Tyskie Spotkania Psychoterapeutyczne

PROGRAM
 IV TYSKIE SEMINARIA PSYCHOANALITYCZNE 2022

„NA GRANICY,  

„Żyjemy coraz częściej na granicy… Granicy zdrowia i choroby, w tym poczytalności i szaleństwa, żyjemy na granicy prawdy i kłamstwa, pewności i wątpliwości, odwagi i lęku, siły i kruchości, na granicy otwarcia i zamknięcia… Żyjemy w rozpaczliwej potrzebie zespolenia, symbiozy z drugim, z jednoczesnym pragnieniem odrębności, niezależności i omnipotencji. Chcemy za wszelką cenę łączyć, by zaraz za wszelką cenę rozdzielać. Jesteśmy zdolni w jednej chwili zmienić zdanie, by utrzymać poczucie przynależności z obawy przed wykluczeniem, odrzuceniem. Dajemy się zwodzić temu, co wyraźne zewnętrzne, tracąc ciekawość i bliskość do tego, co wewnętrzne… Zbliżamy się i oddalamy, wewnętrzna szermierka trwa w nas nieustannie… Trudno nam być pomiędzy, w integracji, uznaniu i rozumieniu tego, czego wszyscy w coraz bardziej skrajny sposób doświadczamy. Być na grani… być pomiędzy, jakby w zawieszeniu, w niedokonanych wyborach, w konflikcie. Czy jesteśmy jeszcze w normie, jeszcze zdolni do depresji, czy może już osuwamy się kanałem rozszczepienia w przestrzeń schizoparanoidalną coraz bardziej? Bo przecież ten czarno-biały świat tak uporządkowany jest tak kuszący, gratyfikowany społecznie, i choć graniczy z psychozą, to może w tym szaleństwie jest jakaś metoda chroniąca nasze aparaty psychiczne? Trudno być na grani. Jednak za każdą decyzją, wyborem obok zysku, chwilowego ukojenia, mierzymy się w istocie z bolesną stratą. Wytrzymać trzeba za dużo, za długo, za mocno… Może trzeba coś przekroczyć, coś odsztywnić, uelastycznić, zintegrować na nowo, na głębszym poziomie? Może…” Justyna Rutkowska


 • MARZEC – 26.03.2022 r.

REFLEKSJE O PRZERWANEJ ANALIZIE
WYKŁAD I SUPERWIZJA – Krzysztof Srebrny

WYKŁAD: W wykładzie opisana jest analiza z bardzo trudnym, niedostępnym emocjonalnie pacjentem, który po ponad roku nieoczekiwanie zakończył analizę, pozostawiając analityka z poczuciem frustracji z powodu niepełnej i przerwanej analizy. W części teoretycznej, autor przedstawia swoje rozumienie powstania takiej struktury, zaczynając od koncepcji popędu śmierci Freuda, a następnie przechodząc do odkryć Melanie Klein i jej następczyni. Koncepcja „azylu psychicznego” Johna Steinera pomaga nam zrozumieć proces rozwoju patologicznej organizacji osobowości. W ostatniej części autor opisuje, jak przepracowuje żałobę i skłania do refleksji nad przyczynami przedwczesnego zakończenia leczenia przez pacjenta. Wskazuje przyczyny zarówno po stronie pacjenta, jak i analityka.

Krzysztof Srebrny – psychoanalityk, członek Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego (od 2009 roku). Terapeuta szkoleniowy i superwizor Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej. Założyciel i Opiekun Szkolenia Dolnośląskiej Szkoły Psychoterapii Psychoanalitycznej we Wrocławiu. Honorowy członek Oddziału Dolnośląsko-Opolskiego PTPP oraz Dolnośląskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów. Prowadzi praktykę     prywatną w Sulejówku pod Warszawą.

ZAPISZ SIĘ


 • KWIECIEŃ – 23.04.2022 r.

OCZY SZEROKO ZAMKNIĘTE – PARADOKSY CIAŁA
Jadwiga Koźmińska-Kiniorska

.

10:30 – 11:00 Improwizacje bębnowe, czas na herbatę i kawę
11:00 – 12:30 Warsztat „Być wystarczająco dobrą matką dla swojego ciała” – liczba miejsc ograniczona (15)
12:30 – 13.00 Przerwa z bębnami
13:00 – 14:00 Wykład „Oczy szeroko zamknięte. Paradoksy ciała” – liczba miejsc nieograniczona
14:00 – 14:30 Dyskusja moderowana – Justyna Rutkowska
14:30 – 15:00 Przerwa z bębnami
15:00 – 16:30 Superwizja grupowa – liczba miejsc ograniczona (15)
.
WYKŁAD: Ciało – tak blisko a tak daleko, mówi a nieme, mówi a trudno je usłyszeć, zawodzi, nie spełnia oczekiwań, jednocześnie źródło przyjemności i rozkoszy, które ma swoje sekretne życie nie podlegające kontroli. Rozważania dotyczące próby rozumienia ciała w kontekście psychologicznej historii indywidualnego życia, w tym wczesnodziecięca zależność i nieuświadomione konflikty psychiczne wyrażane przez ciało.
.
WARSZTAT:
Na warsztacie zastanowimy się nad sygnałami, jakie wysyła nasze ciało chcąc się z nami skomunikować, skupimy się na różnych stanach świadomości, odróżnianiu świata myśli, uczuć, fantazji od świata faktów, poznamy i przećwiczymy techniki autorelaksacji.
.
Jadwiga Koźmińska-Kiniorska – psychoterapeuta, psycholog, psychoonkolog (nr 42) i superwizor Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego (nr 39), trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (nr 177). Posiada wieloletnie różnorodne doświadczenie w pracy psychoterapeuty i trenera. Szkoliła się w różnych podejściach teoretycznych, które integruje w swojej terapeutycznej pracy, jak i pracy warsztatowo-szkoleniowej. Indywidualnie pracuje w Kielcach, głównie w nurcie psychoterapii psychoanalitycznej. Swoją pracę poddaje superwizji, uczestniczy w seminariach kliniczno-teoretycznych. Doświadczenie oraz wiedzę zawodową zdobywała w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie, Laboratorium Psychoedukacji, Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie oraz Krakowskiej Szkole Psychoterapii Psychoanalitycznej. Zainteresowana jest relacją psychika-ciało, co wyraża w publikowanych artykułach psychologicznego magazynu „Charaktery” oraz autorskich wystąpieniach na ogólnopolskich psychologicznych i psychoonkologicznych konferencjach. Wykładowca studiów podyplomowych z psychoonkologii KUL. W składzie zespołu dydaktycznego kursu podstaw psychoterapii psychoanalitycznej Krakowskiej Szkoły Psychoterapii Psychoanalitycznej.
.

.
W świat bębnów wprowadzą nas:
 • Magdalena – psycholog, absolwentka Wyższej Szkoły Humianitas w Sosnowcu; organizuje wspierające spotkania z elementami psychoedukacji i arteterapii dla dzieci i rodziców
 • Tomasz – psycholog, absolwent Wyższej Szkoły Humianitas w Sosnowcu
 • Adam – pasjonat motocykli
  .

.
CENA

Wykład z dyskusją: 60 zł.
Warsztat: 100 zł.
Superwizja: 150 zł.
Całe spotkanie: 280 zł.
.
ZAPISZ SIĘ
.

 • MAJ – 14.05.2022 r.

CIELESNOŚĆ, ZAMYŚLENIE I TECHNIKA PSYCHOANALITYCZNA
prof. Ewa Kobylińska-Dehe

14:30 – 15:00 Improwizacje bębnowe, czas na herbatę i kawę
15:00 – 16:00 Wykład „Cielesność, zamyślenie i technika psychoanalityczna” – liczba miejsc nieograniczona
16:00 – 16:30 Dyskusja
16:30 – 17.00 Przerwa z bębnami
17:00 – 19:00 Warsztat „Międzycielesna komunikacja i twórczość w procesie psychoanalitycznym” – liczba miejsc ograniczona (15)
.

