERWIZJA: dowolny materiał kliniczny przygotowany przez dowolnego uczestnika grupy, w razie braku organizator jest przygotowany, materiał na superwizję można przesyłać na 7 dni przed spotkaniem


 • 09.02.2019
  13:30 – 15:00 WYKŁAD: PRZESTRZEŃ PRZEJŚCIOWA D. WINNICOTTA W PRACY Z PACJENTEM ONKOLOGICZNYM

Jadwiga Koźmińska-Kiniorska – psychoterapeutka, psycholożka, psychoonkolożka, trenerka I i II stop. Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, superwizorka psychoonkologii Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego. Członkini zespołu dydaktycznego kursu podstawowego Krakowskiej Szkoły Psychoterapii Psychoanalitycznej. Prowadzi indywidualną praktykę terapeutyczną. Specjalizuje się w prowadzeniu terapii pacjentów z zaburzeniami osobowości, lękowymi, z depresją. Pracuje z dorosłymi.

OPIS: Kanwą do rozważań stała się koncepcja zabawy i przestrzeni przejściowej brytyjskiego psychoanalityka Donalda W. Winnicotta, wg którego momentem znaczącym dla rozwoju i zmiany jest sytuacja, w której dziecko/pacjent/ zaskakuje samego siebie. Kreatywność z zabawy przenosi się na sytuacje kryzysowe w życiu dorosłym. Twórczość przynależy do bycia żywym. Inspirujące połączenie myśli psychoanalitycznej z psychoonkologią wydaje się współbrzmieć z rosnącym aktualnie znaczeniem immunoonkologii.

PODCZAS WYKŁADU ZOSTANIE ZAPREZENTOWANY FILM ILUSTRUJĄCY PRACĘ WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ W Świętokrzyskim Centrum Onkologii.

15:30 – 17:00 SUPERWIZJA: dowolny materiał kliniczny przygotowany przez dowolnego uczestnika grupy, w razie braku organizator jest przygotowany, materiał na superwizję można przesyłać na 7 dni przed spotkaniem


 • 26.01.2019
  12:00 – 13:30 WYKŁAD: PSYCHOTERAPIA PSYCHOANALITYCZNA Z LUDŹMI W PODESZŁYM WIEKU

Wojciech Hańbowski – psychoanalityk, Instytut Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal, w którym kieruje Poradnią w Warszawie, Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne.

OPIS: Podczas wykładu podane zostaną przykłady kliniczne pochodzące z pracy z pacjentami konfrontującymi się z problemami starzenia i przemijania.

13:30 – 15:00 SUPERWIZJA: dowolny materiał kliniczny przygotowany przez dowolnego uczestnika grupy, w razie braku organizator jest przygotowany, materiał na superwizję można przesyłać na 7 dni przed spotkaniem


 

Informacje praktyczne

Data: 26 stycznia 2019 - 31 stycznia 2020

Miejsce: VERSO Instytut Psychoterapii i Zdrowia

Wczytuję mapę...