WYKŁAD: Najwięcej uczymy się od naszych pacjentów. Wspólnie z nimi szukamy języków, w których ich doświadczenie pragnie się wypowiedzieć. Nie jest najważniejsze co, ale jak mówimy. Znaczenia tworzy w tej samej mierze semantyka jak również rytm, barwa, ton i rezonans głosu. Mówimy, nie tylko używając słów, ale również wyrażając siebie przy pomocy gestów, mimiki, sposobu poruszania się. „Człowiek to styl” – mawiał bliski psychoanalizie filozof Maurice Merleau-Ponty. Pacjent, który znajdzie dla własnego doświadczenia wyraz, obraz, metaforę czuje się bardziej sprawczy i twórczy. Niekiedy udaje mu się wyrazić jakąś podstawową melodię duszy, jak mojej autystycznej pacjentce Marie, kiedy nagle powiedziała: „Z mojego życia opadła szara mgła. Zaczynam czuć, jak pachnie trawa”. Nazywam to „poetyckim momentem”, który pomaga pacjentowi połączyć się ze światem i z własnym ciałem.
.

WARSZTAT: Porozumiewamy się z innymi nie tylko poprzez komunikowane treści, ale również poprzez międzycielesne oddziaływanie. W pierwszej części warsztatu będziemy pogłębiać przy pomocy specyficznych ćwiczeń postrzeganie siebie i pacjenta. W części drugiej w oparciu o krótkie teksty literackie spróbujemy zwiększyć naszą zdolność do swobodnie płynących skojarzeń, uwzględniając odczucia cielesne. W atmosferze zabawy i reverie przyjrzymy się krótkiemu materiałowi klinicznemu, próbując uwolnić się od zastanych pojęć, gotowego języka, diagnostyki i psychodynamiki aby stworzyć przestrzeń dla twórczych przekształceń w procesie analitycznym.
.

dr hab. Ewa Kobylińska-Dehe profesorka Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, psychoanalityczka, filozofka i kulturoznawczyni, profesorka wizytująca w International Psychoanalytic University w Berlinie, superwizorka i wykładowczyni we Frankfurckim Instytucie Psychoanalitycznym, analityczka szkoleniowa w Instytucie im. Anny Freud we Frankfurcie. Główne obszary jej zainteresowań naukowych to psychoanaliza w kontekście kulturowej nowoczesności, filozoficzny wymiar psychoanalizy, cielesność w psychoanalizie, rozumienie sceniczne, granice reprezentacji. Najnowsze publikacje: Psychoanaliza między hermeneutyką i neuronauką (2021), Gegen die Ausdünnung derErfahrung.  Psychoanalyse und die responsive Phänomenologie / Przeciw rozcieńczaniu doświadczenia. Psychoanaliza i fenomenologia responsywności (2021), Leiblichkeit und Reverie / Cielesność i zamyślenie (2021).
.


..
CENA

Wykład z dyskusją: 60 zł.
Warsztat: 150 zł.
Całe spotkanie: 190 zł.
.

ZAPISZ SIĘ


11:30 – 12:00 Improwizacje bębnowe, czas na herbatę i kawę
12:00 – 13:00 Wykład „Psychoanaliza Witkacego u Karola de Beauraina” – liczba miejsc nieograniczona
13:00 – 13:30 Dyskusja
13:30 – 14.00 Przerwa z bębnami
14:00 – 16:00 Warsztat „Poza rzeczy – oczy – wistością, czyli o naszym nieświadomym życiu wewnętrznym. Warsztat o mechanizmach obronnych” – liczba miejsc ograniczona (15)
.

WYKŁAD: Witkacy był jednym z pierwszych polskich pacjentów, który poddał się psychoanalitycznej terapii. Prowadził ją Karol de Beaurain, zakopiański lekarz, który zafascynowany teorią Freuda, próbował leczyć swoich pacjentów zgodnie z wytycznymi jego metody terapii. O przebiegu terapii Witkacego wiemy niewiele. Na podstawie wzmianek w listach i wspomnień możemy przypuszczać, że znajdował się on w tym czasie w głębokiej depresji popadając w stan bliski psychozie. Wydaje się, że jednym ze źródeł tego kryzysu była zawłaszczająca postawa ojca wobec niego, który chciał go uformować zgodnie z własnymi wyobrażeniami na temat tego kim powinien być współczesny artysta. Rodziło to u syna głębokie problemy tożsamościowe. Nakładała się na to powikłana sytuacja rodzinna związana z opuszczeniem matki przez ojca i jego związania się z inną kobietą. Swoją rolę odegrała też dekadencka atmosfera panująca wtedy w środowisku młodych artystów w Zakopanem. Skąpe informacje na temat przebiegu terapii psychoanalitycznej Witkacego u de Beauraina sprawiły, że biografowie pisarza piszący o tym okresie w jego życiu poświęcili jej niewiele uwagi. Sądzę jednak, że jeśli uwzględnić kontekst listów pisarza z tego okresu, powieść 622 upadki Bunga czy jego późniejsze wspomnienia, w których opisywał swój ówczesny stan psychiczny możemy zdiagnozować zaburzenia, z powodu których zdecydował się na terapię u popularnego zakopiańskiego lekarza. Tego niełatwego zadania chciałbym podjąć się w moim wystąpieniu traktując moje hipotezy, propozycje interpretacyjne czy diagnozy jako punkt wyjścia do dyskusji.

prof. dr hab. Paweł Dybel – filozof, literaturoznawca, autor książek, profesor w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN (Warszawa) i na Uniwersytecie Pedagogicznym (Kraków). Autor wielu książek, w których teorie psychoanalityczne konfrontuje z głównymi nurtami filozofii współczesnej (fenomenologia, hermeneutyka, poststrukturalizm). Kierownik projektu NPRH na temat dziejów psychoanalizy w Polsce. Stypendysta Alexander von Humboldt Stiftung, DAAD, DFG, the Mellon Foundation, The British Academy, the Kosciuszko Foundation i innych. Członek międzynarodowej Rady Naukowej Sigmund Freud Institut we Frankfurcie nad Menem. Autor książek (wybór): Granice rozumienia. O hermeneutyce H. G. Gadamera, Kraków 2004; Okruchy psychoanalizy, Kraków 2009; Psychoanalytische Brocken, Würzburg 2016; Mesjasz, który odszedł. Bruno Schulz I psychoanaliza, Kraków 2017; Psychoanalysis – the Promised Land? Berlin – New York – Oxford 2019; Ziemscy, słowni, cieleśni. O poezji współczesnej, Mikołów 2019; Nieświadome na scenie. Witkacy I psychoanaliza, Kraków 2020; Rozum i nieświadome. Filozoficzne eseje o psychoanalizie, Kraków 2020.

ROZMOWA JUSTYNY RUTKOWSKIEJ Z PROF. PAWŁEM DYBLEM

.

WARSZTAT: „Wistość tych rzeczy jest nie ze świata tego” /St. Ignacy Witkiewicz/ … Jakie mechanizmy obronne nam służą, jakie nie? Co nas chroni przed szaleństwem? Do czego inspiruje nas Witkacy? Bo… „Bez nich czasem nie przetrwalibyśmy. Mechanizmy obronne bywają ratunkiem, chronią przed zagrażającym wpływem ciał obcych – lękiem, żalem, przerażeniem. Pozwalają zachować obraz siebie jako kogoś szlachetnego i wartościowego. Ale można się w tej obronie zatracić (…) Można powiedzieć, że psychologiczne mechanizmy obronne mają podobne znaczenie jak te biologiczne, tyle że dotyczą umysłu, psychiki. Z punktu widzenia biologii podstawowym zadaniem mechanizmów obronnych jest uniemożliwienie wniknięcia do organizmu ciał obcych, a gdy już wnikną – precyzyjne odróżnienie ich od substancji własnych i unieczynnienie lub usunięcie tak, aby nie mogły szkodzić” – fragment art. Jadwigi Koźmińskiej-Kiniorskiej, „Psychiczne ju-jitsu”, Charaktery, nr 5/2022

Jadwiga Koźmińska-Kiniorska – psychoterapeuta, psycholog, psychoonkolog (nr 42) i superwizor Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego (nr 39), trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (nr 177). Posiada wieloletnie różnorodne doświadczenie w pracy psychoterapeuty i trenera. Szkoliła się w różnych podejściach teoretycznych, które integruje w swojej terapeutycznej pracy, jak i pracy warsztatowo-szkoleniowej. Pracuje w Kielcach w nurcie psychoterapii psychoanalitycznej. Swoją pracę poddaje superwizji, uczestniczy w seminariach kliniczno-teoretycznych. Doświadczenie oraz wiedzę zawodową zdobywała w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie, Laboratorium Psychoedukacji, Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie oraz Krakowskiej Szkole Psychoterapii Psychoanalitycznej. Zainteresowana jest relacją psychika-ciało, co wyraża w publikowanych artykułach psychologicznego magazynu „Charaktery” oraz autorskich wystąpieniach na ogólnopolskich psychologicznych i psychoonkologicznych konferencjach. Wykładowca studiów podyplomowych z psychoonkologii KUL. W składzie zespołu dydaktycznego kursu podstaw psychoterapii psychoanalitycznej Krakowskiej Szkoły Psychoterapii Psychoanalitycznej.CENA

Wykład z dyskusją: 60 zł.
Warsztat: 150 zł.
Całe spotkanie: 190 zł.
.

ZAPISZ SIĘ


 • WRZESIEŃ – 24.09.2022 r. ODWOŁANE 

  MUREM PODZIELENI… Przekaz międzypokoleniowy a relacje dziadkowie, rodzice, dzieci w obliczu wojny na Ukrainie
  WYKŁAD I SUPERWIZJA Ewa Sobczak

WYKŁAD: Na podstawie pracy klinicznej ostatnich miesięcy spróbuję zastanowić się jaki wpływ na kształtowanie się relacji w rodzinie ma transgeneracyjny przekaz traumy wojennej i jakie to ma znaczenie dla procesu analitycznego.

Ewa Sobczak – psychoanalityczka, członkini Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego (PTPa), International Psychoanalytical Association (IPA). Superwizorka i terapeutka szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej (PTPP). Mieszka i praktykuje w Opolu.

ZAPISZ SIĘ


 • PAŹDZIERNIK – 15.10.2022 r.

JESZCZE W PIKTOGRAMY GRAMY.
TEORIA POLA ANALITYCZNEGO W OBECNEJ PRAKTYCE PSYCHOANALITYCZNEJ
WYKŁAD I SUPERWIZJA – Bartosz Puk

WYKŁAD: Autor odnosi się do teorii pola analitycznego, po krótce opisując jej pochodzenie i rozwój we współczesnej terapii psychoanalitycznej. Opisuje jak myślenie, na przemian z bezmyślnością, obecne są zarówno w obszarze każdej sesji analitycznej jak i w całym procesie terapii oraz w środowisku pracy terapeutów. Procesy te, jeśli nie są przekształcone, prowadzą do emocjonalnych nie-porozumień w kluczowych momentach sesji jak i w pozostałych obszarach pracy terapeutów. Te nie-porozumienia są kluczowymi węzłami proto-emocji, które muszą być przekształcone, aby dana terapia, jak i środowisko, mogły się rozwijać. Słowa klucze: Teoria pola analitycznego, post-bionowski model, teoria myślenia, reverie, psychoanaliza włoska.

Bartosz Puk – psychoanalityk, członek Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego (PTPa), International Psychoanalytic Association (IPA). Superwizor i terapeuta szkoleniowy Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej (PTPP). Członek GroupOne, czyli grupy psychoanalityków IPA prowadzących dyskusje kliniczne na osi miast Oslo-Tel Awiw-Mediolan-Barcelona-Berlin-Kraków. Pracuje w swojej Pracowni Psychoanalizy na krakowskim Salwatorze. Z wykształcenia lekarz psychiatra. Od 1996 roku pracuje jako psychoterapeuta w Krakowie, a od 2013 roku jest licencjonowanym psychoanalitykiem. Współtworzył środowisko terapeutów psychoanalitycznych w Małopolsce, angażując się w działalność szkoleniową Krakowskiej Szkoły Psychoterapii Psychoanalitycznej i kliniczną Oddziału Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic Szpitala J. Babińskiego w Krakowie. Współtworzył program i szkolił w Dolnośląskiej Szkole Psychoterapii Psychoanalitycznej. Interesuje się teorią pola analitycznego oraz angażowaniem myślenia analitycznego w niepoznane dotychczas obszary psychiki jak i kultury. Prowadzi zajęcia z psychoanalizy wraz z brytyjskimi i polskimi psychoanalitykami na Uniwersiti Putra Malaysia w Kuala Lumpur.

ZAPISZ SIĘ


 • LISTOPAD – 26.11.2022 r.

ROZWÓD I JEGO WPŁYW NA DZIECI ORAZ RODZICÓW
WYKŁAD I SUPERWIZJA – Marzena Kaim

WYKŁAD: Podczas wykładu będę próbowała omówić sytuację rozwodu zarówno z perspektywy dziecka jak i rodzica, ponieważ w pracy z dziećmi znajdującymi się w takiej sytuacji musimy szczególnie mocno brać pod uwagę obie strony. Przyjrzymy się jak rozwód (szczególnie konfliktowy) wpływa na możliwości rozwojowe dziecka, na kolejne etapy życia i jak ta problematyka ukazuje się w procesie terapii. Przyjrzymy się też temu, jak rodzice układają się z sytuacją rozwodu, gdzie trzeba poradzić sobie z sytuacją porażki, utraty rodziny czy też utrudnionym kontaktem z dzieckiem.

Marzena Kaim – psychoanalityczka szkoleniowa dzieci, młodzieży i dorosłych w Polskim Towarzystwie Psychoanalitycznym, psychoterapeutka szkoleniowa i superwizorka w Polskim Towarzystwie Psychoterapii Psychoanalitycznej. Ma praktykę prywatną w Warszawie. Prowadzi szkolenia i superwizje zespołów pracujących z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.

ZAPISZ SIĘ


MODEL SPOTKANIA

11:00 – 12:00 Wykład – liczba miejsc nieograniczona
12:00 – 13:00 Dyskusja moderowana – Justyna Rutkowska
13:00 – 13:30 Przerwa
13:30 – 15:30 Superwizja grupowa – max 20 osobowa grupa psychoterapeutów/warsztat terapeutyczny max 20 osób
*godziny mogą ulec zmianie w zależności od połączeń/dojazdów wykładowców


INFORMACJE 

 • Dokonanie opłaty – pełne imię nazwisko, miasto, miesiąc spotkania
  – do 7 dni przed spotkaniem (TYTUŁ WŁATY: np. Justyna Rutkowska, Tychy, TSP marzec)
 • Przesłanie maila na j.rutkowska@verso-rozwoj.pl z potwierdzeniem opłaty.
 • WPŁATA NA KONTO: mBank 20 1140 2004 0000 3302 6215 6712
 • Mail zwrotny z potwierdzeniem przyjęcia na podstawie wypełnionego formularza
 • Organizator wystawia Zaświadczenia i faktury
 • Cena – Wykład z dyskusją: 60 zł., Superwizja/Warsztat: 100 – 150 zł.

ADRESACI – psychoterapeuci psychodynamiczni, psychoanalityczni, psychoanalitycy, lekarze psychiatrzy, psycholodzy, zainteresowani terapeuci innych nurtów.

MIEJSCE SPOTKAŃ – Galeria Sztuki StrefAt Tychy, ul. Fabryczna 2

ORGANIZATOR

VERSO Instytut Psychoterapii i Zdrowia
Piłsudskiego 30/223
43-100 Tychy

NIP: 646 240 91 98
REGON: 276866748
TELEFON: 504 255 118

www.verso-rozwoj.pl
j.rutkowska@verso-rozwoj.pl
kontakt@verso-rozwoj.pl

 • INFORMACJE DODATKOWE: Spotkania mogą być fotografowane i filmowane. Uzyskany materiał będzie wykorzystywany na potrzeby promocji i edukacji firmy VERSO. Może zostać użyczony prelegentom na ich życzenie
.

 PROGRAM
2021

 • 14.09.2021 (wtorek)
  18:15 – 19:30 WYKŁAD: NIEŚWIADOME NA SCENIE. WITKACY I PSYCHOANALIZA. „Istotny stan duszy” – według starego Witkiewicza i Freudowskie nieświadome 
  – prof. Paweł Dybel
  W ramach Zakopiańskich Prezentacji Artystycznych „Pępek świata”
  PANEL DYSKUSYJNY 
  Justyna Rutkowska (psychoterapeuta, psycholog) w rozmowie z prof. Pawłem Dyblem, Jadwigą Koźmińską-Kiniorską. GOŚĆ: Dorota Ficoń, aktorka Teatru im. St. Witkiewicza w Zakopanym 

OPIS WYKŁADU: W wykładzie chciałbym wydobyć zasadniczą na różnicę w podejściu do kwestii psychologii twórczej w ujęciu Witkiewicza-ojca oraz Witkacego. Stawiam tezę, że ta różnica bierze się nie tylko z inspirowania się przez Witkacego nurtami awangardowymi, ale ma swoje korzenie w jego fascynacji teorią Freuda, której założenia poznał w trakcie rocznej terapii u Karola de Beauraine’a. Stąd wzięło się jego zainteresowanie marzeniami sennymi oraz przekonanie, że istotną pozytywną rolę w procesie twórczym odgrywają różne „węzłowiska” (kompleksy) i sprzeczności w duszy artysty, które są dla niego źródłem inspiracji.

Prof. dr hab. Paweł Dybel – profesor w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN (Warszawa) i na Uniwersytecie Pedagogicznym (Kraków). Autor wielu książek, w których teorie psychoanalityczne konfrontuje z głównymi nurtami filozofii współczesnej (fenomenologia, hermeneutyka, poststrukturalizm). Kierownik projektu NPRH na temat dziejów psychoanalizy w Polsce. Stypendysta Alexander von Humboldt Stiftung, DAAD, DFG, the Mellon Foundation, The British Academy, the Kosciuszko Foundation i innych. Członek międzynarodowej Rady Naukowej Sigmund Freud Institut we Frankfurcie nad Menem.
.


 • 26.06.2021 
  11:00 – 12:00  WYKŁAD:  „JESTEM SILNA, BO…” O stawaniu się sobą – Marta Frej

  12:00 – 13:00 PANEL DYSKUSYJNY 
  Justyna Rutkowska (psychoterapeuta, psycholog) w rozmowie z Martą Frej, Jadwigą Koźmińską-Kiniorską.

  14:00 – 16:00 WARSZTAT Marta Frej, Jadwiga Koźminska-Kiniorska

  Indywidualne obrazy wewnętrznej siły. O interpretowaniu siebie… 

Wydarzeniu towarzyszyć będzie WYSTAWA MARTY FREJ „Jestem silna, bo…” w terminie koniec maja – początek lipca 2021 r. w Galerii StrefArt Tychy 

OPIS PROJEKTU: „Nie spodziewałam się po wielokroć… Nie spodziewałam się, że zdanie, które zaproponowałam, powinno brzmieć „Jestem silna, pomimo że…”. Nie spodziewałam się, że specjalnie założona w tym celu skrzynka mailowa wypełniona ponad tysiącem maili i cały czas puchnąca od nowych, będzie mi się śnić i krzyczeć w ciągu dnia historiami niewiarygodnie smutnymi, często przerażającymi, ale przecież rozpoznanymi przez ich bohaterki jako wzmacniające. Nie spodziewałam się, że dostanę tyle świadectw przemocy wobec kobiet… Nie spodziewałam się, że rysunki umieszczane przeze mnie sukcesywnie w sieci wzbudzą takie kontrowersje… Setki komentarzy, często bezlitosnych, przeważnie autorstwa kobiet. „Czym tu się chwalić” to najłagodniejsza forma… Znalezienie siły w sobie i powiedzenie o tym było traktowane, jako prowokacja, „obnoszenie się”, „wywyższanie”, a często wręcz atak, na zasadzie zdania: „jestem silna, bo nie chcę mieć dzieci i nie boję się o tym mówić”, czytane było przez wiele kobiet: „jeśli chcesz mieć dzieci, to jesteś słaba. Nie spodziewałam się, że czytanie setek komentarzy, dyskusji, które nieraz ciągną się miesiącami, będzie takie trudne i że tak bardzo będę bać się o kondycję psychiczną moich bohaterek. Nie spodziewałam się, że dostanę tyle podziękowań od kobiet, które uznały, że to proste ćwiczenie dużo im dało i powtarzają je regularnie, bo dobrze im robi. Nie spodziewałam się, że będę miała ciary, kiedy podczas wystawy spotykam moje bohaterki w realu. Nie spodziewałam się, że projekt będzie miał również kontekst społeczno-polityczny, bo pojawiają się w nim postaci mówiące o konkretnych bieżących sprawach, takich jak strajk nauczycieli, debata wokół LGBT czy przestępstwa seksualne księży. Nie spodziewałam się, że poczuję taką siłę, kiedy stanę przez tymi wszystkimi portretami i zrozumiem, o co w tym wszystkim chodzi: tylko ja mogę swą siłę dostrzec, nazwać i z niej skorzystać. Nie spodziewałam się wreszcie, że mężczyźni upomną się o parytet 😉 Wygląda na to, że będę rysować jeszcze wiele lat…” – Marta Frej

Marta Frej – artystka malarka, ilustratorka, aktywistka, animatorka kulturalna
.
Jadwiga Koźmińska-Kiniorska – psychoterapeuta, psycholog, psychoonkolog, superwizor, trener, członek Zespołu dydaktycznego Krakowskiej Szkoły Psychoterapii Psychoanalitycznej, koordynator kursu podstaw w województwie świętokrzyskim.

ZAPISZ SIĘ przez Evenea

lub Karta-zgłoszenia-TSP i tradycyjny przelew


.

 • 05.06.2021 
  11:00 – 12:00  WYKŁAD: SAMOTNE CIAŁO  DOŚWIADCZENIE CIELESNOŚCI PRZEZ DZIECI I DOROSŁYCH – prof. Katarzyna Schier
  12:00 – 12:30 Pytania, dyskusja 

OPIS WYKŁADU: Wystąpienie jest próbą namysłu nad połączeniem dwóch konstruktów psychologicznych: cielesności i samotności. Przedstawione zostanie rozumienie pojęcia obraz ciała oraz jego geneza w rozwoju dziecka. Szczególna uwaga będzie nakierowana na relację dziecko – rodzice. Teoretyczny punkt odniesienia stanowi psychoanalityczna teoria traumy i teoria przywiązania. Prezentowana problematyka będzie rozważana w trzech aspektach: wewnątrzpsychicznym, interpersonalnym i kulturowym. Tezy teoretyczne będą ilustrowane przy pomocy wyników badań oraz przykładów klinicznych.

13:00 – 14:30 SUPERWIZJA: dowolny materiał kliniczny przygotowany przez dowolnego uczestnika grupy, w razie braku organizator jest przygotowany, materiał na superwizję można przesyłać na 7 dni przed spotkaniem  – prof. Katarzyna Schier

16:00  18:30 WARSZTAT OBRAZ CIAŁA, JAKO EKSPRESJA WCZESNODZIECIĘCEJ RELACJI Z MATKĄ – prof. Katarzyna Schier, Jadwiga Koźmińska-Kiniorska

Relacja pomiędzy ciałem a psychiką oraz związek z wczesnodziecięcymi doświadczeniami.
Relacja z rodzicem zalążkiem narodzin umysłu dziecka.
Relacja umysłu z ciałem – regresja, izolacja, samotność, pandemia.
Świadome nawiązywanie relacji z ciałem  ćwiczenia praktyczne.
Elementy badania obrazu ciała przy pomocy metod projekcyjnych.

Prof.  Katarzyna Schier – psychoterapeuta psychoanalityczny, psychoanalityk. Ukończyła podyplomowe studia z psychoterapii dzieci w Heidelbergu, w Niemczech. Łączy pracę kliniczną z pracą w Katedrze Psychologii Klinicznej dziecka i rodziny na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Jest autorką wielu publikacji naukowych, w tym ostatnio wydanej książki pod Jej redakcją pt. Samotne ciało. Doświadczanie cielesności przez dzieci i ich rodziców.

Jadwiga Koźmińska-Kiniorska – psychoterapeuta, psycholog, psychoonkolog, superwizor, trener, członek Zespołu dydaktycznego Krakowskiej Szkoły Psychoterapii Psychoanalitycznej, koordynator kursu podstaw w województwie świętokrzyskim.

ZAPISZ SIĘ przez Evenea

lub Karta-zgłoszenia-TSP i tradycyjny przelew


 • 29.05.2021 
  15:00 – 16:30  WYKŁAD: STRACH, CZYLI O TYM, ŻE POTRZEBA PEWNEJ ODWAGI, BY PRZEBUDZIĆ W SOBIE STRACH I POCZUĆ LĘK, A NIE PRZERAŻENIE
  17:00 – 18:30 SUPERWIZJA: dowolny materiał kliniczny przygotowany przez dowolnego uczestnika grupy, w razie braku organizator jest przygotowany, materiał na superwizję można przesyłać na 7 dni przed spotkaniem

Jadwiga Koźmińska-Kiniorska – psychoterapeuta, psycholog, psychoonkolog, superwizor, trener, członek Zespołu dydaktycznego Krakowskiej Szkoły Psychoterapii Psychoanalitycznej, koordynator kursu podstaw w województwie świętokrzyskim.

OPIS WYKŁADU: Tytuł tego wykładu jest paradoksalny, ale oddający istotę naszego życia emocjonalnego, uczuciowego, które jest nielogiczne, bo w przeważającej części nieświadome, a jego całość, to właśnie przeciwstawne sobie uczucia: z jednej strony miłość, z drugiej nienawiść, z jednej strony odwaga, a z drugiej STRACH. Ambiwalencja jest nieodłączną częścią życia psychicznego każdego człowieka. Ale też w ogóle świata zewnętrznego. Bliskie jest mi myślenie, że przyroda, natura działa komplementarnie (…) Lęk może być swoistym ostrzeżeniem, sygnałem, którego funkcją jest nas przygotować i zabezpieczać przez nieznanym i nieoczekiwanym. Warunek jest jednak taki, że lęk musi być doświadczany, to wtedy może się pojawić przerażenie przed czymś bezbrzeżnym, zalewającym, wszechogarniającym… – J. Koźmińska-Kiniorska

Wykład został wygłoszony 23.02.2020 r. w Muzeum Narodowym w Kielcach przez Jadwigę Koźmińską-Kiniorską w ramach wystawy STRACH (kurator Joanna Kaczmarczyk).

W trakcie wykładu zostaną pokazane slajdy z wystawy ilustrujące dzieła m.in.: Pietro della Vecchia (1602–1678), Jacoba de Backera (1540/1545–przed 1600), Nicolasa Verkolje (1673–1746), Jacoba Isaacz van Swanenburgh (1571–1638), Tommaso Dolabelli (ok. 1570–1650), Francisco de Goi (1746–1828), Alfreda Wierusza Kowalskiego (1849–1915), Gustawa Gwozdeckiego (1880–1935), Witolda Pruszkowskiego (1846–1896), Jonasza Sterna (1904–1988), czy wreszcie Zdzisława Beksińskiego (1929–2005). Pokaz dopełnia obraz filmowy Luisa Buñuela i Salvadora Dali Pies andaluzyjski…

ZAPISZ SIĘ.przez Evenea

lub Karta-zgłoszenia-TSP i tradycyjny przelew


.

 • 20.03.2021 
  11:00 – 13:00
  „20 lat funkcjonowania KSPP. Wspomnienie o Janie Malewskim”

  WYKŁAD: REPARACJA ZŁOŻONYCH STOSUNKÓW PSYCHOTYCZNEGO I NIE PSYCHOTYCZNEGO UMYSŁU – 
  Władysław Banaś  
  13:30 – 15:30 SUPERWIZJA: dowolny materiał kliniczny przygotowany przez dowolnego uczestnika grupy, w razie braku organizator jest przygotowany, materiał na superwizję można przesyłać na 7 dni przed spotkaniem Anna Grzelka

Władysław Banaś – psycholog, psychoterapeuta psychoanalityczny, superwizuje pracę części psychoterapeutów i pielęgniarek w Oddziale Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic Szpitala Babińskiego w Krakowie. Wraz z Edytą Biernacką prowadzi Krakowską Szkołę Psychoterapii Psychoanalitycznej.

Anna Grzelka – certyfikowany psychoterapeuta, Członek Nadzwyczajna Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej. Członek zespołu dydaktycznego kursu podstawowego Krakowskiej Szkoły Psychoterapii Psychoanalitycznej. Prowadzi indywidualną praktykę terapeutyczną. Specjalizuje się w prowadzeniu terapii pacjentów z zaburzeniami osobowości, lękowymi, z depresją. Pracuje z dorosłymi, dziećmi i młodzieżą.

OPIS WYKŁADU: Z faktu,  że psychotyczna osobowość istnieje u wszystkich ludzi, chociaż jej zakres i wpływy się różnią, można wyciągnąć następującą konkluzję. Aby podać naprawdę pomocną interpretację, terapeuta pracujący z głęboko zaburzonym pacjentem i w związku z tym stale narażony na kontakt z jego psychotycznym umysłem, musi umieć się rozeznać w działaniu swojego psychotycznego umysłu.

ZAPISZ SIĘ


.
INFORMACJE SPOTKAŃ

 • MIEJSCE: VERSO, ul. Budowlanych 5/2, 43-100 Tychy
 • CZAS TRWANIA: 13:00 – 17:00 
 • KONTAKT: 504 255 118, kontakt@verso-rozwoj.pl
 • WPŁATA NA KONTO: mBank 20 1140 2004 0000 3302 6215 6712
 • TYTUŁ WPŁATY: TSP + imię i nazwisko/instytucja (w przypadku zgłoszeń firmowych)
  Zarejestrowanie następuje w momencie uregulowania odpłatności. W przypadku rezygnacji organizator nie zwraca wpłaconej kwoty. Ceny dotyczą pojedynczego zjazdu, tj. raz w miesiącu.
 • DANE FIRMY:
  VERSO Instytut Psychoterapii i Zdrowia, al. Piłsudskiego 30/223, 43-100 Tychy

  NIP: 646-240-91-98, REGON: 276866748
  Wystawiamy faktury.
 • INFORMACJE DODATKOWE: Spotkania mogą być fotografowane i filmowane. Uzyskany materiał będzie wykorzystywany na potrzeby promocji i edukacji firmy VERSO. Może zostać użyczony prelegentom na ich życzenie.

INFORMACJE SPOTKAŃ ON-LINE

 • MIEJSCE: Platforma https://zoom-video.pl/
  Każda zapisana osoba, która dokonała wpłaty otrzyma drogą e-mail Zaproszenie na spotkanie. Prosimy o zabezpieczenie łącza internetowego na czas spotkania, sprawdzenie kamery
  i głośników, tak aby na spotkaniu móc się widzieć i słyszeć. Nie trzeba pobierać programu. Wystarczy kliknąć na otrzymany w Zaproszeniu LINK.
 • CZAS TRWANIA: ustalany na bieżąco
 • CENA SPOTKANIA: 80 zł.
 • KONTAKT: 504 255 118, kontakt@verso-rozwoj.pl
 • WPŁATA NA KONTO: mBank 20 1140 2004 0000 3302 6215 6712
 • TYTUŁ WPŁATY: TSP, data + imię i nazwisko/instytucja (w przypadku zgłoszeń firmowych)
  Zarejestrowanie następuje w momencie uregulowania odpłatności. W przypadku rezygnacji organizator nie zwraca wpłaconej kwoty. Ceny dotyczą pojedynczego zjazdu, tj. raz w miesiącu.
 • DANE FIRMY:
  VERSO Instytut Psychoterapii i Zdrowia, al. Piłsudskiego 30/223, 43-100 Tychy

  NIP: 646-240-91-98, REGON: 276866748
  Wystawiamy faktury.

ARCHIWUM WYDARZEŃ – ROK 2020

 • 3.10.2020 
  14:00 – 15:30 SUPERWIZJA: dowolny materiał kliniczny przygotowany przez dowolnego uczestnika grupy, w razie braku organizator jest przygotowany, materiał na superwizję można przesyłać na 7 dni przed spotkaniem
 • 15:45 – 17:15  WYKŁAD: SIEDEM LEKCJI PSYCHOANALIZY PRAKTYCZNEJ. Psychoanaliza w oddziale całodobowym.

OPIS: Wykład będzie próbą osobistej syntezy osiemnastu lat doświadczeń pracy Oddziału Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic Szpitala Klinicznego im. Babińskiego w Krakowie. Opisuje rozwój  Oddziału i  pokazuje kliniczne zastosowanie współczesnej myśli psychoanalitycznej w leczeniu głęboko zaburzonych pacjentów. Tekst powstał jako jeden z rozdziałów książki poświęconej historii psychoanalizy w Polsce po 1945 roku.

 • 17:30 – 18:30 SPOTKANIE ABSOLWENTÓW Kursu Podstaw Psychoterapii Psychoanalitycznej (roczniki 2018 – 2019) połączone ze spotkaniem informacyjnym dla osób zainteresowanych kursem psychoterapii psychoanalitycznej  

Edyta Biernacka – psychoanalityczka, członkini PTPa, superwizorka i terapeutka szkoleniowa ISPHS i PTPP. Psychoterapeutka i superwizorka na Oddziale Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic w Krakowie Szpitala Klinicznego im. J. Babińskiego w Krakowie. Wraz z Władysławem Banasiem prowadzi Krakowską Szkołę Psychoterapii Psychoanalitycznej. Kieruje Radą Etyki w ISPHS. Pracuje z pacjentami dorosłymi w gabinecie prywatnym. Jej szczególnym obszarem zainteresowań jest psychoterapia głębokich zaburzeń osobowości.


 • 26.09.2020 
  17:00 – 19:00 WYKŁAD: PANDEMIA I POWRÓT DO RÓWNOWAGI – ROLA RODZINY (ZOOM)
  Wykład i rozmowa prowadzona przez Justynę Rutkowską z udziałem uczestników

OPIS: W trakcie wykładu zwrócimy uwagę jakie są cechy rodziny, jej system przekonań, komunikacja i struktura oraz przekazy transgeneracyjne. Te wszystkie czynniki determinują rodzaj i jakość reakcji na stres całej rodziny i poszczególnych jej członków. Przyglądniemy się sytuacji pandemii, jako doświadczeniu, które stało się specyficzną, ciągłą, długotrwałą reakcją na stres. Podstawowymi cechami tej sytuacji są ciężkość, zaskoczenie i objętość na cały świat. Od samego początku zadajemy sobie pytanie: Czy pandemia na nas wpłynie? Dzisiaj staje się ono już banalne, bo wiemy, że tak. Zwróćmy uwagę, że pewne cechy tej globalnej sytuacji są wspólne z naszą ludzką reakcją na stres – mówi prof. Irena Namysłowska.  Podczas spotkania powiemy sobie o rożnych stylach reagowania rodziny na stres, a  tym samym na te nowe dla nas wszystkich doświadczenie izolacji i lęku przed chorobą.  Każda rodzina ma swoje uwarunkowania, które ilustrują, jak przechodzi przez trudne sytuacje. Przed każdym kryzysem istnieją w rodzinie pewne tendencje do wychodzenia z niego lub zapadania się, poddawania. Mamy różną skłonność do reagowania w sytuacji załamania, zaskoczenia, zwłaszcza w sytuacji nieznanej, nowej. Jedni z nas reagują pozytywnie, inni negatywnie. Pozostajemy z pytaniem, co na to wpływa, jak te czynniki identyfikować, jak i czy możemy na nie wpływać(?) Które rodziny skorzystały na kryzysie a które straciły? Prof. Namysłowska podzieli się także doświadczeniami osobistymi, jako terapeuta systemowy prowadzący długotrwałe procesy pracy z rodzinną w okresie pandemii.

prof. Irena Namysłowska – psychiatra, psychoterapeuta, superwizor


 • 20.06.2020
  17:30 – 19:00 WYKŁAD: OSWOIĆ STRATĘ – AKCEPTACJA I WSPARCIE 
  Wykład i rozmowa prowadzona przez Justynę Rutkowską z udziałem uczestników

OPIS: Jak człowiek zaakceptuje stratę będzie mógł sobie lepiej z nią poradzić. Jeśli uda nam się zaakceptować pierwszą stratę, z następnymi będzie łatwiej. Potrzebujemy wsparcia, czyjejś ręki, bo jak jesteśmy sami strata zostawia w nas zbyt duże ślady. Przeżywamy coś strasznego, dlatego ważne jest aby nie tracić wiary. Rozmowa z drugim człowiekiem, z człowiekiem w bólu  to jedno z zadań, które naprawdę świadczy o naszym człowieczeństwie. 

Ewa Woydyłło-Osiatyńska – doktor psycholog kliniczny, terapeuta uzależnień


 • 29.05.2020
  17:30 – 19:00 WYKŁAD: JAK OMIJAMY PRAWDĘ STOSUJĄC MECHANIZMY OBRONNE?
  O kłamstwach, którymi dajemy się omamić, aby uniknąć cierpienia. 

  Wykład i rozmowa prowadzona przez Justynę Rutkowską z udziałem uczestników

OPIS: Realia życia, fakty, rzeczywistość, często nas rozczarowują. O ileż bardziej pociągające wydaje się życie w iluzji. Wierzymy, że złudzenia zakryją bolesną prawdę. Jednak, jaką cenę płacimy, gdy złudzenia przesłaniają nam prawdę w codziennym życiu tu i teraz? Jaką cenę płacimy, gdy porzucamy tę, niepowtarzalną okazję bycia sobą, okazję w pełni uczestniczenia we własnym życiu, bo żyjemy złudzeniami? Jakie są konsekwencje ignorowania prawdziwych emocji w naszym życiu? O sposobach pracy w podejściu Intensywnej Krótkoterminowej Psychoterapii Dynamicznej. 

Justyna Pronobis-Szczylik – psycholog kliniczny, psychoterapeuta, psychoonkolog, superwizor psychoonkologii


 • 17.04.2020
  17:30 – 19:00 WYKŁAD: KONTENEROWANIE PRZEŻYĆ PACJENTA ORAZ SWOICH – proces kontaktowania się z traumą. Doświadczenia psychoterapeutyczne w okresie izolacji społecznej.
  Wykład i rozmowa prowadzona przez Justynę Rutkowską z udziałem uczestników

Wojciech Hańbowski – psychoanalityk, Instytut Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal, w którym kieruje Poradnią w Warszawie, Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne.


 • 27.03.2020
  17:30  19:00 PROCES TERAPEUTYCZNY W SYTUACJI KWARANTANNY – setting i kontenerowanie. Trudności, wyzwania i możliwości w terapii on-line – superwizja otwarta.

dr n. med. Jakub Paliga – specjalista psychiatra, certyfikowany psychoterapeuta. Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Ukończył Śląską Akademię Medyczną. Posiada certyfikat Specjalisty Terapii Środowiskowej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Pracuje w Oddziale Psychiatrii Ambulatoryjnej Kliniki Psychiatrii i Psychoterapii w Katowicach, kieruje Oddziałem Dziennym Rehabilitacji Psychiatrycznej Zaburzeń Nerwicowych. Pracuje zarówno jako lekarz jak i psychoterapeuta indywidualny oraz grupowy. Interesuje się psychologicznymi uwarunkowaniami otyłości i możliwościami rehabilitacji osób z psychozą.


 • 22.02.2020
  13:00– 13:30 Wprowadzenie: Specyfika działania Krakowskiej Szkoły Psychoterapii Psychoanalitycznej i Oddziału Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic Szpitala Babińskiego w Krakowie
  13:30  15:00 WYKŁAD: ZŁOŻONE STOSUNKI PSYCHOTYCZNEGO I NIEPSYCHOTYCZNEGO UMYSŁU

Władysław Banaś – psycholog, psychoterapeuta psychoanalityczny, superwizuje pracę części psychoterapeutów i pielęgniarek w Oddziale Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic Szpitala Babińskiego w Krakowie. Wraz z Edytą Biernacką prowadzi Krakowską Szkołę Psychoterapii Psychoanalitycznej.

OPIS: Wykład jest próbą podzielenia się ponad dwudziestoletnim doświadczeniem klinicznym w pracy z głęboko zaburzonymi osobowościowo pacjentami, u których występuje nasilony konflikt pomiędzy psychotyczną i nie psychotyczną osobowością. Przewidziano prezentacje obszernego materiału klinicznego.

15:30 – 17:00 SUPERWIZJA: Materiał kliniczny przygotowany przez dowolnego uczestnika grupy, w razie braku organizator jest przygotowany, materiał na superwizję można przesyłać na 7 dni przed spotkaniem, część wykładowców zgadza się na dwa materiały kliniczne, każdorazowo informujemy.


 • 18.01.2020
  13:30  15:00 WYKŁAD: DYLEMATY I WYZWANIA W TERAPII PAR. DOŚWIADCZENIA WŁASNE

prof. dr hab. n. med. Bogdan de Barbaro – prof. zwycz. Uniwersytetu Jagiellońskiego, psychiatra, psychoterapeuta, terapeuta rodzin. Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie (1973 r.). W latach 1990 – 2016 kierownik Zakładu Terapii Rodzin w Katedrze Psychiatrii, w latach 2016 – 2019 kierownik Katedry Psychiatrii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum. Superwizor psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, członek korespondent American Psychiatric Association. Członek Editorial Advisory Board pisma Psychiatry. Interpersonal and Biological Processes. Autor, współautor i redaktor publikacji z zakresu psychoterapii, terapii schizofrenii, terapii rodzin.

OPIS: Tematem wykładu będzie opis sytuacji, z którymi spotyka się terapeuta par w swojej praktyce.  Na konkretnych przykładach zasygnalizowane zostaną między innymi takie problemy jak: przemoc emocjonalna w parze, wpływ przemian społeczno-kulturowych na relacje w parze, zależność od rodziny pochodzenia jako przyczyna konfliktu, między terapią indywidualną a terapią pary.

MIEJSCE WYKŁADU: Hotel Tychy, ul. Jana Pawła II 10

15:30 – 16:30 SUPERWIZJA 1
17:00 – 18:00 SUPERWIZJA 2
Po jednym materiale klinicznym przygotowanym przez dowolnego uczestnika grupy, w razie braku organizator jest przygotowany, materiał na superwizję można przesyłać na 7 dni przed spotkaniem.


ARCHIWUM WYDARZEŃ – ROK 2019

 • 19.10.2019
  13:30 – 15:00 WYKŁAD: PACJENT – DUCHOWNY, ZAKONNICA W GABINECIE PSYCHOTERAPEUTYCZNYM

O. Tomasz Franc – psycholog, psychoterapeuta. Psychoterapeuta w Oddziale Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic Szpitala Klinicznego im. J. Babińskiego w Krakowie. Członek Zespołu Krakowskiej Szkoły Psychoterapii Psychoanalitycznej. Jest certyfikowanym psychoterapeutą Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Pracuje z pacjentami dorosłymi w gabinecie prywatnym, jego szczególnym obszarem zainteresowań jest psychoterapia głębokich zaburzeń osobowości.

OPIS: W takcie wykładu poruszone będą kwestie specyfiki procesu psychoterapii pacjentów głęboko zaangażowanych religijnie. Omówione zostaną obszary potencjalnie trudne, będące często przyczyna oporu zarówno po stronie pacjenta z mocną identyfikacją religijną, jak i terapeuty, zobowiązanego do zachowania neutralności terapeutycznej. 

15:30 – 17:00 SUPERWIZJA: dwa dowolne materiały kliniczne przygotowane przez dowolnych uczestników grupy, w razie braku organizator jest przygotowany, materiał na superwizję można przesyłać na 7 dni przed spotkaniem


 • 21.09.2019
  13:30 – 15:00 WYKŁAD: PSYCHOTERAPIA OSÓB, KTÓRE DOŚWIADCZYŁY ODWRÓCENIA RÓL W RODZINIE

prof. dr hab. Katarzyna Schier – psycholożka, psychoterapeutka, autorka pierwszej w Polsce naukowej monografii o parentyfikacji „Dorosłe dzieci”, pracownik naukowy Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Członek Katedry Psychologii Klinicznej Dziecka i Rodziny. Zajmuje się zaburzeniami psychosomatycznymi, problematyką Ja cielesnego i obrazu własnego ciała.

OPIS: Wystąpienie dotyczy problematyki parentyfikacji czyli odwrócenia ról w rodzinie. Stanowi ona jedną z form ukrytej przemocy. Dziecko przejmuje opiekę instrumentalną i/lub emocjonalną nad rodzicem: może stać się jego powiernikiem, terapeutą, może być opiekunem chorego rodzica, rodzeństwa, utrzymywać swoich opiekunów, itp. Autorka przedstawi zjawisko parentyfikacji z perspektywy intrapsychicznej, interpersonalnej oraz kulturowej. Duża część wystąpienia będzie poświęcona diagnozie. Uważa, że tylko na tej podstawie można proponować adekwatne formy pomocy psychologicznej, w tym psychoterapii. Będzie odwoływać się do wyników badań empirycznych oraz do przykładów klinicznych.

15:30 – 17:00 SUPERWIZJA: dowolny materiał kliniczny przygotowany przez dowolnego uczestnika grupy, w razie braku organizator jest przygotowany, materiał na superwizję można przesyłać na 7 dni przed spotkaniem


 • 4.05.2019
  13:30 – 15:00 WYKŁAD: ZAPOMNIANE CIAŁO. KOBIECE OPRACOWANIE TRAUMY

Edyta Biernacka – psychoanalityczka, członkini PTPa, superwizorka i terapeutka szkoleniowa ISPHS i PTPP. Psychoterapeutka i superwizorka na Oddziale Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic w Krakowie Szpitala Klinicznego im. J. Babińskiego w Krakowie. Wraz z Władysławem Banasiem prowadzi Krakowską Szkołę Psychoterapii Psychoanalitycznej. Kieruje Radą Etyki w ISPHS. Pracuje z pacjentami dorosłymi w gabinecie prywatnym. Jej szczególnym obszarem zainteresowań jest psychoterapia głębokich zaburzeń osobowości.

OPIS: W swoim artykule zajmuję się specyficznie kobiecymi trudnościami w zintegrowaniu obrazu siebie jako istoty seksualnej. Przyglądam się skutkom przeżycia traumy i sposobowi, w jaki może naznaczać ona doświadczenie swojego ciała. Korzystając z prac – przede wszystkim – Doris Bernstein, przedstawiam współczesne analityczne ujęcie doświadczeń dziewczynki związanych z przeżywaniem i rozpoznawaniem siebie jako istoty seksualnej. Wskazuję, jak istotne dla naszego rozwoju są dwa podstawowe doświadczenia siebie – jako istoty aktywnej i jako istoty upragnionej przez obiekt. Uważam, że doświadczenie traumy sprawia, że stajemy się ich pozbawieni. Przeprowadzam rozróżnienie pomiędzy sado-masochitycznym opracowaniem traumy, a jej opracowaniem psychotycznym, którego istotą jest odbieranie znaczenia własnej cielesności, a co za ty idzie – także seksualności. Za cechy tego psychotycznego rozwiązania uważam idealizację pasywności i unieważnienie obiektu. Zagadnienia te ilustruję za pomocą materiału klinicznego pochodzącego z pracy z pacjentką Oddziału Leczenia Zaburzeń Osobowości Szpitala im. Babińskiego w Krakowie.

15:30 – 17:00 SUPERWIZJA: dowolny materiał kliniczny przygotowany przez dowolnego uczestnika grupy, w razie braku organizator jest przygotowany, materiał na superwizję można przesyłać na 7 dni przed spotkaniem


 • 27.04.2019
  13:30 – 15:00 WYKŁAD: ŻYWA LALKA: MIĘDZY DETERMINIZMEM A NADZIEJĄ. STUDIUM PRZYPADKU PERWERSJI

Katarzyna Lenda-Woźniak – psycholożka, psychoterapeutka, Posiada certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Terapeutka szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej. Psychoterapeutka w Oddziale Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic Szpitala Klinicznego im. J. Babińskiego w Krakowie.

OPIS:W swoim wystąpieniu autorka przedstawia fragment procesu terapii z pacjentką o perwersyjnych cechach osobowości. Perwersja nie jest rozumiana jako wąskie pojęcie w odniesieniu do zaburzeń seksualnych ale w szerszym znaczeniu zaprzeczenia rzeczywistości, procesów postrzegania i myślenia odwracania się od tego co budzi dyskomfort. Referat ukazuje proces przeniesieniowo-przeciwprzeniesieniowy w pracy z pacjentką, jego dynamikę, zagrożenia i zachodzące zmiany.

15:30 – 17:00 SUPERWIZJA: dowolny materiał kliniczny przygotowany przez dowolnego uczestnika grupy, w razie braku organizator jest przygotowany, materiał na superwizję można przesyłać na 7 dni przed spotkaniem


 • 23.03.2019
  13:30 – 15:00 WYKŁAD: OBLĘŻONY UMYSŁ – PRACA Z PACJENTEM NASTOLETNIM

Anna Grzelka – psychoterapeutka, Członkini Nadzwyczajna Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej. Członkini zespołu dydaktycznego kursu podstawowego Krakowskiej Szkoły Psychoterapii Psychoanalitycznej. Prowadzi indywidualną praktykę terapeutyczną. Specjalizuje się w prowadzeniu terapii pacjentów z zaburzeniami osobowości, lękowymi, z depresją. Pracuje z dorosłymi, dziećmi i młodzieżą.

OPIS: Wykład o pracy z pacjentem nastoletnim, którego werbalne możliwości komunikowania swoich trudności były znacząco zablokowane. Rozważania dotyczą budowania bazowej zdolności do myślenia o własnych doświadczeniach emocjonalnych, która to zdolność niezbędna jest do prowadzenia terapii jako takiej.

15:30 – 17:00 SUPERWIZJA: dowolny materiał kliniczny przygotowany przez dowolnego uczestnika grupy, w razie braku organizator jest przygotowany, materiał na superwizję można przesyłać na 7 dni przed spotkaniem


 • 09.02.2019
  13:30 – 15:00 WYKŁAD: PRZESTRZEŃ PRZEJŚCIOWA D. WINNICOTTA W PRACY Z PACJENTEM ONKOLOGICZNYM

Jadwiga Koźmińska-Kiniorska – psychoterapeutka, psycholożka, psychoonkolożka, trenerka I i II stop. Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, superwizorka psychoonkologii Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego. Członkini zespołu dydaktycznego kursu podstawowego Krakowskiej Szkoły Psychoterapii Psychoanalitycznej. Prowadzi indywidualną praktykę terapeutyczną. Specjalizuje się w prowadzeniu terapii pacjentów z zaburzeniami osobowości, lękowymi, z depresją. Pracuje z dorosłymi.

OPIS: Kanwą do rozważań stała się koncepcja zabawy i przestrzeni przejściowej brytyjskiego psychoanalityka Donalda W. Winnicotta, wg którego momentem znaczącym dla rozwoju i zmiany jest sytuacja, w której dziecko/pacjent/ zaskakuje samego siebie. Kreatywność z zabawy przenosi się na sytuacje kryzysowe w życiu dorosłym. Twórczość przynależy do bycia żywym. Inspirujące połączenie myśli psychoanalitycznej z psychoonkologią wydaje się współbrzmieć z rosnącym aktualnie znaczeniem immunoonkologii.

PODCZAS WYKŁADU ZOSTANIE ZAPREZENTOWANY FILM ILUSTRUJĄCY PRACĘ WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ W Świętokrzyskim Centrum Onkologii.

15:30 – 17:00 SUPERWIZJA: dowolny materiał kliniczny przygotowany przez dowolnego uczestnika grupy, w razie braku organizator jest przygotowany, materiał na superwizję można przesyłać na 7 dni przed spotkaniem


 • 26.01.2019
  12:00 – 13:30 WYKŁAD: PSYCHOTERAPIA PSYCHOANALITYCZNA Z LUDŹMI W PODESZŁYM WIEKU

Wojciech Hańbowski – psychoanalityk, Instytut Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal, w którym kieruje Poradnią w Warszawie, Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne.

OPIS: Podczas wykładu podane zostaną przykłady kliniczne pochodzące z pracy z pacjentami konfrontującymi się z problemami starzenia i przemijania.

13:30 – 15:00 SUPERWIZJA: dowolny materiał kliniczny przygotowany przez dowolnego uczestnika grupy, w razie braku organizator jest przygotowany, materiał na superwizję można przesyłać na 7 dni przed spotkaniem


 

Informacje praktyczne

Data: 26 stycznia 2019 - 31 grudnia 2022

Miejsce: VERSO Instytut Psychoterapii i Zdrowia

Wczytuję mapę...